Produkt Linux Kernel

Oś czasu

Ostatni rok

Wersja »

Przeciwdziałanie »

Wykorzystywanie »

Wektor dostępu »

Uwierzytelnianie »

Interakcja z użytkownikiem »

C3BM Index »

Ostatni rok »

CVSSv3 Base »

CVSSv3 Temp »

VulDB »

NVD »

Sprzedawca »

Research »

Exploit 0-day »

Wykorzystaj dzisiaj »

Wykorzystaj wielkość rynku »

Ostatni rok »

🔴 CTI Zajęcia »

Affected Versions (1574): 0.3, 0.3.1, 0.3.2, 0.9.7, 0.99.7, 0.698, 1.2, 1.3, 1.6, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 1.6.6, 1.6.7, 1.6.8, 2.0, 2.0.3, 2.0.18, 2.0.33, 2.0.34, 2.0.35, 2.0.36, 2.0.37, 2.0.38, 2.0.39, 2.1, 2.1.89, 2.1.132, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.11, 2.2.12, 2.2.13, 2.2.14, 2.2.15, 2.2.15 Pre2, 2.2.16, 2.2.17, 2.2.18, 2.2.19, 2.2.21, 2.2.22, 2.2.23, 2.2.27, 2.3, 2.3.18, 2.3.99, 2.4, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.11, 2.4.12, 2.4.13, 2.4.14, 2.4.15, 2.4.16, 2.4.17, 2.4.18, 2.4.19, 2.4.21, 2.4.22, 2.4.23, 2.4.23 Ow2, 2.4.24, 2.4.24 Ow1, 2.4.25, 2.4.26, 2.4.27, 2.4.28, 2.4.29, 2.4.29-rc1, 2.4.31, 2.4.32, 2.4.32-pre1, 2.4.33, 2.4.33.1, 2.4.33.2, 2.4.33.3, 2.4.33.4, 2.4.33.5, 2.4.33.6, 2.4.34, 2.4.34-pre4 ATM, 2.4.34.2, 2.4.35, 2.4.35.2, 2.4.36, 2.4.36.1, 2.4.36.2, 2.4.36.3, 2.4.36.4, 2.4.36.5, 2.4.36.6, 2.5, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5, 2.5.6, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.9, 2.5.11, 2.5.12, 2.5.13, 2.5.14, 2.5.15, 2.5.16, 2.5.17, 2.5.18, 2.5.19, 2.5.21, 2.5.22, 2.5.23, 2.5.24, 2.5.25, 2.5.26, 2.5.27, 2.5.28, 2.5.29, 2.5.31, 2.6, 2.6 Test9 Cvs, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5, 2.6.6, 2.6.7, 2.6.7-rc2, 2.6.8, 2.6.8.1, 2.6.8.1.5, 2.6.9, 2.6.11, 2.6.11 Rc1 Bk6, 2.6.11-rc3, 2.6.11.1, 2.6.11.2, 2.6.11.3, 2.6.11.4, 2.6.11.5, 2.6.11.6, 2.6.11.7, 2.6.11.8, 2.6.11.9, 2.6.11.11, 2.6.11.12, 2.6.12, 2.6.12-rc1, 2.6.12.1, 2.6.12.2, 2.6.12.3, 2.6.12.4, 2.6.12.5, 2.6.12.6, 2.6.13, 2.6.13-rc6, 2.6.13.1, 2.6.13.2, 2.6.13.3, 2.6.13.4, 2.6.13.5, 2.6.14, 2.6.14-git4, 2.6.14.1, 2.6.14.2, 2.6.14.3, 2.6.14.4, 2.6.14.5, 2.6.14.6, 2.6.14.7, 2.6.15, 2.6.15.1, 2.6.15.2, 2.6.15.3, 2.6.15.4, 2.6.15.5, 2.6.15.6, 2.6.16, 2.6.16 Rc7, 2.6.16-rc2, 2.6.16.1, 2.6.16.2, 2.6.16.3, 2.6.16.4, 2.6.16.5, 2.6.16.6, 2.6.16.7, 2.6.16.8, 2.6.16.9, 2.6.16.11, 2.6.16.12, 2.6.16.13, 2.6.16.14, 2.6.16.15, 2.6.16.16, 2.6.16.17, 