Quagga do 1.0 bgpd bgp_mplsvpn.c bgp_nlri_parse_vpnv4 memory corruption

CVSS Wynik metatemperaturyExploit Aktualna Cena (≈)Wynik odsetkowy CTI
7.9$0-$5k0.00

Podatność, która została odkryta w Quagga do 1.0 (Network Routing Software). Dotknięta jest funkcja bgp_nlri_parse_vpnv4 w pliku bgp_mplsvpn.c w komponencie bgpd. Poprzez manipulację przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności przepełnienie bufora. Wpływa to na poufność, spójność i dostępność.

Informacja o podatności została opublikowana w dniu upubliczniona 2016-03-17 przez osobę/y Kostya Kortchinsky (Website). Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem kb.cert.org. Podatność ta jest znana jako CVE-2016-2342. Atak może zostać przeprowadzony zdalnie. Eksploitacja nie wymaga żadnej formy uwierzytelnienia. Są znane pewne szczegóły techniczne, ale exploit nie jest dostępny.

Skaner podatności Nessus jest wyposażony w plugin ID 90207 (Debian DSA-3532-1 : quagga - security update), który pomaga ustalić, czy dane środowisko jest podatne na atak.

Aktualizacja do wersji 1.0.20160309 eliminuje tę podatność. Potencjalne zabezpieczenie zostało opublikowane 2 tygodni po ujawnieniu podatności.

Błąd jest również udokumentowany w bazie podatności Vulnerability Center (SBV-57653) i Tenable (90207).

Produktinfo

Rodzaj

Imię

Licencja

  • open-source

CPE 2.3info

CPE 2.2info

CVSSv3info

VulDB Wynik metabazy: 8.1
VulDB Wynik metatemperatury: 7.9

VulDB Wynik podstawowy: 8.1
VulDB Wynik tymczasowy: 7.7
VulDB Wektor: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Wynik podstawowy: 8.1
NVD Wektor: 🔍

CVSSv2info

AVACAuCIA
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
WektorMożliwość wykorzystaniaUwierzytelnianiePoufnośćIntegralnośćDostępność
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

VulDB Wynik podstawowy: 🔍
VulDB Wynik tymczasowy: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Wynik podstawowy: 🔍

Exploitinfo

Klasa: Przepełnienie bufora
CWE: CWE-119
ATT&CK: Nieznany

Lokalny: Nie
Zdalny: Tak

Dostępność: 🔍
Status: Nie określono

EPSS Score: 🔍
EPSS Percentile: 🔍

Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔍

0-Dayodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
Dzisiajodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

Nessus ID: 90207
Nessus Imię: Debian DSA-3532-1 : quagga - security update
Nessus Plik: 🔍
Nessus Ryzyko: 🔍
Nessus Family: 🔍
Nessus Context: 🔍

OpenVAS ID: 841810
OpenVAS Imię: Ubuntu Update for quagga USN-2941-1
OpenVAS Plik: 🔍
OpenVAS Family: 🔍

Qualys ID: 🔍
Qualys Imię: 🔍

Inteligencja Zagrożeńinfo

Wysiłek: 🔍
Aktywni aktorzy: 🔍
Aktywne grupy APT: 🔍

Przeciwdziałanieinfo

Zalecane: Upgrade
Status: 🔍

Czas reakcji: 🔍
0-dniowy czas: 🔍
Czas ekspozycji: 🔍

Upgrade: Quagga 1.0.20160309
Poprawka: git.savannah.gnu.org

Oś czasuinfo

2016-02-12 🔍
2016-03-10 +27 dni 🔍
2016-03-11 +1 dni 🔍
2016-03-17 +6 dni 🔍
2016-03-17 +0 dni 🔍
2016-03-18 +1 dni 🔍
2016-03-23 +5 dni 🔍
2016-03-27 +4 dni 🔍
2016-03-28 +1 dni 🔍
2022-07-10 +2295 dni 🔍

Źródłainfo

Raport: USN-2941-1
Badacz: Kostya Kortchinsky
Status: Nie określono
Potwierdzenie: 🔍

CVE: CVE-2016-2342 (🔍)
OVAL: 🔍

Vulnerability Center: 57653 - Quagga before 1.0.20160309 Remote Code Execution or DoS via a Crafted Packet, High
SecurityFocus: 84318 - Quagga CVE-2016-2342 Stack Buffer Overflow Vulnerability

Wpisinfo

Stworzono: 2016-03-18 08:44
Aktualizacje: 2022-07-10 14:15
Zmiany: 2016-03-18 08:44 (74), 2019-02-02 11:27 (14), 2022-07-10 14:11 (4), 2022-07-10 14:15 (1)
Kompletny: 🔍

Dyskusja

Brak komentarzy. Języki: pl + en.

Zaloguj się, aby skomentować.

Are you interested in using VulDB?

Download the whitepaper to learn more about our service!