SolarWinds Dameware Remote Mini Controller 12.0 dwmrcs Daemon dwrcs.exe memory corruption

CVSS Wynik metatemperaturyExploit Aktualna Cena (≈)Wynik odsetkowy CTI
9.5$0-$5k0.00

W SolarWinds Dameware Remote Mini Controller 12.0 (Remote Access Software) została odkryta podatność. Podatnością dotknięta jest nieznana funkcja w pliku dwrcs.exe w komponencie dwmrcs Daemon. Dzięki manipulowaniu przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności przepełnienie bufora. Ma to wpływ na poufność, spójność i dostępność.

Informacja o podatności została podana do publicznej wiadomości w dniu 2016-03-17 przez osobę/y ryan (Website). Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem kb.cert.org. Podatność ta posiada unikalny identyfikator CVE-2016-2345. Możliwe jest zdalne zainicjowanie ataku. Do eksploitacji nie potrzeba żadnej formy uwierzytelnienia. Techniczne szczegóły i publiczny exploit są znane.

Uważa się go za proof-of-concept. Exploit można ściągnąć pod adresem exploit-db.com.

Nie są znane żadne środki zaradcze. Sugerowana jest zamiana podatnego komponentu na produkt alternatywny.

Błąd jest również udokumentowany w bazie podatności Vulnerability Center (SBV-57654) i Exploit-DB (43059).

Produktinfo

Rodzaj

Sprzedawca

Imię

Licencja

  • commercial

CPE 2.3info

CPE 2.2info

CVSSv3info

VulDB Wynik metabazy: 9.8
VulDB Wynik metatemperatury: 9.5

VulDB Wynik podstawowy: 9.8
VulDB Wynik tymczasowy: 9.3
VulDB Wektor: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Wynik podstawowy: 9.8
NVD Wektor: 🔍

CVSSv2info

AVACAuCIA
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
WektorMożliwość wykorzystaniaUwierzytelnianiePoufnośćIntegralnośćDostępność
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

VulDB Wynik podstawowy: 🔍
VulDB Wynik tymczasowy: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Wynik podstawowy: 🔍

Exploitinfo

Klasa: Przepełnienie bufora
CWE: CWE-119
ATT&CK: Nieznany

Lokalny: Nie
Zdalny: Tak

Dostępność: 🔍
Dostęp: Publiczny
Status: Proof-of-Concept
Pobierać: 🔍

EPSS Score: 🔍
EPSS Percentile: 🔍

Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔍

0-Dayodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
Dzisiajodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

Qualys ID: 🔍
Qualys Imię: 🔍

Exploit-DB: 🔍

Inteligencja Zagrożeńinfo

Wysiłek: 🔍
Aktywni aktorzy: 🔍
Aktywne grupy APT: 🔍

Przeciwdziałanieinfo

Zalecane: wiadomo nie ograniczanie
Status: 🔍

0-dniowy czas: 🔍
Suricata ID: 2022712
Suricata Klasa: 🔍
Suricata Message: 🔍

TippingPoint: 🔍

Oś czasuinfo

2016-02-12 🔍
2016-03-17 +34 dni 🔍
2016-03-17 +0 dni 🔍
2016-03-17 +0 dni 🔍
2016-03-17 +0 dni 🔍
2016-03-18 +1 dni 🔍
2016-03-23 +5 dni 🔍
2022-07-10 +2300 dni 🔍

Źródłainfo

Sprzedawca: solarwinds.com

Raport: 136293
Badacz: ryan
Status: Nie określono

CVE: CVE-2016-2345 (🔍)
Vulnerability Center: 57654 - DameWare Mini Remote Control 12.0 Remote Code Execution Vulnerability, Critical
SecurityFocus: 84704 - SolarWinds DameWare Mini Remote Control CVE-2016-2345 Stack Buffer Overflow Vulnerability

scip Labs: https://www.scip.ch/en/?labs.20161013

Wpisinfo

Stworzono: 2016-03-18 08:45
Aktualizacje: 2022-07-10 14:17
Zmiany: 2016-03-18 08:45 (62), 2019-02-02 11:27 (19), 2022-07-10 14:17 (3)
Kompletny: 🔍

Dyskusja

Brak komentarzy. Języki: pl + en.

Zaloguj się, aby skomentować.

Interested in the pricing of exploits?

See the underground prices here!