OpenSSL crypto/bio/b_print.c doapr_outch maxlen memory corruption

WpisedytowaćHistoryDiffjsonxmlCTI
CVSS Meta Temp ScoreExploit Aktualna Cena (≈)CTI Interest Score
8.5$5k-$25k0.00

W OpenSSL (Network Encryption Software) została odkryta podatność. Podatnością dotknięta jest funkcja doapr_outch w pliku crypto/bio/b_print.c. Dzięki manipulacji argumentem maxlen przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności przepełnienie bufora. Ma to wpływ na poufność, spójność i dostępność.

Informacja o podatności została podana do publicznej wiadomości w dniu 2016-02-27 przez osobę/y Guido Vranken jako OpenSSL CVE-2016-0799: heap corruption via BIO_printf w formie potwierdzone raport (Website). Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem guidovranken.wordpress.com. Podatność ta posiada unikalny identyfikator CVE-2016-0799. Luka jest stosunkowo popularna, a to pomimo jej wysokiej złożoności. Możliwe jest zdalne przeprowadzenie ataku. Do eksploitacji nie potrzeba żadnej formy uwierzytelnienia. Szczegóły techniczne są znane, ale exploit nie jest dostępny. Przyczyna tej luki jest ta czesc kodu:

if (buffer && *currlen == *maxlen) {

Skaner podatności Nessus jest wyposażony w plugin ID 89842 (Amazon Linux AMI : openssl (ALAS-2016-661) (DROWN) (SLOTH)), który pomaga ustalić, czy dane środowisko jest podatne na atak.

Zastosowanie poprawka eliminuje problem. Poprawka jet dostępna pod adresem github.com. Potencjalne zabezpieczenie zostało opublikowane 3 dni po ujawnieniu podatności.

Błąd jest również udokumentowany w bazie podatności X-Force (111143), Vulnerability Center (SBV-57006) i Tenable (89842).

Dotyczyedytować

  • Apache httpd
  • OpenSSL

Produktinfoedytować

Rodzaj

Name

CPE 2.3infoedytować

CPE 2.2infoedytować

CVSSv3infoedytować

VulDB Meta Base Score: 9.8
VulDB Meta Temp Score: 9.1

VulDB Base Score: 9.8
VulDB Temp Score: 8.5
VulDB Vector: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Base Score: 9.8
NVD Vector: 🔍

CVSSv2infoedytować

AVACAuCIA
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
VectorMożliwość wykorzystaniaUwierzytelnianieConfidentialityIntegrityDostępność
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock

VulDB Base Score: 🔍
VulDB Temp Score: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Base Score: 🔍

Exploitinfoedytować

Klasa: Przepełnienie bufora
CWE: CWE-119
ATT&CK: Nieznany

Lokalny: Nie
Zdalny: Tak

Dostępność: 🔍
Status: Niesprawdzone
Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔍

0-Dayunlockunlockunlockunlock
Dzisiajunlockunlockunlockunlock

Nessus ID: 89842
Nessus Name: Amazon Linux AMI : openssl (ALAS-2016-661) (DROWN) (SLOTH)
Nessus Plik: 🔍
Nessus Ryzyko: 🔍
Nessus Family: 🔍
Nessus Context: 🔍

OpenVAS ID: 12024
OpenVAS Name: Mageia Linux Local Check: mgasa-2016-0093
OpenVAS Plik: 🔍
OpenVAS Family: 🔍

Qualys ID: 🔍
Qualys Name: 🔍

Inteligencja Zagrożeńinfoedytować

Wysiłek: 🔍
Active Actors: 🔍
Active APT Groups: 🔍

Przeciwdziałanieinfoedytować

Zalecane: Poprawka
Status: 🔍

Reaction Time: 🔍
0-Day Time: 🔍
Exposure Time: 🔍

Poprawka: github.com

Oś czasuinfoedytować

2015-12-16 🔍
2016-02-27 +73 dni 🔍
2016-02-29 +2 dni 🔍
2016-02-29 +0 dni 🔍
2016-03-01 +0 dni 🔍
2016-03-01 +0 dni 🔍
2016-03-03 +1 dni 🔍
2016-03-05 +2 dni 🔍
2016-03-10 +5 dni 🔍
2018-09-01 +904 dni 🔍

Źródłainfoedytować

Produkt: https://www.openssl.org/

Raport: OpenSSL CVE-2016-0799: heap corruption via BIO_printf
Badacz: Guido Vranken
Status: Potwierdzone
Potwierdzenie: 🔍

CVE: CVE-2016-0799 (🔍)
OVAL: 🔍

X-Force: 111143 - OpenSSL BIO_*printf() information disclosure
Vulnerability Center: 57006 - OpenSSL Remote Information Disclosure due to Out-of-Bounds Read in BIO_*printf - CVE-2016-0799, Low
SecurityFocus: 83755 - OpenSSL CVE-2016-0799 Remote Format String Vulnerability

Zobacz także: 🔍

Wpisinfoedytować

Stworzono: 2016-02-29 09:14
Aktualizacje: 2018-09-01 08:40
Zmiany: (19) vulnerability_cvss2_nvd_av vulnerability_cvss2_nvd_ac vulnerability_cvss2_nvd_au vulnerability_cvss2_nvd_ci vulnerability_cvss2_nvd_ii vulnerability_cvss2_nvd_ai vulnerability_cvss3_vuldb_av vulnerability_cvss3_vuldb_ac vulnerability_cvss3_vuldb_pr vulnerability_cvss3_vuldb_ui vulnerability_cvss3_vuldb_s vulnerability_cvss3_vuldb_c vulnerability_cvss3_vuldb_i vulnerability_cvss3_vuldb_a advisory_person_name advisory_confirm_url source_oval_id source_securityfocus_date source_securityfocus_class
Kompletny: 🔍

Komentarze

Brak komentarzy. Języki: . Zaloguj się, aby skomentować.

Do you know our Splunk app?

Download it now for free!