Observium Network Monitor rrdtool.inc.php privilege escalation

CVSS Wynik metatemperaturyExploit Aktualna Cena (≈)Wynik odsetkowy CTI
6.0$0-$5k0.00

Odkryto lukę w Observium Network Monitor. Podatnością dotknięta jest nieznana funkcja w pliku /includes/rrdtool.inc.php. Dzięki manipulacji przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności przekroczenie uprawnień. Ma to wpływ na poufność, spójność i dostępność.

Błąd został odkryty w dniu 2016-09-01. Informacja o podatności została podana do publicznej wiadomości w dniu 2016-11-10 przez osobę/y Ronald Volgers jako [CT-2016-1110] Unauthenticated RCE in Observium network monitor w formie potwierdzone mailinglist post (Full-Disclosure). Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem seclists.org. Publikacja informacji została przeprowadzona we współpracy z producentem. Eksploitacja luki uchodzi za łatwą. Możliwe jest zdalne przeprowadzenie ataku. Pomyślna eksploitacja wymaga pojedynczego uwierzytelnienia. Szczegóły techniczne są znane, ale exploit nie jest dostępny. Przyczyna tej luki jest ta czesc kodu:

function rrdtool_pipe_open(&$rrd_process, &$rrd_pipes)
{
 global $config;

 $command = $config['rrdtool'] . " -"; // Waits for input via standard input (STDIN)

 $descriptorspec = array(
    0 => array("pipe", "r"),  // stdin
    1 => array("pipe", "w"),  // stdout
    2 => array("pipe", "w")   // stderr
 );

 $cwd = $config['rrd_dir'];
 $env = array();

 $rrd_process = proc_open($command, $descriptorspec, $rrd_pipes, $cwd, $env);

Podatność ta była wykorzystywana w exploicie typu 0-day przez co najmniej 55 dni.

Aktualizacja eliminuje tę podatność. Potencjalne zabezpieczenie zostało opublikowane przed po ujawnieniu podatności.

Produktinfo

Sprzedawca

Imię

CPE 2.3info

CPE 2.2info

CVSSv3info

VulDB Wynik metabazy: 6.3
VulDB Wynik metatemperatury: 6.0

VulDB Wynik podstawowy: 6.3
VulDB Wynik tymczasowy: 6.0
VulDB Wektor: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

CVSSv2info

AVACAuCIA
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
WektorMożliwość wykorzystaniaUwierzytelnianiePoufnośćIntegralnośćDostępność
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

VulDB Wynik podstawowy: 🔍
VulDB Wynik tymczasowy: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

Exploitinfo

Klasa: Przekroczenie uprawnień
CWE: CWE-77
ATT&CK: T1202

Lokalny: Nie
Zdalny: Tak

Dostępność: 🔍
Status: Nie określono
Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔍

0-Dayodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
Dzisiajodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

Inteligencja Zagrożeńinfo

Wysiłek: 🔍
Aktywni aktorzy: 🔍
Aktywne grupy APT: 🔍

Przeciwdziałanieinfo

Zalecane: Upgrade
Status: 🔍

Czas reakcji: 🔍
0-dniowy czas: 🔍

Upgrade: seclists.org

Oś czasuinfo

2016-09-01 🔍
2016-10-21 +50 dni 🔍
2016-10-21 +0 dni 🔍
2016-10-26 +5 dni 🔍
2016-11-10 +15 dni 🔍
2016-11-11 +1 dni 🔍
2019-05-30 +930 dni 🔍

Źródłainfo

Raport: [CT-2016-1110] Unauthenticated RCE in Observium network monitor
Badacz: Ronald Volgers
Status: Potwierdzone
Koordynowane: 🔍
Zobacz także: 🔍

Wpisinfo

Stworzono: 2016-11-11 15:54
Aktualizacje: 2019-05-30 09:27
Zmiany: (1) vulnerability_cwe
Kompletny: 🔍

Komentarze

Brak komentarzy. Języki: pl + en.

Zaloguj się, aby skomentować.

Might our Artificial Intelligence support you?

Check our Alexa App!