KB Affiliate Referral Script 1.0 /index.php username/password sql injection

CVSS Wynik metatemperaturyExploit Aktualna Cena (≈)Wynik odsetkowy CTI
8.0$0-$5k0.00

Podatność, która została odkryta w KB Affiliate Referral Script 1.0 (Advertising Software). Dotknięta jest nieznana funkcja w pliku /index.php. Poprzez manipulację argumentem username/password wartością wejściową 'or''=' można doprowadzić do wystąpienia podatności sql injection. Wpływa to na poufność, spójność i dostępność.

Informacja o podatności została opublikowana w dniu upubliczniona 2017-01-26 przez osobę/y Ihsan Sencan jako EDB-ID 41166 w formie potwierdzone exploit (Exploit-DB). Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem exploit-db.com. Podatność ta jest znana jako CVE-2017-20126. Atak może zostać przeprowadzony zdalnie. Eksploitacja nie wymaga żadnej formy uwierzytelnienia. Techniczne szczegóły, jak również publiczny exploit są znane.

Exploit został stworzony przez Ihsan Sencan i opublikowany później , niż raport o błędzie. Uważa się go za proof-of-concept. Exploit można ściągnąć pod adresem exploit-db.com. Poprzez wyszukiwanie inurl:index.php, możliwe jest odnajdowanie podatnych celów przy użyciu techniki Google Hacking.

Nie są znane żadne środki zaradcze. Sugerowana jest zamiana podatnego komponentu na produkt alternatywny.

Błąd jest również udokumentowany w bazie podatności Exploit-DB (41166).

Produktinfo

Rodzaj

Imię

CPE 2.3info

CPE 2.2info

CVSSv3info

VulDB Wynik metabazy: 8.1
VulDB Wynik metatemperatury: 8.0

VulDB Wynik podstawowy: 7.3
VulDB Wynik tymczasowy: 6.9
VulDB Wektor: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Wynik podstawowy: 9.8
NVD Wektor: 🔍

CNA Wynik podstawowy: 7.3
CNA Wektor (VulDB): 🔍

CVSSv2info

AVACAuCIA
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
WektorMożliwość wykorzystaniaUwierzytelnianiePoufnośćIntegralnośćDostępność
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

VulDB Wynik podstawowy: 🔍
VulDB Wynik tymczasowy: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

Exploitinfo

Klasa: Sql injection
CWE: CWE-89 / CWE-74 / CWE-707
ATT&CK: T1505

Lokalny: Nie
Zdalny: Tak

Dostępność: 🔍
Dostęp: Publiczny
Status: Proof-of-Concept
Autor: Ihsan Sencan
Pobierać: 🔍
Google Hack: 🔍

EPSS Score: 🔍
EPSS Percentile: 🔍

Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔍

0-Dayodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
Dzisiajodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

Exploit-DB: 🔍

Inteligencja Zagrożeńinfo

Wysiłek: 🔍
Aktywni aktorzy: 🔍
Aktywne grupy APT: 🔍

Przeciwdziałanieinfo

Zalecane: wiadomo nie ograniczanie
Status: 🔍

0-dniowy czas: 🔍
Wykorzystaj czas opóźnienia: 🔍

Oś czasuinfo

2017-01-26 🔍
2017-01-26 +0 dni 🔍
2017-01-26 +0 dni 🔍
2017-02-08 +13 dni 🔍
2022-06-28 +1965 dni 🔍
2022-11-11 +136 dni 🔍

Źródłainfo

Raport: EDB-ID 41166
Badacz: Ihsan Sencan
Status: Potwierdzone

CVE: CVE-2017-20126 (🔍)
scip Labs: https://www.scip.ch/en/?labs.20161013

Wpisinfo

Stworzono: 2017-02-08 10:21
Aktualizacje: 2022-11-11 22:57
Zmiany: 2017-02-08 10:21 (45), 2020-08-11 16:46 (3), 2022-06-28 12:39 (2), 2022-11-11 22:37 (2), 2022-11-11 22:46 (21), 2022-11-11 22:57 (1)
Kompletny: 🔍

Dyskusja

Brak komentarzy. Języki: pl + en.

Zaloguj się, aby skomentować.

Want to stay up to date on a daily basis?

Enable the mail alert feature now!