BandSite CMS dispxls.php root_path privilege escalation

CVSS Wynik metatemperaturyExploit Aktualna Cena (≈)Wynik odsetkowy CTI
5.0$0-$5k0.00

W BandSite CMS (Content Management System) została stwierdzona podatność. Podatnością dotknięta jest nieznana funkcja w pliku dispxls.php. Dzięki manipulacji argumentem root_path przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności przekroczenie uprawnień. Ma to wpływ na poufność, spójność i dostępność.

Informacja o podatności została podana do publicznej wiadomości w dniu 2006-06-20 przez osobę/y Kw3rLN (Website). Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem sourceforge.net. Identyfikatorem tej podatności jest CVE-2006-3193. Techniczne szczegóły i publiczny exploit są znane.

Exploit został stworzony przez Kw3[R]Ln i opublikowany później przed, niż raport o błędzie. Uważa się go za proof-of-concept. Exploit można ściągnąć pod adresem exploit-db.com. Poprzez wyszukiwanie inurl:dispxls.php, możliwe jest odnajdowanie podatnych celów przy użyciu techniki Google Hacking.

Nie są znane żadne środki zaradcze. Sugerowana jest zamiana podatnego komponentu na produkt alternatywny.

Błąd jest również udokumentowany w bazie podatności Exploit-DB (1933).

Produktinfo

Rodzaj

Sprzedawca

Imię

CPE 2.3info

CPE 2.2info

CVSSv3info

VulDB Wynik metabazy: 5.3
VulDB Wynik metatemperatury: 5.0

VulDB Wynik podstawowy: 5.3
VulDB Wynik tymczasowy: 5.0
VulDB Wektor: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

CVSSv2info

AVACAuCIA
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
WektorMożliwość wykorzystaniaUwierzytelnianiePoufnośćIntegralnośćDostępność
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

VulDB Wynik podstawowy: 🔍
VulDB Wynik tymczasowy: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Wynik podstawowy: 🔍

Exploitinfo

Klasa: Przekroczenie uprawnień
CWE: CWE-269 / CWE-266
ATT&CK: T1068

Lokalny: Tak
Zdalny: Nie

Dostępność: 🔍
Dostęp: Publiczny
Status: Proof-of-Concept
Autor: Kw3[R]Ln
Pobierać: 🔍
Google Hack: 🔍

EPSS Score: 🔍
EPSS Percentile: 🔍

Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔍

0-Dayodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
Dzisiajodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

Exploit-DB: 🔍

Inteligencja Zagrożeńinfo

Wysiłek: 🔍
Aktywni aktorzy: 🔍
Aktywne grupy APT: 🔍

Przeciwdziałanieinfo

Zalecane: wiadomo nie ograniczanie
Status: 🔍

0-dniowy czas: 🔍

Oś czasuinfo

2006-06-16 🔍
2006-06-20 +4 dni 🔍
2006-06-20 +0 dni 🔍
2006-06-20 +0 dni 🔍
2006-06-21 +0 dni 🔍
2006-06-21 +0 dni 🔍
2006-06-22 +0 dni 🔍
2016-05-08 +3608 dni 🔍
2022-08-02 +2277 dni 🔍

Źródłainfo

Raport: sourceforge.net
Badacz: Kw3rLN
Status: Potwierdzone

CVE: CVE-2006-3193 (🔍)
SecurityFocus: 18555 - BandSite Root_Path Remote File Include Vulnerability
Secunia: 20768 - BandSite CMS "root_path" File Inclusion Vulnerabilities, Highly Critical
OSVDB: 27252 - BandSite CMS dispxls.php root_path Parameter Remote File Inclusion

scip Labs: https://www.scip.ch/en/?labs.20161013
Zobacz także: 🔍

Wpisinfo

Stworzono: 2016-05-08 19:51
Aktualizacje: 2022-08-02 12:55
Zmiany: 2016-05-08 19:51 (54), 2018-12-11 08:12 (4), 2022-08-02 12:47 (3), 2022-08-02 12:55 (7)
Kompletny: 🔍

Dyskusja

Brak komentarzy. Języki: pl + en.

Zaloguj się, aby skomentować.

Interested in the pricing of exploits?

See the underground prices here!