2.6.16.18, 2.6.16.19, 2.6.16.21, 2.6.16.22, 2.6.16.59, 2.6.17, 2.6.17.1, 2.6.17.2, 2.6.17.3, 2.6.17.4, 2.6.17.5, 2.6.17.6, 2.6.17.7, 2.6.17.8, 2.6.17.9, 2.6.17.11, 2.6.18, 2.6.18-348, 2.6.18.1, 2.6.18.2, 2.6.18.3, 2.6.18.4, 2.6.18.5, 2.6.18.6, 2.6.18.7, 2.6.19, 2.6.19-rc1 s39, 2.6.19.1, 2.6.19.2, 2.6.19.3, 2.6.19.4, 2.6.19.5, 2.6.19.6, 2.6.19.7, 2.6.20.1, 2.6.20.2, 2.6.20.3, 2.6.20.4, 2.6.20.5, 2.6.20.6, 2.6.20.7, 2.6.20.8, 2.6.20.9, 2.6.20.11, 2.6.20.12, 2.6.20.13, 2.6.20.14, 2.6.20.15, 2.6.20.16, 2.6.20.17, 2.6.20.18, 2.6.20.19, 2.6.20.21, 2.6.21, 2.6.21 Rc4, 2.6.21-rc3, 2.6.21.1, 2.6.21.2, 2.6.21.3, 2.6.21.5, 2.6.21.6, 2.6.21.7, 2.6.22, 2.6.22.1, 2.6.22.2, 2.6.22.3, 2.6.22.4, 2.6.22.5, 2.6.22.6, 2.6.22.7, 2.6.22.8, 2.6.22.9, 2.6.22.11, 2.6.22.12, 2.6.22.13, 2.6.22.14, 2.6.22.15, 2.6.22.16, 2.6.22.17, 2.6.22.18, 2.6.22.19, 2.6.22.21, 2.6.23, 2.6.23.1, 2.6.23.2, 2.6.23.3, 2.6.23.4, 2.6.23.5, 2.6.23.6, 2.6.23.7, 2.6.23.8, 2.6.23.9, 2.6.23.11, 2.6.23.12, 2.6.23.14, 2.6.24, 2.6.25, 2.6.25.1, 2.6.25.2, 2.6.25.3, 2.6.25.4, 2.6.25.5, 2.6.25.6, 2.6.25.7, 2.6.25.8, 2.6.25.9, 2.6.25.11, 2.6.25.12, 2.6.26, 2.6.26.2, 2.6.26.3, 2.6.26.5, 2.6.27, 2.6.27.1, 2.6.27.2, 2.6.27.3, 2.6.27.4, 2.6.27.5, 2.6.27.6, 2.6.27.7, 2.6.27.8, 2.6.27.9, 2.6.27.11, 2.6.27.12, 2.6.27.13, 2.6.27.14, 2.6.27.15, 2.6.27.16, 2.6.27.17, 2.6.27.18, 2.6.27.19, 2.6.27.21, 2.6.27.22, 2.6.27.23, 2.6.27.51, 2.6.28, 2.6.28-rc1, 2.6.28.1, 2.6.28.2, 2.6.28.3, 2.6.28.4, 2.6.28.5, 2.6.28.6, 2.6.28.7, 2.6.28.8, 2.6.28.9, 2.6.29, 2.6.29.1, 2.6.29.2, 2.6.29.3, 2.6.29.4, 2.6.29.5, 2.6.29.6, 2.6.29.rc1, 2.6.29.rc2, 2.6.29.rc2-git1, 2.6.30.1, 2.6.30.2, 2.6.30.3, 2.6.30.4, 2.6.30.5, 2.6.30.6, 2.6.30.7, 2.6.30.8, 2.6.30.9, 2.6.30.y, 2.6.31, 2.6.31-rc1, 2.6.31-rc2, 2.6.31-rc3, 2.6.31-rc4, 2.6.31-rc5, 2.6.31-rc6, 2.6.31-rc7, 2.6.31-rc8, 2.6.31-rc9, 2.6.32, 2.6.32-358, 2.6.32-504.12.2, 2.6.32.1, 2.6.32.2, 2.6.32.3, 2.6.32.4, 2.6.32.5, 2.6.32.6, 2.6.32.7, 2.6.32.8, 2.6.32.9, 2.6.32.11, 2.6.32.12, 2.6.32.13, 2.6.32.14, 2.6.32.15, 2.6.32.16, 2.6.32.17, 2.6.32.18, 2.6.32.51, 2.6.32.61, 2.6.32.63, 2.6.33, 2.6.33.1, 2.6.33.2, 2.6.33.3, 2.6.33.4, 2.6.33.5, 2.6.33.6, 2.6.33.7, 2.6.33.8, 2.6.33.9, 2.6.33.11, 2.6.33.12, 2.6.33.13, 2.6.33.14, 2.6.33.15, 2.6.33.16, 2.6.33.17, 2.6.33.18, 2.6.33.19, 2.6.34, 2.6.34.1, 2.6.34.2, 2.6.34.3, 2.6.34.14, 2.6.35, 