OpenSSL 1.0.1/1.0.2 DSA Key memory corruption

wpiseditHistoryDiffjsonxmlCTI
CVSS Meta Temp Score
Exploit Aktualna Cena (≈)
CTI Interest Score
8.5$5k-$25k0.00

W OpenSSL 1.0.1/1.0.2 (Network Encryption Software) została odkryta podatność. Podatnością dotknięta jest nieznana funkcja w komponencie DSA Key Handler. Dzięki manipulowaniu przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności przepełnienie bufora. Ma to wpływ na dostępność.

Informacja o podatności została podana do publicznej wiadomości w dniu 2016-03-01 przez osobę/y Adam Langley jako 20160301.txt w formie potwierdzone raport (Website). Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem openssl.org. Podatność ta posiada unikalny identyfikator CVE-2016-0705. Luka jest stosunkowo popularna, a to pomimo jej wysokiej złożoności. Możliwe jest zdalne zainicjowanie ataku. Do eksploitacji nie potrzeba żadnej formy uwierzytelnienia. Ani szczegóły techniczne nie są znane, ani exploit nie jest dostępny.

Skaner podatności Nessus jest wyposażony w plugin ID 89842 (Amazon Linux AMI : openssl (ALAS-2016-661) (DROWN) (SLOTH)), który pomaga ustalić, czy dane środowisko jest podatne na atak.

Aktualizacja eliminuje tę podatność. Potencjalne zabezpieczenie zostało opublikowane po ujawnieniu podatności.

Błąd jest również udokumentowany w bazie podatności SecurityFocus (BID 83754), X-Force (111140), Vulnerability Center (SBV-57003) i Tenable (89842).

Produktinfoedit

Rodzaj

Name

CPE 2.3infoedit

CPE 2.2infoedit

CVSSv3infoedit

VulDB Meta Base Score: 9.8
VulDB Meta Temp Score: 8.5

VulDB Base Score: 9.8
VulDB Temp Score: 8.5
VulDB Vector: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Base Score: 9.8
NVD Vector: 🔍

CVSSv2infoedit

AVACAuCIA
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
VectorComplexityAuthenticationConfidentialityIntegrityAvailability
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock

VulDB Base Score: 🔍
VulDB Temp Score: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Base Score: 🔍

Exploitinfoedit

Klasa: Przepełnienie bufora
CWE: CWE-415
ATT&CK: Nieznany

Lokalny: Nie
Zdalny: Tak

Dostępność: 🔍
Status: Niesprawdzone

Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔍

0-Dayunlockunlockunlockunlock
Dzisiajunlockunlockunlockunlock

Nessus ID: 89842
Nessus Name: Amazon Linux AMI : openssl (ALAS-2016-661) (DROWN) (SLOTH)
Nessus File: 🔍
Nessus Risk: 🔍
Nessus Family: 🔍
Nessus Context: 🔍

OpenVAS ID: 12024
OpenVAS Name: Mageia Linux Local Check: mgasa-2016-0093
OpenVAS File: 🔍
OpenVAS Family: 🔍

Qualys ID: 🔍
Qualys Name: 🔍

Threat Intelligenceinfoedit

Zagrożenie: 🔍
Przeciwnicy: 🔍
Geopolityka: 🔍
Gospodarka: 🔍
Prognozy: 🔍
Przeciwdziałanie: 🔍

Przeciwdziałanieinfoedit

Zalecane: Upgrade
Status: 🔍

Reaction Time: 🔍
0-Day Time: 🔍
Exposure Time: 🔍

Oś czasuinfoedit

2015-12-16 🔍
2016-02-29 +75 dni 🔍
2016-03-01 +0 dni 🔍
2016-03-01 +0 dni 🔍
2016-03-01 +0 dni 🔍
2016-03-03 +1 dni 🔍
2016-03-03 +0 dni 🔍
2016-03-05 +2 dni 🔍
2016-03-10 +5 dni 🔍
2017-02-13 +340 dni 🔍
2018-09-01 +564 dni 🔍

Źródłainfoedit

Produkt: https://www.openssl.org/

Raport: 20160301.txt
Badacz: Adam Langley
Status: Potwierdzone
Potwierdzenie: 🔍

CVE: CVE-2016-0705 (🔍)
OVAL: 🔍

SecurityFocus: 83754 - OpenSSL CVE-2016-0705 Denial of Service Vulnerability
X-Force: 111140 - OpenSSL DSA key denial of service
Vulnerability Center: 57003 - OpenSSL Remote Code Execution via Malformed DSA Private Keys - CVE-2016-0705, High

Zobacz także: 🔍

Wpisinfoedit

Stworzono: 2016-03-03 10:43
Aktualizacje: 2018-09-01 08:39
Zmiany: (19) vulnerability_cvss2_nvd_av vulnerability_cvss2_nvd_ac vulnerability_cvss2_nvd_au vulnerability_cvss2_nvd_ci vulnerability_cvss2_nvd_ii vulnerability_cvss2_nvd_ai vulnerability_cvss3_vuldb_av vulnerability_cvss3_vuldb_ac vulnerability_cvss3_vuldb_pr vulnerability_cvss3_vuldb_ui vulnerability_cvss3_vuldb_s vulnerability_cvss3_vuldb_c vulnerability_cvss3_vuldb_i vulnerability_cvss3_vuldb_a advisory_person_name advisory_confirm_url source_oval_id source_securityfocus_date source_securityfocus_class
Kompletny: 🔍

Komentarze

Want to stay up to date on a daily basis?

Enable the mail alert feature now!