Enhancesoft Osticket Luki w zabezpieczeniach

Oś czasu

Wersja

1.10.06
1.10.16
1.12.02
1.12.12
1.12.22

Przeciwdziałanie

Official Fix8
Temporary Fix0
Workaround0
Unavailable0
Not Defined0

Wykorzystywanie

High0
Functional0
Proof-of-Concept0
Unproven0
Not Defined8

Wektor dostępu

Not Defined0
Physical0
Local0
Adjacent0
Network8

Uwierzytelnianie

Not Defined0
High2
Low2
None4

Interakcja z użytkownikiem

Not Defined0
Required2
None6

C3BM Index

CVSSv3 Base

≤10
≤20
≤30
≤42
≤52
≤64
≤70
≤80
≤90
≤100

CVSSv3 Temp

≤10
≤20
≤30
≤42
≤52
≤64
≤70
≤80
≤90
≤100

VulDB

≤10
≤20
≤32
≤42
≤50
≤64
≤70
≤80
≤90
≤100

NVD

≤10
≤20
≤30
≤40
≤52
≤60
≤76
≤80
≤90
≤100

CNA

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Sprzedawca

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Research

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Exploit 0-day

<1k4
<2k4
<5k0
<10k0
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

Wykorzystaj dzisiaj

<1k8
<2k0
<5k0
<10k0
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

Wykorzystaj wielkość rynku

🔴 CTI Zajęcia

Affected Versions (8): 1.1, 1.10.1, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.12.3, 1.12.4, 1.12.5

Typ oprogramowania: Ticket Tracking Software

więcej wpisów autorstwa Enhancesoft

Want to stay up to date on a daily basis?

Enable the mail alert feature now!