2.6.35.1, 2.6.35.2, 2.6.35.3, 2.6.35.4, 2.6.35.5, 2.6.35.6, 2.6.35.7, 2.6.35.8, 2.6.35.9, 2.6.35.11, 2.6.35.12, 2.6.35.13, 2.6.36, 2.6.36.1, 2.6.36.2, 2.6.36.3, 2.6.36.4, 2.6.37, 2.6.37.1, 2.6.37.2, 2.6.37.3, 2.6.37.4, 2.6.37.5, 2.6.37.6, 2.6.38, 2.6.38.1, 2.6.38.2, 2.6.38.3, 2.6.38.4, 2.6.38.5, 2.6.38.6, 2.6.38.7, 2.6.38.8, 2.6.39, 2.6.39.1, 2.6.39.2, 2.6.39.3, 2.6_test9_cvs, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.12a, 2.13, 2.13.1, 2.13.1.1, 2.14, 2.15, 2.16, 3, 3.0, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.11, 3.0.12, 3.0.13, 3.0.14, 3.0.15, 3.0.16, 3.0.17, 3.0.18, 3.0.19, 3.0.21, 3.0.22, 3.0.23, 3.0.24, 3.0.25, 3.0.26, 3.0.27, 3.0.28, 3.0.29, 3.0.31, 3.0.32, 3.0.33, 3.0.34, 3.0.36, 3.0.37, 3.0.62, 3.0.63, 3.0.94, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.11, 3.2.12, 3.2.13, 3.2.14, 3.2.15, 3.2.16, 3.2.17, 3.2.18, 3.2.19, 3.2.21, 3.2.22, 3.2.23, 3.2.24, 3.2.25, 3.2.26, 3.2.27, 3.2.28, 3.2.29, 3.2.31, 3.2.32, 3.2.33, 3.2.34, 3.2.35, 3.2.36, 3.2.37, 3.2.38, 3.2.39, 3.2.41, 3.2.42, 3.2.43, 3.2.44, 3.2.45, 3.2.46, 3.2.47, 3.2.48, 3.2.49, 3.2.53, 3.2.55, 3.2.57, 3.2.59, 3.2.101, 3.3, 3.3-rc1, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7-1, 3.3.7.1, 3.3.8, 3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9, 3.4.11, 3.4.12, 3.4.13, 3.4.14, 3.4.15, 3.4.16, 3.4.17, 3.4.18, 3.4.19, 3.4.21, 3.4.22, 3.4.23, 3.4.24, 3.4.25, 3.4.26, 3.4.27, 3.4.28, 3.4.29, 3.4.31, 3.4.32, 3.4.72, 3.4.74, 3.4.83, 3.4.88, 3.4.91, 3.4.96, 3.5, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, 3.6, 3.6 RC5, 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.6.6, 3.6.7, 3.6.8, 3.7, 3.7-rc1, 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3, 3.7.4, 3.7.5, 3.8, 3.8-rc1, 3.8-rc3, 3.8-rc7, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 3.8.4, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.7, 3.8.8, 3.8.9, 3.8.13, 3.9, 3.9-rc3, 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3, 3.9.4, 3.9.5, 3.9.6, 3.9.7, 3.9.8, 3.9.9, 3.9.11, 3.10, 3.10-rc5, 3.10.0-229.20.1.el7.x86_64, 3.10.1, 3.10.2, 3.10.3, 3.10.4, 3.10.5, 3.10.6, 3.10.7, 3.10.8, 3.10.9, 3.10.11, 3.10.12, 3.10.13, 3.10.14, 3.10.15, 3.10.16, 3.10.17, 3.10.18, 3.10.19, 3.10.22, 3.10.24, 3.10.26, 3.10.28, 3.10.33, 3.10.34, 3.10.38, 3.10.41, 3.10.44, 3.10.46, 3.10.77, 3.10rc1, 3.11, 3.11-4, 