VDB-9439 · CVE-2013-4100 · OSVDB 95002

Cryptocat do 2.0.21 Username denial of service

wpiseditHistoryDiffjsonxmlCTI
CVSS Meta Temp Score
Exploit Aktualna Cena (≈)
CTI Interest Score
7.2$0-$5k0.00

W Cryptocat do 2.0.21 została stwierdzona podatność. Podatnością dotknięta jest nieznana funkcja. Poprzez manipulowanie argumentem Username przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności odmowa usługi. Wpływa to na dostępność.

Informacja o podatności została podana do publicznej wiadomości w dniu 2012-11-07 przez osobę/y Mario Heiderich, Krzysztof Koktowicz i Maxim Rupp z firmy Cure53 w formie potwierdzone bulletin (Website). Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem blog.crypto.cat. Publikacja informacji została przeprowadzona we współpracy z producentem. Identyfikatorem tej podatności jest CVE-2013-4100. Luka jest łatwa do wykorzytania. Atak może zostać zainicjowany zdalnie. Do eksploitacji nie potrzeba żadnej formy uwierzytelnienia. Szczegóły techniczne są znane, ale exploit nie jest dostępny.

Aktualizacja do wersji 2.0.22 eliminuje tę podatność. Potencjalne zabezpieczenie zostało opublikowane po ujawnieniu podatności.

Produktinfoedit

Name

CPE 2.3infoedit

CPE 2.2infoedit

CVSSv3infoedit

VulDB Meta Base Score: 7.5
VulDB Meta Temp Score: 7.2

VulDB Base Score: 7.5
VulDB Temp Score: 7.2
VulDB Vector: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

CVSSv2infoedit

AVACAuCIA
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
VectorComplexityAuthenticationConfidentialityIntegrityAvailability
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock

VulDB Base Score: 🔍
VulDB Temp Score: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

Exploitinfoedit

Klasa: Odmowa usługi
CWE: CWE-404
ATT&CK: T1499

Lokalny: Nie
Zdalny: Tak

Dostępność: 🔍
Status: Nie określono

Price Prediction: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔍

0-Dayunlockunlockunlockunlock
Dzisiajunlockunlockunlockunlock

Threat Intelligenceinfoedit

Threat: 🔍
Adversaries: 🔍
Geopolitics: 🔍
Economy: 🔍
Predictions: 🔍
Przeciwdziałanie: 🔍

Przeciwdziałanieinfoedit

Zalecane: Upgrade
Status: 🔍

Reaction Time: 🔍
0-Day Time: 🔍
Exposure Time: 🔍

Upgrade: Cryptocat 2.0.22

Oś czasuinfoedit

2012-11-07 🔍
2012-11-07 +0 dni 🔍
2013-06-12 +217 dni 🔍
2013-07-11 +29 dni 🔍
2019-03-19 +2077 dni 🔍

Źródłainfoedit

Raport: blog.crypto.cat
Badacz: Mario Heiderich/Krzysztof Koktowicz/Maxim Rupp
Organization: Cure53
Status: Potwierdzone
Koordynowane: 🔍

CVE: CVE-2013-4100 (🔍)
OSVDB: 95002

Inne.: 🔍
Zobacz także: 🔍

Wpisinfoedit

Stworzono: 2013-07-11 11:41 AM
Aktualizacje: 2019-03-19 04:17 PM
Changes: (2) source_cve_assigned vulnerability_cwe
Complete: 🔍
Committer: olku

Comments

No comments yet. Please log in to comment.

Interested in the pricing of exploits?

See the underground prices here!