Ansible Tower Luki w zabezpieczeniach

Oś czasu

Wersja

3.6.07
3.6.17
3.5.05
3.5.15
3.5.25

Przeciwdziałanie

Official Fix20
Temporary Fix0
Workaround0
Unavailable0
Not Defined12

Wykorzystywanie

High0
Functional0
Proof-of-Concept3
Unproven0
Not Defined29

Wektor dostępu

Not Defined0
Physical0
Local7
Adjacent11
Network14

Uwierzytelnianie

Not Defined0
High1
Low21
None10

Interakcja z użytkownikiem

Not Defined0
Required8
None24

C3BM Index

CVSSv3 Base

≤10
≤20
≤30
≤47
≤54
≤69
≤78
≤83
≤91
≤100

CVSSv3 Temp

≤10
≤20
≤30
≤48
≤54
≤610
≤76
≤83
≤91
≤100

VulDB

≤10
≤20
≤33
≤48
≤56
≤67
≤76
≤82
≤90
≤100

NVD

≤10
≤20
≤30
≤40
≤54
≤63
≤71
≤83
≤97
≤101

CNA

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Sprzedawca

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Research

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Exploit 0-day

<1k1
<2k0
<5k12
<10k10
<25k9
<50k0
<100k0
≥100k0

Wykorzystaj dzisiaj

<1k22
<2k3
<5k3
<10k4
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

Wykorzystaj wielkość rynku

🔴 CTI Zajęcia

Affected Versions (49): 0.9, 0.9.1, 2, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 3, 3.0, 3.0.1, 3.0.2, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.5, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.6, 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.7, 3.7.1, 3.8, 3.8.1

Link to Product Website: https://www.redhat.com/

22 więcej wpisów nie jest pokazywanych

Might our Artificial Intelligence support you?

Check our Alexa App!