3.11-rc1, 3.11.1, 3.11.2, 3.11.3, 3.11.4, 3.11.5, 3.11.6, 3.11.7, 3.11.9, 3.12, 3.12.1, 3.12.2, 3.12.3, 3.12.4, 3.12.5, 3.12.6, 3.12.7, 3.12.8, 3.12.9, 3.12.11, 3.12.12, 3.12.13, 3.12.14, 3.12.15, 3.12.16, 3.12.18, 3.12.21, 3.13, 3.13.1, 3.13.2, 3.13.3, 3.13.4, 3.13.5, 3.13.6, 3.13.7, 3.13.8, 3.13.9, 3.13.11, 3.14, 3.14-rc, 3.14-rc7, 3.14.1, 3.14.2, 3.14.3, 3.14.4, 3.14.5, 3.14.6, 3.14.7, 3.14.8, 3.14.9, 3.14.11, 3.14.12, 3.14.13, 3.14.14, 3.14.15, 3.14.16, 3.14.17, 3.14.18, 3.14.19, 3.14.21, 3.14.22, 3.14.23, 3.14.24, 3.14.25, 3.14.26, 3.14.27, 3.14.28, 3.14.29, 3.14.31, 3.14.32, 3.14.33, 3.14.34, 3.14.35, 3.14.36, 3.14.37, 3.14.38, 3.14.39, 3.14.41, 3.14.42, 3.14.43, 3.14.44, 3.14.45, 3.14.46, 3.14.47, 3.14.48, 3.14.49, 3.14.51, 3.14.52, 3.14.53, 3.14.54, 3.14.55, 3.14.56, 3.14.57, 3.14.58, 3.14.59, 3.14.61, 3.14.62, 3.14.63, 3.14.64, 3.14.65, 3.14.66, 3.14.67, 3.14.68, 3.14.69, 3.14.71, 3.14.72, 3.14.73, 3.14.74, 3.14.75, 3.14.76, 3.14.77, 3.14.78, 3.14.79, 3.15, 3.15-rc3, 3.15.1, 3.15.2, 3.15.3, 3.15.4, 3.15.5, 3.15.6, 3.15.7, 3.15.8, 3.16, 3.16.1, 3.16.2, 3.16.3, 3.17, 3.17.1, 3.17.2, 3.17.3, 3.18, 3.18 rc1, 3.18.1, 3.18.7, 3.18.9, 3.19, 3.19.1, 3.19.2, 3.19.8, 4, 4.0, 4.0-rc1, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9, 4.1.11, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.15, 4.1.16, 4.1.17, 4.1.18, 4.1.19, 4.1.21, 4.1.22, 4.1.23, 4.1.24, 4.1.25, 4.1.26, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.29, 4.1.31, 4.1.32, 4.1.33, 4.1.34, 4.1.35, 4.1.36, 4.1.37, 4.1.38, 4.1.39, 4.1.41, 4.1.42, 4.1.43, 4.1.44, 4.1.45, 4.1.46, 4.1.47, 4.1.48, 4.1.49, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.3, 4.3-rc1, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 4.4.13, 4.4.14, 4.4.15, 4.4.16, 4.4.17, 4.4.18, 4.4.19, 4.4.21, 4.4.22, 4.4.132, 4.4.181, 4.4.189, 4.4.194, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4, 4.7, 4.7-rc6, 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.4, 4.7.5, 4.7.6, 4.8, 4.8.1, 4.8.2, 4.8.3, 4.8.4, 4.8.5, 4.8.6, 4.8.7, 4.8.8, 4.8.9, 4.8.11, 4.8.12, 4.8.13, 4.8.14, 4.9, 4.9-rc1, 4.9.1, 4.9.2, 4.9.3, 4.9.4, 4.9.5, 4.9.6, 4.9.7, 4.9.8, 4.9.9, 4.9.11, 4.9.12, 4.9.13, 4.9.14, 4.9.15, 4.9.16, 4.9.17, 4.9.18, 4.9.19, 4.9.21, 4.9.22, 4.9.23, 4.9.24, 4.9.25, 4.9.26, 4.9.27, 4.9.28, 4.9.29, 4.9.31, 4.9.32, 4.9.33, 4.9.34, 4.9.35, 