Adobe Bridge Luki w zabezpieczeniach

Oś czasu

Ostatni rok

Wersja »

Przeciwdziałanie »

Wykorzystywanie »

Wektor dostępu »

Uwierzytelnianie »

Interakcja z użytkownikiem »

C3BM Index »

Ostatni rok »

CVSSv3 Base »

CVSSv3 Temp »

VulDB »

NVD »

Sprzedawca »

Research »

Exploit 0-day »

Wykorzystaj dzisiaj »

Wykorzystaj wielkość rynku »

Ostatni rok »

🔴 CTI Zajęcia »

Affected Versions (17): 1, 9, 9.0, 9.0.1, 9.0.2, 9.1, 10.0, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.1, 10.1.1, 11, 11.0, 11.0.1, 11.0.2, 11.1

Link to Product Website: https://www.adobe.com/

więcej wpisów autorstwa Adobe

Do you know our Splunk app?

Download it now for free!