Bandsite Cms Luki w zabezpieczeniach

Oś czasu

Wersja

Przeciwdziałanie

Official Fix0
Temporary Fix0
Workaround0
Unavailable0
Not Defined20

Wykorzystywanie

High0
Functional0
Proof-of-Concept20
Unproven0
Not Defined0

Wektor dostępu

Not Defined0
Physical0
Local12
Adjacent0
Network8

Uwierzytelnianie

Not Defined0
High0
Low12
None8

Interakcja z użytkownikiem

Not Defined0
Required0
None20

C3BM Index

CVSSv3 Base

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤620
≤70
≤80
≤90
≤100

CVSSv3 Temp

≤10
≤20
≤30
≤40
≤512
≤68
≤70
≤80
≤90
≤100

VulDB

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤620
≤70
≤80
≤90
≤100

NVD

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

CNA

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Sprzedawca

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Research

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Exploit 0-day

<1k0
<2k12
<5k8
<10k0
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

Wykorzystaj dzisiaj

<1k20
<2k0
<5k0
<10k0
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

Wykorzystaj wielkość rynku

🔴 CTI Zajęcia

Affected Versions (1): 1.1.4

Typ oprogramowania: Content Management System

10 więcej wpisów nie jest pokazywanych

więcej wpisów autorstwa Bandsite

Interested in the pricing of exploits?

See the underground prices here!