4.9.36, 4.9.37, 4.9.38, 4.9.39, 4.9.41, 4.9.42, 4.9.43, 4.9.44, 4.9.45, 4.9.46, 4.9.47, 4.9.48, 4.9.49, 4.9.51, 4.9.52, 4.9.53, 4.9.54, 4.9.55, 4.9.56, 4.9.57, 4.9.58, 4.9.59, 4.9.61, 4.9.62, 4.9.63, 4.9.64, 4.9.65, 4.9.66, 4.9.67, 4.9.68, 4.9.69, 4.9.71, 4.9.72, 4.9.73, 4.9.74, 4.9.75, 4.9.76, 4.9.77, 4.9.78, 4.9.79, 4.9.81, 4.9.82, 4.9.83, 4.9.84, 4.9.85, 4.9.86, 4.9.101, 4.9.134, 4.9.181, 4.9.189, 4.9.232, 4.10, 4.10.1, 4.10.2, 4.10.3, 4.10.4, 4.10.5, 4.10.6, 4.10.7, 4.10.8, 4.10.9, 4.10.11, 4.10.12, 4.10.13, 4.10.14, 4.10.15, 4.11, 4.11-rc7, 4.11-rc8, 4.11.1, 4.11.2, 4.11.3, 4.11.4, 4.11.5, 4.11.6, 4.11.7, 4.11.8, 4.11.9, 4.12, 4.12.1, 4.12.2, 4.12.3, 4.12.4, 4.12.5, 4.12.6, 4.12.7, 4.12.8, 4.12.9, 4.13, 4.13-rc1, 4.13-rc4, 4.13.1, 4.13.2, 4.13.3, 4.13.4, 4.13.5, 4.13.6, 4.13.7, 4.13.8, 4.13.9, 4.13.11, 4.13.12, 4.13.13, 4.14, 4.14.0-rc4, 4.14.1, 4.14.2, 4.14.3, 4.14.4, 4.14.5, 4.14.6, 4.14.7, 4.14.8, 4.14.9, 4.14.11, 4.14.12, 4.14.13, 4.14.14, 4.14.15, 4.14.16, 4.14.17, 4.14.18, 4.14.19, 4.14.21, 4.14.22, 4.14.23, 4.14.24, 4.14.25, 4.14.26, 4.14.27, 4.14.28, 4.14.29, 4.14.31, 4.14.32, 4.14.33, 4.14.34, 4.14.35, 4.14.36, 4.14.37, 4.14.38, 4.14.39, 4.14.41, 4.14.42, 4.14.43, 4.14.44, 4.14.45, 4.14.46, 4.14.47, 4.14.48, 4.14.49, 4.14.51, 4.14.52, 4.14.53, 4.14.54, 4.14.55, 4.14.56, 4.14.57, 4.14.58, 4.14.59, 4.14.61, 4.14.62, 4.14.63, 4.14.64, 4.14.65, 4.14.66, 4.14.67, 4.14.68, 4.14.69, 4.14.71, 4.14.72, 4.14.73, 4.14.74, 4.14.75, 4.14.76, 4.14.77, 4.14.78, 4.14.79, 4.14.81, 4.14.82, 4.14.83, 4.14.84, 4.14.85, 4.14.86, 4.14.87, 4.14.88, 4.14.89, 4.14.126, 4.14.165, 4.14.177, 4.14.193, 4.15, 4.15-rc3, 4.15-rc7, 4.15.1, 4.15.2, 4.15.3, 4.15.4, 4.15.5, 4.15.6, 4.15.7, 4.15.8, 4.15.9, 4.15.11, 4.15.12, 4.15.13, 4.15.14, 4.15.15, 4.16, 4.16-rc6, 4.16.1, 4.16.2, 4.16.3, 4.16.4, 4.16.4rc4, 4.16.5, 4.16.6, 4.16.7, 4.16.8, 4.16.9, 4.16.11, 4.16.12, 4.17, 4.17.1, 4.17.2, 4.17.3, 4.17.4, 4.17.5, 4.17.6, 4.17.7, 4.17.8, 4.17.9, 4.17.11, 4.18, 4.18.1, 4.18.2, 4.18.3, 4.18.4, 4.18.5, 4.18.6, 4.18.7, 4.18.8, 4.18.9, 4.18.11, 4.18.12, 4.18.13, 4.18.14, 4.18.15, 4.19, 4.19-rc1, 4.19.1, 4.19.2, 4.19.3, 4.19.4, 4.19.5, 4.19.6, 4.19.7, 4.19.8, 4.19.9, 4.19.11, 4.19.12, 4.19.13, 4.19.14, 4.19.15, 4.19.16, 4.19.17, 4.19.18, 4.19.19, 4.19.21, 4.19.22, 4.19.23, 4.19.24, 4.19.25, 4.19.26, 4.19.27, 4.19.28, 