Libav Luki w zabezpieczeniach

Oś czasu

Wersja

12.324
12.212
11.88
11.08
11.18

Przeciwdziałanie

Official Fix26
Temporary Fix0
Workaround0
Unavailable0
Not Defined46

Wykorzystywanie

High0
Functional0
Proof-of-Concept0
Unproven0
Not Defined72

Wektor dostępu

Not Defined0
Physical0
Local14
Adjacent4
Network54

Uwierzytelnianie

Not Defined0
High0
Low10
None62

Interakcja z użytkownikiem

Not Defined0
Required30
None42

C3BM Index

CVSSv3 Base

≤10
≤20
≤30
≤44
≤50
≤636
≤720
≤88
≤92
≤102

CVSSv3 Temp

≤10
≤20
≤30
≤44
≤50
≤636
≤726
≤82
≤92
≤102

VulDB

≤10
≤20
≤30
≤44
≤58
≤634
≤712
≤810
≤92
≤102

NVD

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤610
≤730
≤86
≤96
≤100

CNA

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Sprzedawca

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Research

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Exploit 0-day

<1k38
<2k8
<5k26
<10k0
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

Wykorzystaj dzisiaj

<1k64
<2k8
<5k0
<10k0
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

Wykorzystaj wielkość rynku

🔴 CTI Zajęcia

Affected Versions (72): 0.3, 0.3.1, 0.3.2, 0.3.3, 0.3.4, 0.4, 0.4.1, 0.4.2, 0.4.3, 0.4.4, 0.4.5, 0.4.6, 0.4.7, 0.4.8, 0.4.9, 0.5, 0.5.1, 0.5.2, 0.5.3, 0.5.4, 0.5.5, 0.5.6, 0.5.7, 0.5.8, 0.6, 0.6.1, 0.6.2, 0.6.3, 0.6.4, 0.6.5, 0.7, 0.7.1, 0.7.2, 0.7.3, 0.7.4, 0.7.5, 0.8, 0.8.1, 0.8.2, 0.8.3, 0.8.4, 0.8.5, 0.8.6, 0.8.7, 0.8.8, 0.8.9, 0.8.11, 0.8.12, 1.0, 1.1, 2.0, 2.1, 9.1, 9.8, 9.10, 9.21, 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 12.0, 12.1, 12.2, 12.3

Typ oprogramowania: Multimedia Player Software

62 więcej wpisów nie jest pokazywanych

Might our Artificial Intelligence support you?

Check our Alexa App!