Avast Antivirus Luki w zabezpieczeniach

Oś czasu

Wersja

198
20.06
20.16
20.26
20.36

Przeciwdziałanie

Official Fix37
Temporary Fix0
Workaround0
Unavailable2
Not Defined11

Wykorzystywanie

High0
Functional1
Proof-of-Concept17
Unproven2
Not Defined30

Wektor dostępu

Not Defined0
Physical0
Local20
Adjacent2
Network28

Uwierzytelnianie

Not Defined0
High1
Low19
None30

Interakcja z użytkownikiem

Not Defined0
Required3
None47

C3BM Index

Ostatni rok

CVSSv3 Base

≤10
≤20
≤30
≤41
≤53
≤69
≤712
≤814
≤94
≤107

CVSSv3 Temp

≤10
≤20
≤30
≤41
≤54
≤612
≤712
≤812
≤96
≤103

VulDB

≤10
≤20
≤31
≤41
≤55
≤615
≤75
≤812
≤94
≤107

NVD

≤10
≤20
≤30
≤40
≤51
≤64
≤73
≤812
≤91
≤103

CNA

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤83
≤90
≤100

Sprzedawca

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Research

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Exploit 0-day

<1k0
<2k1
<5k8
<10k18
<25k16
<50k5
<100k2
≥100k0

Wykorzystaj dzisiaj

<1k33
<2k7
<5k7
<10k0
<25k3
<50k0
<100k0
≥100k0

Wykorzystaj wielkość rynku

Ostatni rok

🔴 CTI Zajęcia

Affected Versions (72): 1.0.5, 1.0.5-1, 1.0.8, 2.0.3587, 4.0, 4.2.254, 4.6, 4.6.2.117, 4.6.46, 4.6.313, 4.6.394, 4.6.489, 4.6.566, 4.6.603, 4.6.652, 4.6.655, 4.6.665, 4.6.691, 4.7.66, 4.7.98, 4.7.652, 4.7.676, 4.7.827, 4.7.844, 4.7.869, 4.7.981, 4.7.1042, 4.7.1043, 4.8.135, 4.8.1281, 4.8.1351, 4.8.1356, 4.8.1368, 5.0.594, 5.0.677, 5.2.11.5, 6.06.12, 7.0.3.5, 9.77.3565, 9.120.0.1004, 10.0.2.7, 11.1.2245, 12.0, 12.1, 12.2, 12.3, 13.0.9, 16, 19, 19.0, 19.1, 19.2, 19.3, 19.3.2369, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 20.0, 20.1, 20.1.5069.562, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 21, 22.83.00.03, 2011-01-17.01, 5795, 7424

Typ oprogramowania: Anti-Malware Software

40 więcej wpisów nie jest pokazywanych

więcej wpisów autorstwa Avast

Might our Artificial Intelligence support you?

Check our Alexa App!