4.19.29, 4.19.31, 4.19.32, 4.19.33, 4.19.34, 4.19.35, 4.19.36, 4.19.37, 4.19.38, 4.19.39, 4.19.41, 4.19.42, 4.19.43, 4.19.44, 4.19.45, 4.19.46, 4.19.47, 4.19.48, 4.19.49, 4.19.51, 4.19.52, 4.19.53, 4.19.54, 4.19.55, 4.19.56, 4.19.57, 4.19.58, 4.19.59, 4.19.61, 4.19.62, 4.19.63, 4.19.64, 4.19.65, 4.19.66, 4.19.67, 4.19.68, 4.19.69, 4.19.71, 4.19.72, 4.19.73, 4.19.74, 4.19.75, 4.19.76, 4.19.77, 4.19.78, 4.19.79, 4.19.81, 4.19.82, 4.19.83, 4.19.84, 4.19.85, 4.19.86, 4.19.87, 4.19.88, 4.19.89, 4.19.91, 4.19.92, 4.19.93, 4.19.94, 4.19.95, 4.19.96, 4.19.118, 4.19.139, 4.20, 4.20.1, 4.20.2, 4.20.3, 4.20.4, 4.20.5, 4.20.6, 4.20.7, 4.20.8, 4.20.9, 4.20.11, 4.20.12, 4.20.13, 4.20.14, 5, 5.0, 5.0.0-rc7, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6, 5.0.7, 5.0.8, 5.0.9, 5.0.11, 5.0.12, 5.0.13, 5.0.14, 5.0.15, 5.0.16, 5.0.17, 5.0.18, 5.0.21, 5.1, 5.1-rc4, 5.1-rc6, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.11, 5.1.12, 5.1.13, 5.1.14, 5.1.15, 5.1.16, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.11, 5.2.12, 5.2.13, 5.2.14, 5.2.15, 5.2.16, 5.2.17, 5.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9, 5.3.11, 5.3.12, 5.3.13, 5.4, 5.4.0-rc2, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.7, 5.4.8, 5.4.9, 5.4.11, 5.4.12, 5.4.13, 5.4.14, 5.4.15, 5.4.16, 5.4.17, 5.4.18, 5.4.19, 5.4.21, 5.4.22, 5.4.23, 5.4.24, 5.4.25, 5.4.26, 5.4.27, 5.4.28, 5.5, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4, 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7, 5.5.8, 5.5.9, 5.5.11, 5.5.12, 5.5.13, 5.6, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.6.4, 5.6.5, 5.6.6, 5.6.7, 5.6.8, 5.6.9, 5.6.11, 5.6.12, 5.6.13, 5.7, 5.7-rc6, 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.7.4, 5.7.5, 5.7.6, 5.7.7, 5.7.8, 5.7.9, 5.7.11, 5.8, 5.8-rc5, 5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 5.8.4, 5.8.5, 5.8.6, 5.8.7, 5.8.8, 5.8.9, 5.8.11, 5.8.12, 5.8.13, 5.8.14, 5.9, 5.9-rc1, 5.9-rc3, 5.9-rc6, 5.9.1, 5.9.2, 5.9.3, 5.9.4, 5.9.5, 5.9.6, 5.9.7, 5.9.8, 5.9.9, 5.9.11, 5.9.12, 5.9.13, 5.9.rc4, 5.10, 5.10-rc1, 5.10-rc5, 5.10.1, 5.10.2, 5.10.3, 5.10.4, 5.10.5, 5.10.6, 5.10.7, 5.10.8, 5.10.9, 5.10.11, 5.10.12, 5.10.13, 5.10.14, 5.10.15, 5.10.16, 5.10.17, 5.10.18, 5.11, 5.11.1, 5.11.2, 5.11.3, 5.11.4, 5.11.5, 5.11.6, 5.11.7, 5.11.8, 5.11.9, 5.11.11, 6.0, 6.1, 18.04 LTS

