click Path install.py privilege escalation

CVSS Wynik metatemperaturyExploit Aktualna Cena (≈)Wynik odsetkowy CTI
8.5$0-$5k0.03

W click została odkryta podatność. Podatnością dotknięta jest nieznana funkcja w pliku install.py w komponencie Path Handler. Dzięki manipulacji przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności przekroczenie uprawnień. Ma to wpływ na poufność, spójność i dostępność.

Błąd został odkryty w dniu 2016-01-12. Informacja o podatności została podana do publicznej wiadomości w dniu 2017-02-13 (oss-sec). Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem openwall.com. Podatność ta posiada unikalny identyfikator CVE-2015-8768. Luka uchodzi za łatwo wykorzystywalną. Możliwe jest zdalne przeprowadzenie ataku. Do eksploitacji nie potrzeba żadnej formy uwierzytelnienia. Szczegóły techniczne są znane, ale exploit nie jest dostępny. Przyczyna tej luki jest ta czesc kodu:

if data_name != "." and not data_name.startswith("./"):

Podatność ta była wykorzystywana w exploicie typu 0-day przez co najmniej 398 dni.

Nie są znane żadne środki zaradcze. Sugerowana jest zamiana podatnego komponentu na produkt alternatywny.

Produktinfo

Imię

CPE 2.3info

CPE 2.2info

CVSSv3info

VulDB Wynik metabazy: 8.5
VulDB Wynik metatemperatury: 8.5

VulDB Wynik podstawowy: 7.3
VulDB Wynik tymczasowy: 7.3
VulDB Wektor: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Wynik podstawowy: 9.8
NVD Wektor: 🔍

CVSSv2info

AVACAuCIA
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
WektorMożliwość wykorzystaniaUwierzytelnianiePoufnośćIntegralnośćDostępność
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

VulDB Wynik podstawowy: 🔍
VulDB Wynik tymczasowy: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Wynik podstawowy: 🔍

Exploitinfo

Klasa: Przekroczenie uprawnień
CWE: CWE-264
ATT&CK: T1068

Lokalny: Nie
Zdalny: Tak

Dostępność: 🔍
Status: Nie określono

EPSS Score: 🔍
EPSS Percentile: 🔍

Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔍

0-Dayodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
Dzisiajodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

OpenVAS ID: 54464
OpenVAS Imię: Ubuntu Update for click USN-2771-1
OpenVAS Plik: 🔍
OpenVAS Family: 🔍

Inteligencja Zagrożeńinfo

Wysiłek: 🔍
Aktywni aktorzy: 🔍
Aktywne grupy APT: 🔍

Przeciwdziałanieinfo

Zalecane: wiadomo nie ograniczanie
Status: 🔍

0-dniowy czas: 🔍

Oś czasuinfo

2016-01-12 🔍
2016-01-12 +0 dni 🔍
2017-02-13 +398 dni 🔍
2017-02-13 +0 dni 🔍
2017-02-14 +1 dni 🔍
2017-02-22 +8 dni 🔍
2022-11-14 +2091 dni 🔍

Źródłainfo

Raport: usn-2771-1
Status: Nie określono
Potwierdzenie: 🔍

CVE: CVE-2015-8768 (🔍)
SecurityFocus: 96386 - Click CVE-2015-8768 Privilege Escalation Vulnerability
OSVDB: - CVE-2015-8768 - Click - Privilege Escalation Issue

Wpisinfo

Stworzono: 2017-02-14 09:03
Aktualizacje: 2022-11-14 08:16
Zmiany: 2017-02-14 09:03 (61), 2020-09-01 18:16 (6), 2022-11-14 08:13 (2), 2022-11-14 08:16 (1)
Kompletny: 🔍

Dyskusja

Brak komentarzy. Języki: pl + en.

Zaloguj się, aby skomentować.

Might our Artificial Intelligence support you?

Check our Alexa App!