Centos Web Panel Luki w zabezpieczeniach

Oś czasu

Wersja

cwp-el7-0.9.8.89139
0.9.8.85112
0.9.8.8463
0.9.8.7403
0.9.8.4803

Przeciwdziałanie

Official Fix2
Temporary Fix0
Workaround0
Unavailable0
Not Defined80

Wykorzystywanie

High0
Functional0
Proof-of-Concept9
Unproven0
Not Defined73

Wektor dostępu

Not Defined0
Physical0
Local1
Adjacent0
Network81

Uwierzytelnianie

Not Defined0
High3
Low24
None55

Interakcja z użytkownikiem

Not Defined0
Required14
None68

C3BM Index

CVSSv3 Base

≤10
≤20
≤30
≤43
≤511
≤614
≤715
≤85
≤934
≤100

CVSSv3 Temp

≤10
≤20
≤30
≤44
≤512
≤612
≤716
≤84
≤934
≤100

VulDB

≤10
≤20
≤32
≤44
≤513
≤623
≤74
≤833
≤93
≤100

NVD

≤10
≤20
≤30
≤40
≤513
≤65
≤710
≤815
≤95
≤1032

CNA

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Sprzedawca

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Research

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Exploit 0-day

<1k22
<2k22
<5k38
<10k0
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

Wykorzystaj dzisiaj

<1k64
<2k18
<5k0
<10k0
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

Wykorzystaj wielkość rynku

🔴 CTI Zajęcia

Affected Versions (30): 0.9.8, 0.9.8.1, 0.9.8.2, 0.9.8.3, 0.9.8.4, 0.9.8.5, 0.9.8.6, 0.9.8.7, 0.9.8.8, 0.9.8.9, 0.9.8.11, 0.9.8.12, 0.9.8.48, 0.9.8.74, 0.9.8.84, 0.9.8.747, 0.9.8.763, 0.9.8.789, 0.9.8.793, 0.9.8.836, 0.9.8.837, 0.9.8.838, 0.9.8.846, 0.9.8.848, 0.9.8.851, 0.9.8.864, 6, 7, cwp-el7-0.9.8.891, filemanager2.php

72 więcej wpisów nie jest pokazywanych

Interested in the pricing of exploits?

See the underground prices here!