Leadhound Luki w zabezpieczeniach

Oś czasu

Wersja

Przeciwdziałanie

Official Fix0
Temporary Fix0
Workaround2
Unavailable0
Not Defined36

Wykorzystywanie

High0
Functional0
Proof-of-Concept2
Unproven0
Not Defined36

Wektor dostępu

Not Defined0
Physical0
Local0
Adjacent0
Network38

Uwierzytelnianie

Not Defined0
High0
Low38
None0

Interakcja z użytkownikiem

Not Defined0
Required32
None6

C3BM Index

CVSSv3 Base

≤10
≤20
≤30
≤432
≤50
≤60
≤76
≤80
≤90
≤100

CVSSv3 Temp

≤10
≤20
≤30
≤432
≤50
≤60
≤76
≤80
≤90
≤100

VulDB

≤10
≤20
≤30
≤432
≤50
≤60
≤76
≤80
≤90
≤100

NVD

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

CNA

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Sprzedawca

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Research

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Exploit 0-day

<1k0
<2k32
<5k6
<10k0
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

Wykorzystaj dzisiaj

<1k38
<2k0
<5k0
<10k0
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

Wykorzystaj wielkość rynku

🔴 CTI Zajęcia

Affected Versions (1): 2.1

Typ oprogramowania: Marketing Software

27 więcej wpisów nie jest pokazywanych

Interested in the pricing of exploits?

See the underground prices here!