Avira Internet Security Luki w zabezpieczeniach

Oś czasu

Wersja

15.01

Przeciwdziałanie

Official Fix1
Temporary Fix0
Workaround0
Unavailable2
Not Defined1

Wykorzystywanie

High0
Functional0
Proof-of-Concept2
Unproven0
Not Defined2

Wektor dostępu

Not Defined0
Physical0
Local4
Adjacent0
Network0

Uwierzytelnianie

Not Defined0
High0
Low3
None1

Interakcja z użytkownikiem

Not Defined0
Required1
None3

C3BM Index

CVSSv3 Base

≤10
≤20
≤30
≤40
≤51
≤63
≤70
≤80
≤90
≤100

CVSSv3 Temp

≤10
≤20
≤30
≤41
≤50
≤63
≤70
≤80
≤90
≤100

VulDB

≤10
≤20
≤30
≤40
≤51
≤63
≤70
≤80
≤90
≤100

NVD

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤61
≤71
≤80
≤90
≤100

CNA

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Sprzedawca

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Research

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Exploit 0-day

<1k0
<2k2
<5k0
<10k1
<25k0
<50k1
<100k0
≥100k0

Wykorzystaj dzisiaj

<1k4
<2k0
<5k0
<10k0
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

Wykorzystaj wielkość rynku

🔴 CTI Zajęcia

Affected Versions (1): 15.0

Typ oprogramowania: Anti-Malware Software

więcej wpisów autorstwa Avira

Do you want to use VulDB in your project?

Use the official API to access entries easily!