VDB-94873 · OSVDB 634

BSD na VAX passwd denial of service

WpisedytowaćHistoryDiffjsonxmlCTI
CVSS Meta Temp ScoreExploit Aktualna Cena (≈)CTI Interest Score
3.1$0-$5k0.00

Odkryto lukę w BSD na VAX. Podatnością dotknięta jest nieznana funkcja w komponencie passwd. Poprzez manipulację przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności odmowa usługi. Wpływa to na dostępność.

Informacja o podatności została podana do publicznej wiadomości w dniu 1986-06-26 przez osobę/y Andrew Findlay (Website). Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem securitydigest.org. Lokalny dostęp jest wymagany do tego ataku. W celu pomyślnej eksploitacji potrzeba pojedynczego uwierzytelnienia. Szczegóły techniczne są nieznane, ale exploit jest dostępny.

Exploit został ujawniony wydaniem poprawki. Uważa się go za proof-of-concept.

Możliwe jest zabezpieczenie się przed problemem poprzez dodanie jako mechanizmu uwierzytalniania.

Produktinfoedytować

Name

CPE 2.3infoedytować

CPE 2.2infoedytować

CVSSv3infoedytować

VulDB Meta Base Score: 3.3
VulDB Meta Temp Score: 3.1

VulDB Base Score: 3.3
VulDB Temp Score: 3.1
VulDB Vector: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

CVSSv2infoedytować

AVACAuCIA
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
VectorMożliwość wykorzystaniaUwierzytelnianieConfidentialityIntegrityDostępność
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock

VulDB Base Score: 🔍
VulDB Temp Score: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

Exploitinfoedytować

Klasa: Odmowa usługi
CWE: CWE-404
ATT&CK: T1499

Lokalny: Tak
Zdalny: Nie

Dostępność: 🔍
Status: Proof-of-Concept

Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔍

0-Dayunlockunlockunlockunlock
Dzisiajunlockunlockunlockunlock

Inteligencja Zagrożeńinfoedytować

Zagrożenie: 🔍
Przeciwnicy: 🔍
Geopolityka: 🔍
Gospodarka: 🔍
Prognozy: 🔍
Przeciwdziałanie: 🔍

Przeciwdziałanieinfoedytować

Zalecane: Authentication
Status: 🔍

0-Day Time: 🔍
Exploit Delay Time: 🔍

Oś czasuinfoedytować

1986-06-26 🔍
1986-06-26 +0 dni 🔍
2002-09-12 +5922 dni 🔍
2017-01-02 +5225 dni 🔍
2020-07-13 +1288 dni 🔍

Źródłainfoedytować

Raport: securitydigest.org
Badacz: Andrew Findlay
Status: Nie określono
OSVDB: 634 - BSD on VAX passwd Lockfile File Size Limit Local DoS

scip Labs: https://www.scip.ch/en/?labs.20161013
Zobacz także: 🔍

Wpisinfoedytować

Stworzono: 2017-01-02 17:17
Aktualizacje: 2020-07-13 11:17
Zmiany: (1) countermeasure_name
Kompletny: 🔍

Komentarze

Interested in the pricing of exploits?

See the underground prices here!