OpenSSL 1.0.1/1.0.2 BN_hex2bn/BN_dec2bn() memory corruption

wpiseditHistoryDiffjsonxmlCTI
CVSS Meta Temp Score
Exploit Aktualna Cena (≈)
CTI Interest Score
7.5$5k-$25k0.00

W OpenSSL 1.0.1/1.0.2 (Network Encryption Software) została stwierdzona podatność. Dotknięta jest nieznana funkcja w pliku BN_hex2bn/BN_dec2bn(). Dzięki manipulacji przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności przepełnienie bufora. Ma to wpływ na dostępność.

Informacja o podatności została opublikowana w dniu upubliczniona 2016-03-01 przez osobę/y Guido Vranken jako 20160301.txt w formie potwierdzone raport (Website). Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem openssl.org. Identyfikatorem tej podatności jest CVE-2016-0797. Luka jest trudna do wykorzystania. Możliwe jest zdalne przeprowadzenie ataku. Eksploitacja nie wymaga żadnej formy uwierzytelnienia. Są znane pewne szczegóły techniczne, ale exploit nie jest dostępny.

Skaner podatności Nessus jest wyposażony w plugin ID 89842 (Amazon Linux AMI : openssl (ALAS-2016-661) (DROWN) (SLOTH)), który pomaga ustalić, czy dane środowisko jest podatne na atak.

Aktualizacja eliminuje tę podatność. Potencjalne zabezpieczenie zostało opublikowane po ujawnieniu podatności.

Błąd jest również udokumentowany w bazie podatności SecurityFocus (BID 83763), X-Force (111142), Vulnerability Center (SBV-57004) i Tenable (89842).

Produktinfoedit

Rodzaj

Name

CPE 2.3infoedit

CPE 2.2infoedit

CVSSv3infoedit

VulDB Meta Base Score: 8.7
VulDB Meta Temp Score: 7.5

VulDB Base Score: 9.8
VulDB Temp Score: 8.5
VulDB Vector: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Base Score: 7.5
NVD Vector: 🔍

CVSSv2infoedit

AVACAuCIA
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
VectorComplexityAuthenticationConfidentialityIntegrityAvailability
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock

VulDB Base Score: 🔍
VulDB Temp Score: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Base Score: 🔍

Exploitinfoedit

Klasa: Przepełnienie bufora
CWE: CWE-190
ATT&CK: Nieznany

Lokalny: Nie
Zdalny: Tak

Dostępność: 🔍
Status: Niesprawdzone

Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔍

0-Dayunlockunlockunlockunlock
Dzisiajunlockunlockunlockunlock

Nessus ID: 89842
Nessus Name: Amazon Linux AMI : openssl (ALAS-2016-661) (DROWN) (SLOTH)
Nessus File: 🔍
Nessus Risk: 🔍
Nessus Family: 🔍
Nessus Context: 🔍

OpenVAS ID: 12024
OpenVAS Name: Mageia Linux Local Check: mgasa-2016-0093
OpenVAS File: 🔍
OpenVAS Family: 🔍

Qualys ID: 🔍
Qualys Name: 🔍

Threat Intelligenceinfoedit

Zagrożenie: 🔍
Przeciwnicy: 🔍
Geopolityka: 🔍
Gospodarka: 🔍
Prognozy: 🔍
Przeciwdziałanie: 🔍

Przeciwdziałanieinfoedit

Zalecane: Upgrade
Status: 🔍

Reaction Time: 🔍
0-Day Time: 🔍
Exposure Time: 🔍

Oś czasuinfoedit

2015-12-16 🔍
2016-02-29 +75 dni 🔍
2016-03-01 +0 dni 🔍
2016-03-01 +0 dni 🔍
2016-03-01 +0 dni 🔍
2016-03-03 +1 dni 🔍
2016-03-03 +0 dni 🔍
2016-03-05 +2 dni 🔍
2016-03-10 +5 dni 🔍
2018-05-22 +802 dni 🔍
2018-09-01 +102 dni 🔍

Źródłainfoedit

Produkt: https://www.openssl.org/

Raport: 20160301.txt
Badacz: Guido Vranken
Status: Potwierdzone
Potwierdzenie: 🔍

CVE: CVE-2016-0797 (🔍)
OVAL: 🔍

SecurityFocus: 83763 - OpenSSL CVE-2016-0797 Multiple Integer Overflow Vulnerabilities
X-Force: 111142 - OpenSSL BN_hex2bn/BN_dec2bn() denial of service
Vulnerability Center: 57004 - OpenSSL Remote Heap Corruption due to Insufficient Memory Allocation - CVE-2016-0797, High

Zobacz także: 🔍

Wpisinfoedit

Stworzono: 2016-03-03 10:45
Aktualizacje: 2018-09-01 08:39
Zmiany: (19) vulnerability_cvss2_nvd_av vulnerability_cvss2_nvd_ac vulnerability_cvss2_nvd_au vulnerability_cvss2_nvd_ci vulnerability_cvss2_nvd_ii vulnerability_cvss2_nvd_ai vulnerability_cvss3_vuldb_av vulnerability_cvss3_vuldb_ac vulnerability_cvss3_vuldb_pr vulnerability_cvss3_vuldb_ui vulnerability_cvss3_vuldb_s vulnerability_cvss3_vuldb_c vulnerability_cvss3_vuldb_i vulnerability_cvss3_vuldb_a advisory_person_name advisory_confirm_url source_oval_id source_securityfocus_date source_securityfocus_class
Kompletny: 🔍

Komentarze

Interested in the pricing of exploits?

See the underground prices here!