Bitdefender Engine Luki w zabezpieczeniach

Oś czasu

Wersja

7.848922
7.848972

Przeciwdziałanie

Official Fix4
Temporary Fix0
Workaround0
Unavailable0
Not Defined4

Wykorzystywanie

High0
Functional0
Proof-of-Concept0
Unproven0
Not Defined8

Wektor dostępu

Not Defined0
Physical0
Local2
Adjacent0
Network6

Uwierzytelnianie

Not Defined0
High0
Low2
None6

Interakcja z użytkownikiem

Not Defined0
Required4
None4

C3BM Index

CVSSv3 Base

≤10
≤20
≤30
≤40
≤58
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

CVSSv3 Temp

≤10
≤20
≤30
≤40
≤58
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

VulDB

≤10
≤20
≤30
≤46
≤50
≤62
≤70
≤80
≤90
≤100

NVD

≤10
≤20
≤30
≤42
≤50
≤66
≤70
≤80
≤90
≤100

CNA

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Sprzedawca

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Research

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Exploit 0-day

<1k2
<2k4
<5k2
<10k0
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

Wykorzystaj dzisiaj

<1k8
<2k0
<5k0
<10k0
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

Wykorzystaj wielkość rynku

Affected Versions (4): 1.6, 1.6.1, 7.84892, 7.84897

Do you know our Splunk app?

Download it now for free!