Ffmpeg Luki w zabezpieczeniach

Oś czasu

Ostatni rok

Wersja

2.0185
2.1165
1.0104
1.196
1.291

Przeciwdziałanie

Official Fix835
Temporary Fix0
Workaround0
Unavailable0
Not Defined74

Wykorzystywanie

High0
Functional0
Proof-of-Concept29
Unproven51
Not Defined829

Wektor dostępu

Not Defined0
Physical0
Local118
Adjacent34
Network757

Uwierzytelnianie

Not Defined0
High0
Low120
None789

Interakcja z użytkownikiem

Not Defined0
Required149
None760

C3BM Index

Ostatni rok

CVSSv3 Base

≤10
≤20
≤30
≤418
≤547
≤6392
≤785
≤8176
≤944
≤10147

CVSSv3 Temp

≤10
≤20
≤36
≤412
≤593
≤6372
≤7125
≤8119
≤947
≤10135

VulDB

≤10
≤20
≤30
≤422
≤584
≤6362
≤7100
≤8160
≤934
≤10147

NVD

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤613
≤743
≤819
≤939
≤1022

CNA

≤10
≤20
≤30
≤40
≤51
≤60
≤70
≤80
≤91
≤101

Sprzedawca

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Research

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Exploit 0-day

<1k74
<2k200
<5k635
<10k0
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

Wykorzystaj dzisiaj

<1k884
<2k23
<5k2
<10k0
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

Wykorzystaj wielkość rynku

Ostatni rok

🔴 CTI Zajęcia

Affected Versions (195): 0.3, 0.3.1, 0.3.2, 0.3.3, 0.3.4, 0.4, 0.4.2, 0.4.3, 0.4.4, 0.4.5, 0.4.6, 0.4.7, 0.4.8, 0.4.9, 0.4.9 Pre1, 0.5, 0.5.1, 0.5.2, 0.5.3, 0.5.4, 0.5.4.5, 0.5.4.6, 0.5.5, 0.5.9, 0.6, 0.6.1, 0.6.2, 0.6.3, 0.7, 0.7.1, 0.7.2, 0.7.3, 0.7.4, 0.7.5, 0.7.6, 0.7.7, 0.7.8, 0.7.9, 0.7.11, 0.7.12, 0.8, 0.8.1, 0.8.2, 0.8.3, 0.8.4, 0.8.5, 0.8.5.3, 0.8.5.4, 0.8.6, 0.8.7, 0.8.8, 0.8.9, 0.8.11, 0.8.12, 0.8.13, 0.8.14, 0.9, 0.9.1, 0.10, 0.11, 0.11.1, 0.11.2, 0.11.3, 1.0, 1.0.1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.11, 1.1.12, 1.1.13, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 2.0, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.2, 2.2.4, 2.3, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.4, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.5, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.6, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.7, 2.7.1, 2.7.2, 2.8, 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3, 2.8.4, 2.8.5, 2.8.6, 2.8.7, 2.8.8, 2.8.9, 2.8.11, 3, 3.0, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.11, 3.2.12, 3.2.13, 3.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4, 3.4.1, 3.4.2, 4, 4.0, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.3, 4.3.1, 4.4, 5, 5.0.1, 5.1, 5.1.1, 9.1, 9.8, 9.10

Link to Product Website: https://ffmpeg.org/

Typ oprogramowania: Multimedia Processing Software

OpublikowanoBaseTempSłaby punkt0dayDzisiajWykPrzCTICVE
2023-03-297.27.0FFmpeg pthread_frame.c memory corruption$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.05CVE-2022-48434
2023-01-124.84.7FFmpeg nutdec.c decode_main_header denial of service$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.03CVE-2022-3341
2022-12-166.36.0FFmpeg vp3.c vp3_decode_frame denial of service$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.00CVE-2022-3109
2022-11-135.65.5ffmpeg QuickTime Graphics Video Encoder smcenc.c smc_encode_stream information disclosure$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.03CVE-2022-3965
2022-11-134.34.1ffmpeg QuickTime RPZA Video Encoder rpzaenc.c information disclosure$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.03CVE-2022-3964
2022-09-237.77.6FFmpeg build_open_gop_key_points memory corruption$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.00CVE-2022-2566
2022-07-258.88.8ffmpeg-sdk index.js privilege escalation$0-$5k$0-$5kNot DefinedNot Defined0.01CVE-2020-28435
2022-05-036.36.3FFmpeg g729_parser.c g729_parse memory corruption$0-$5k$0-$5kNot DefinedNot Defined0.05CVE-2022-1475
2021-11-114.34.3FFmpeg Audio File denial of service$0-$5k$0-$5kNot DefinedNot Defined0.03CVE-2020-23906
2021-09-207.57.4FFmpeg vf_convolution.c filter_sobel memory corruption$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.04CVE-2021-38094
2021-09-207.57.4FFmpeg vf_convolution.c filter_robert memory corruption$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.00CVE-2021-38093
2021-09-207.57.4FFmpeg vf_convolution.c filter_prewitt memory corruption$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.00CVE-2021-38092
2021-09-207.57.4FFmpeg vf_convolution.c filter16_sobel memory corruption$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.04CVE-2021-38091
2021-09-207.57.4FFmpeg vf_convolution.c filter16_roberts memory corruption$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.04CVE-2021-38090
2021-09-206.36.0FFmpeg vf_bm3d.c config_input memory corruption$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.03CVE-2021-38089
2021-09-206.36.0FFmpeg vf_fieldorder.c filter_frame memory corruption$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.00CVE-2020-20901
2021-09-206.36.0FFmpeg vf_edgedetect.c gaussian_blur memory corruption$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.00CVE-2020-20900
2021-09-206.36.0FFmpeg vf_bwdif.c config_props memory corruption$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.00CVE-2020-20899
2021-09-207.57.4FFmpeg vf_convolution.c filter16_prewitt memory corruption$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.06CVE-2020-20898
2021-09-206.36.0FFmpeg vf_bm3d.c filter_slice memory corruption$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.04CVE-2020-20897
2021-09-204.34.1FFmpeg vf_avgblur.c filter_vertically_##name memory corruption$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.04CVE-2020-20895
2021-09-204.34.1FFmpeg vf_edgedetect.c gaussian_blur memory corruption$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.03CVE-2020-20894
2021-09-204.34.1FFmpeg af_afade.c memory corruption$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.01CVE-2020-20893
2021-09-207.06.9FFmpeg vf_gblur.c config_input memory corruption$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.04CVE-2020-20891
2021-09-203.53.4FFmpeg g729postfilter.c long_term_filter information disclosure$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.03CVE-2020-20902

884 więcej wpisów nie jest pokazywanych

Might our Artificial Intelligence support you?

Check our Alexa App!