VDB-98497 · CVE-2016-10129 · BID 95339

libgit2 do 0.24.5/0.25.0 Git Smart Protocol denial of service

CVSS Wynik metatemperaturyExploit Aktualna Cena (≈)Wynik odsetkowy CTI
6.3$0-$5k0.00

W libgit2 do 0.24.5/0.25.0 została odkryta podatność. Podatnością dotknięta jest nieznana funkcja w komponencie Git Smart Protocol Handler. Poprzez manipulację przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności odmowa usługi. Wpływa to na dostępność.

Błąd został odkryty w dniu 2017-03-24. Informacja o podatności została podana do publicznej wiadomości w dniu 2017-03-24 (oss-sec). Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem openwall.com. Podatność ta posiada unikalny identyfikator CVE-2016-10129. Luka uchodzi za łatwą do wykorzystania. Atak może zostać przeprowadzony zdalnie. Do eksploitacji nie potrzeba żadnej formy uwierzytelnienia. Ani szczegóły techniczne nie są znane, ani exploit nie jest dostępny.

Skaner podatności Nessus jest wyposażony w plugin ID 97282 (openSUSE Security Update : libgit2 (openSUSE-2017-262)), który pomaga ustalić, czy dane środowisko jest podatne na atak.

Aktualizacja do wersji 0.24.6 lub 0.25.1 eliminuje tę podatność. Potencjalne zabezpieczenie zostało opublikowane jeszcze przed po ujawnieniu podatności.

Błąd jest również udokumentowany w bazie podatności Tenable (97282) i SecurityFocus (BID 95339†).

Produktinfo

Imię

Wersja

Licencja

CPE 2.3info

CPE 2.2info

CVSSv4info

VulDB CVSS-B Score: 🔍
VulDB CVSS-BT Score: 🔍
VulDB Wektor: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

CVSSv3info

VulDB Wynik metabazy: 6.4
VulDB Wynik metatemperatury: 6.3

VulDB Wynik podstawowy: 5.3
VulDB Wynik tymczasowy: 5.1
VulDB Wektor: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Wynik podstawowy: 7.5
NVD Wektor: 🔍

CVSSv2info

AVACAuCIA
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
WektorMożliwość wykorzystaniaUwierzytelnianiePoufnośćIntegralnośćDostępność
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

VulDB Wynik podstawowy: 🔍
VulDB Wynik tymczasowy: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Wynik podstawowy: 🔍

Exploitinfo

Klasa: Odmowa usługi
CWE: CWE-476 / CWE-404
CAPEC: 🔍
ATT&CK: 🔍

Lokalny: Nie
Zdalny: Tak

Dostępność: 🔍
Status: Nie określono

EPSS Score: 🔍
EPSS Percentile: 🔍

Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔍

0-Dayodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
Dzisiajodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

Nessus ID: 97282
Nessus Imię: openSUSE Security Update : libgit2 (openSUSE-2017-262)
Nessus Plik: 🔍
Nessus Ryzyko: 🔍
Nessus Family: 🔍
Nessus Context: 🔍

OpenVAS ID: 867773
OpenVAS Imię: Fedora Update for libgit2 FEDORA-2017-403346d884
OpenVAS Plik: 🔍
OpenVAS Family: 🔍

Qualys ID: 🔍
Qualys Imię: 🔍

Inteligencja Zagrożeńinfo

Wysiłek: 🔍
Aktywni aktorzy: 🔍
Aktywne grupy APT: 🔍

Przeciwdziałanieinfo

Zalecane: Upgrade
Status: 🔍

0-dniowy czas: 🔍

Upgrade: libgit2 0.24.6/0.25.1
Poprawka: github.com

Oś czasuinfo

2017-01-10 🔍
2017-01-10 +0 dni 🔍
2017-02-16 +37 dni 🔍
2017-02-21 +5 dni 🔍
2017-03-24 +31 dni 🔍
2017-03-24 +0 dni 🔍
2017-03-24 +0 dni 🔍
2017-03-24 +0 dni 🔍
2022-11-15 +2062 dni 🔍

Źródłainfo

Raport: 2fdef641fd0dd2828bd948234ae86de75221a11a
Status: Nie określono
Potwierdzenie: 🔍

CVE: CVE-2016-10129 (🔍)
SecurityFocus: 95339 - libgit2 Multiple NULL Pointer Dereference Remote Code Execution Vulnerability
OSVDB: - CVE-2016-10129 - Git - libgit2 - Denial of Service Issue

Wpisinfo

Stworzono: 2017-03-24 18:52
Aktualizacje: 2022-11-15 08:42
Zmiany: 2017-03-24 18:52 (73), 2020-09-13 20:35 (5), 2022-11-15 08:42 (5)
Kompletny: 🔍
Cache ID: 44:90A:40

Dyskusja

Brak komentarzy. Języki: pl + en.

Zaloguj się, aby skomentować.

Do you know our Splunk app?

Download it now for free!