Link to Product Website: https://www.kernel.org/

Typ oprogramowania: Operating System

OpublikowanoBaseTempSłaby punkt0dayTodayExpPrzCTICVE
2021-04-098.87.9Linux Kernel BPF JIT Compiler Remote Privilege Escalation$25k-$100k$5k-$25kProof-of-ConceptOfficial Fix1.56CVE-2021-29154
2021-04-073.53.4Linux Kernel SynIC Hyper-V hyperv.c synic_get denial of service$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix1.72CVE-2021-30178
2021-04-075.55.3Linux Kernel KVM Subsystem kvm-s390.c nieznana luka$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix2.01CVE-2020-36313
2021-04-073.53.4Linux Kernel kvm_main.c kvm_io_bus_unregister_dev denial of service$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix2.08CVE-2020-36312
2021-04-073.53.4Linux Kernel SEV VM sev.c denial of service$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix2.59CVE-2020-36311
2021-04-073.53.4Linux Kernel svm.c set_memory_region_test denial of service$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix2.51CVE-2020-36310
2021-04-023.53.4Linux Kernel Webcam v4l2-ioctl.c video_usercopy denial of service$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.70CVE-2021-30002
2021-03-314.54.3Linux Kernel Netfilter Subsystem x_tables.c denial of service$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.15CVE-2021-29650
2021-03-314.54.3Linux Kernel User Mode Driver usermode_driver.c copy_process denial of service$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.05CVE-2021-29649
2021-03-315.65.4Linux Kernel BPF Subsystem syscall.c map_create denial of service$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.10CVE-2021-29648
2021-03-314.54.3Linux Kernel qrtr.c qrtr_recvmsg information disclosure$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.15CVE-2021-29647
2021-03-315.55.3Linux Kernel node.c tipc_nl_retrieve_key memory corruption$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.10CVE-2021-29646
2021-03-276.66.4Linux Kernel Character Device vdpa.c memory corruption$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.00CVE-2021-29266
2021-03-274.13.9Linux Kernel Stub-up Sequence stub_dev.c usbip_sockfd_store denial of service$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.07CVE-2021-29265
2021-03-274.54.3Linux Kernel Freescale Gianfar Ethernet Driver gianfar.c denial of service$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.04CVE-2021-29264
2021-03-276.15.9Linux Kernel Signal Improper Initialization$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.05CVE-2020-35508
2021-03-248.38.0Linux Kernel bpf Verifier memory corruption$25k-$100k$5k-$25kNot DefinedOfficial Fix0.13CVE-2021-3444
2021-03-246.06.0Linux Kernel n_tty.c n_tty_receive_char_special denial of service$0-$5k$0-$5kNot DefinedNot Defined0.14CVE-2021-20219
2021-03-238.38.0Linux Kernel RPA PCI Hotplug Driver rpadlpar_sysfs.c memory corruption$25k-$100k$5k-$25kNot DefinedOfficial Fix0.04CVE-2021-28972
2021-03-236.05.8Linux Kernel PEBS Status ds.c intel_pmu_drain_pebs_nhm denial of service$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.23CVE-2021-28971
2021-03-224.13.9Linux Kernel Cloning Operation ctree.c get_old_root denial of service$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.00CVE-2021-28964
2021-03-216.66.4Linux Kernel Soundwire Device Driver sdm845.c memory corruption$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.00CVE-2021-28952
2021-03-214.54.5Linux Kernel Thread io_uring.c denial of service$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.00CVE-2021-28951
2021-03-214.54.3Linux Kernel Inode fuse_i.h denial of service$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.05CVE-2021-28950
2021-03-214.03.9Linux Kernel Spectre Mitigation verifier.c memory corruption$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.00CVE-2020-27171
