Ghostscript Luki w zabezpieczeniach

Oś czasu

Ostatni rok

Wersja »

Przeciwdziałanie »

Wykorzystywanie »

Wektor dostępu »

Uwierzytelnianie »

Interakcja z użytkownikiem »

C3BM Index »

Ostatni rok »

CVSSv3 Base »

CVSSv3 Temp »

VulDB »

NVD »

Sprzedawca »

Research »

Exploit 0-day »

Wykorzystaj dzisiaj »

Wykorzystaj wielkość rynku »

Ostatni rok »

🔴 CTI Zajęcia »

Affected Versions (161): 0.0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 2.6, 3.22, 4.3, 4.3.2, 5.10.1, 5.10.10 1, 5.10.12cl, 5.10.15, 5.10.16, 5.10cl, 5.50, 5.50.8, 5.50.8 7, 6.51, 6.52, 6.53, 7.0.4, 7.0.5, 7.0.6, 7.0.7, 7.05, 7.06, 7.07, 8.0, 8.0.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.15.2, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36, 8.37, 8.38, 8.39, 8.40, 8.41, 8.42, 8.43, 8.44, 8.45, 8.46, 8.47, 8.48, 8.49, 8.50, 8.51, 8.52, 8.53, 8.54, 8.55, 8.56, 8.57, 8.58, 8.59, 8.60, 8.61, 8.62, 8.63, 8.64, 8.70, 9.0, 9.04, 9.06, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30, 9.31, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35, 9.36, 9.37, 9.38, 9.39, 9.40, 9.41, 9.42, 9.43, 9.44, 9.45, 9.46, 9.47, 9.48, 9.49, 9.50, 9.51, 9.52, 2017-04-26

Typ oprogramowania: Document Processing Software

OpublikowanoBaseTempSłaby punkt0dayTodayExpPrzCTICVE
2020-09-034.44.4Ghostscript igc.c igc_reloc_struct_ptr memory corruption$0-$5k$0-$5kNot DefinedNot Defined0.09CVE-2020-14373
2020-08-136.46.4Artifex Ghostscript gdevlips.c GetNumSameData memory corruption$0-$5k$0-$5kNot DefinedNot Defined0.04CVE-2020-17538
2020-08-135.45.2Artifex Ghostscript gdevdm24.c dot24_print_page denial of service$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.00CVE-2020-16310
2020-08-136.46.2Artifex Ghostscript gdevlxm.c lxm5700m_print_page memory corruption$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.00CVE-2020-16309
2020-08-136.46.2Artifex Ghostscript gdevcdj.c p_print_image memory corruption$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.00CVE-2020-16308
2020-08-135.45.2Artifex Ghostscript gdevtxtw.c denial of service$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.00CVE-2020-16307
2020-08-135.45.2Artifex Ghostscript gdevtsep.c denial of service$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.06CVE-2020-16306
2020-08-136.46.2Artifex Ghostscript gdev10v.c pcx_write_rle memory corruption$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.05CVE-2020-16305
2020-08-137.57.2Artifex Ghostscript gxicolor.c image_render_color_thresh memory corruption$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.04CVE-2020-16304
2020-08-137.57.2Artifex Ghostscript gdevxps.c xps_finish_image_path memory corruption$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.05CVE-2020-16303
2020-08-137.57.2Artifex Ghostscript gdev3852.c jetp3852_print_page memory corruption$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.06CVE-2020-16302
2020-08-136.46.4Artifex Ghostscript gdevokii.c okiibm_print_page1 memory corruption$0-$5k$0-$5kNot DefinedNot Defined0.04CVE-2020-16301
2020-08-136.46.4Artifex Ghostscript gdevtfnx.c tiff12_print_page memory corruption$0-$5k$0-$5kNot DefinedNot Defined0.00CVE-2020-16300
2020-08-135.45.4Artifex Ghostscript gdev10v.c bj10v_print_page denial of service$0-$5k$0-$5kNot DefinedNot Defined0.00CVE-2020-16299
2020-08-136.46.4Artifex Ghostscript gdevmjc.c mj_color_correct memory corruption$0-$5k$0-$5kNot DefinedNot Defined0.00CVE-2020-16298
2020-08-136.46.4Artifex Ghostscript gdevbjca.c FloydSteinbergDitheringC memory corruption$0-$5k$0-$5kNot DefinedNot Defined0.06CVE-2020-16297
2020-08-136.46.4Artifex Ghostscript gdevlips.c GetNumWrongData memory corruption$0-$5k$0-$5kNot DefinedNot Defined0.00CVE-2020-16296
2020-08-135.45.4Artifex Ghostscript gdevclj.c clj_media_size denial of service$0-$5k$0-$5kNot DefinedNot Defined0.00CVE-2020-16295
2020-08-136.46.4Artifex Ghostscript gdevepsc.c epsc_print_page memory corruption$0-$5k$0-$5kNot DefinedNot Defined0.06CVE-2020-16294
2020-08-135.45.4Artifex Ghostscript gxblend.c denial of service$0-$5k$0-$5kNot DefinedNot Defined0.02CVE-2020-16293
2020-08-136.46.4Artifex Ghostscript gdevmjc.c mj_raster_cmd memory corruption$0-$5k$0-$5kNot DefinedNot Defined0.05CVE-2020-16292
2020-08-136.46.4Artifex Ghostscript gdevdj9.c memory corruption$0-$5k$0-$5kNot DefinedNot Defined0.01CVE-2020-16291
2020-08-136.46.4Artifex Ghostscript gdev3852.c jetp3852_print_page memory corruption$0-$5k$0-$5kNot DefinedNot Defined0.00CVE-2020-16290
2020-08-136.46.4Artifex Ghostscript gdevcif.c cif_print_page memory corruption$0-$5k$0-$5kNot DefinedNot Defined0.00CVE-2020-16289
2020-08-136.46.4Artifex Ghostscript gdevpjet.c pj_common_print_page memory corruption$0-$5k$0-$5kNot DefinedNot Defined0.00CVE-2020-16288

Interested in the pricing of exploits?

See the underground prices here!