2021-03-213.63.5Linux Kernel Spectre Mitigation verifier.c information disclosure$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.00CVE-2020-27170
2021-03-186.66.4Linux Kernel ioctl_linux.c rtw_wx_set_scan memory corruption$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.04CVE-2021-28660
2021-03-156.66.6Linux Kernel RPC Message fastrpc.c fastrpc_internal_invoke privilege escalation$5k-$25k$5k-$25kNot DefinedOfficial Fix0.10CVE-2021-28375
2021-03-125.75.4Linux Kernel Floppy Disk Drive Controller Driver fd0 race condition$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix1.58CVE-2021-20261
2021-03-116.05.8Linux Kernel Signal unix_stream_recvmsg denial of service$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.05CVE-2021-20265
2021-03-106.15.8Linux Kernel Linking State privilege escalation$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.00CVE-2021-3411
2021-03-106.56.3Linux Kernel eBPF Code Verifier sock_map_alloc information disclosure$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.07CVE-2021-20268
2021-03-076.05.8Linux Kernel iSCSI Data Structure iscsi_host_get_param information disclosure$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.05CVE-2021-27365
2021-03-076.36.0Linux Kernel Netlink Message scsi_transport_iscsi.c iscsi_if_recv_msg information disclosure$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.00CVE-2021-27364
2021-03-074.34.1Linux Kernel iSCSI Transport scsi_transport_iscsi.c information disclosure$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.04CVE-2021-27363
2021-03-055.04.8Linux Kernel GPU Nouveau Driver DRM_IOCTL_NOUVEAU_CHANNEL_ALLOC denial of service$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.05CVE-2020-25639
2021-02-246.16.0Linux Kernel BPF __cgroup_bpf_run_filter_getsockopt memory corruption$5k-$25k$0-$5kNot DefinedWorkaround0.04CVE-2021-20194
2021-02-238.38.0Linux Kernel Object io_uring memory corruption$25k-$100k$5k-$25kNot DefinedOfficial Fix0.13CVE-2021-20226
2021-02-205.95.6Linux Kernel Socket Connection sco.c sco_sock_getsockopt denial of service$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.04CVE-2020-35499
2021-02-113.73.6Linux Kernel User Namespace ovl_path_open privilege escalation$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.12CVE-2020-16120
2021-02-056.05.7Linux Kernel VSOCK af_vsock.c race condition$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.07CVE-2021-26708
2021-02-016.66.3Linux Kernel IO Request nbd.c nbd_add_socket memory corruption$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.05CVE-2021-3348
2021-01-308.38.0Linux Kernel PI Futex memory corruption$25k-$100k$5k-$25kNot DefinedOfficial Fix0.26CVE-2021-3347
2021-01-274.64.4Linux Kernel Network File System denial of service$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.05CVE-2020-35513
2021-01-196.46.1Linux Kernel NFS Export nfs3xdr.c no_subtree_check directory traversal$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.09CVE-2021-3178
2021-01-137.26.8Linux Kernel LIO SCSI target_core_xcopy.c directory traversal$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.05CVE-2020-28374
2021-01-085.55.5Linux Kernel infiniband hfi1 Driver memory corruption$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.05CVE-2020-27835
2021-01-058.88.4Linux Kernel SSID join.c mwifiex_cmd_802_11_ad_hoc_start memory corruption$100k i więcej$25k-$100kNot DefinedOfficial Fix0.12CVE-2020-36158
2020-12-163.53.4Linux Kernel Kernel Thread denial of service$0-$5k$0-$5kProof-of-ConceptOfficial Fix0.04CVE-2020-29569
2020-12-167.26.9Linux Kernel RTAS privilege escalation$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.06CVE-2020-27777

więcej wpisów autorstwa Linux

Do you need the next level of professionalism?

Upgrade your account now!