Produkt Linux Kernel

Oś czasu

Ostatni rok

Wersja »

Przeciwdziałanie »

Wykorzystywanie »

Wektor dostępu »

Uwierzytelnianie »

Interakcja z użytkownikiem »

C3BM Index »

Ostatni rok »

CVSSv3 Base »

CVSSv3 Temp »

VulDB »

NVD »

Sprzedawca »

Research »

Exploit 0-day »

Wykorzystaj dzisiaj »

Wykorzystaj wielkość rynku »

Ostatni rok »

🔴 CTI Zajęcia »

Affected Versions (1670): 0.3, 0.3.1, 0.3.2, 0.9.7, 0.99.7, 0.698, 1.2, 1.3, 1.6, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 1.6.6, 1.6.7, 1.6.8, 2.0, 2.0.3, 2.0.18, 2.0.33, 2.0.34, 2.0.35, 2.0.36, 2.0.37, 2.0.38, 2.0.39, 2.1, 2.1.89, 2.1.132, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.11, 2.2.12, 2.2.13, 2.2.14, 2.2.15, 2.2.15 Pre2, 2.2.16, 2.2.17, 2.2.18, 2.2.19, 2.2.21, 2.2.22, 2.2.23, 2.2.27, 2.3, 2.3.18, 2.3.99, 2.4, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.11, 2.4.12, 2.4.13, 2.4.14, 2.4.15, 2.4.16, 2.4.17, 2.4.18, 2.4.19, 2.4.21, 2.4.22, 2.4.23, 2.4.23 Ow2, 2.4.24, 2.4.24 Ow1, 2.4.25, 2.4.26, 2.4.27, 2.4.28, 2.4.29, 2.4.29-rc1, 2.4.31, 2.4.32, 2.4.32-pre1, 2.4.33, 2.4.33.1, 2.4.33.2, 2.4.33.3, 2.4.33.4, 2.4.33.5, 2.4.33.6, 2.4.34, 2.4.34-pre4 ATM, 2.4.34.2, 2.4.35, 2.4.35.2, 2.4.36, 2.4.36.1, 2.4.36.2, 2.4.36.3, 2.4.36.4, 2.4.36.5, 2.4.36.6, 2.5, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5, 2.5.6, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.9, 2.5.11, 2.5.12, 2.5.13, 2.5.14, 2.5.15, 2.5.16, 2.5.17, 2.5.18, 2.5.19, 2.5.21, 2.5.22, 2.5.23, 2.5.24, 2.5.25, 2.5.26, 2.5.27, 2.5.28, 2.5.29, 2.5.31, 2.6, 2.6 Test9 Cvs, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5, 2.6.6, 2.6.7, 2.6.7-rc2, 2.6.8, 2.6.8.1, 2.6.8.1.5, 2.6.9, 2.6.11, 2.6.11 Rc1 Bk6, 2.6.11-rc3, 2.6.11.1, 2.6.11.2, 2.6.11.3, 2.6.11.4, 2.6.11.5, 2.6.11.6, 2.6.11.7, 2.6.11.8, 2.6.11.9, 2.6.11.11, 2.6.11.12, 2.6.12, 2.6.12-rc1, 2.6.12.1, 2.6.12.2, 2.6.12.3, 2.6.12.4, 2.6.12.5, 2.6.12.6, 2.6.13, 2.6.13-rc6, 2.6.13.1, 2.6.13.2, 2.6.13.3, 2.6.13.4, 2.6.13.5, 2.6.14, 2.6.14-git4, 2.6.14.1, 2.6.14.2, 2.6.14.3, 2.6.14.4, 2.6.14.5, 2.6.14.6, 2.6.14.7, 2.6.15, 2.6.15.1, 2.6.15.2, 2.6.15.3, 2.6.15.4, 2.6.15.5, 2.6.15.6, 2.6.16, 2.6.16 Rc7, 2.6.16-rc2, 2.6.16.1, 2.6.16.2, 2.6.16.3, 2.6.16.4, 2.6.16.5, 2.6.16.6, 2.6.16.7, 2.6.16.8, 2.6.16.9, 2.6.16.11, 2.6.16.12, 2.6.16.13, 2.6.16.14, 2.6.16.15, 2.6.16.16, 2.6.16.17, 2.6.16.18, 2.6.16.19, 2.6.16.21, 2.6.16.22, 2.6.16.59, 2.6.17, 2.6.17.1, 2.6.17.2, 2.6.17.3, 2.6.17.4, 2.6.17.5, 2.6.17.6, 2.6.17.7, 2.6.17.8, 2.6.17.9, 2.6.17.11, 2.6.18, 2.6.18-348, 2.6.18.1, 2.6.18.2, 2.6.18.3, 2.6.18.4, 2.6.18.5, 2.6.18.6, 2.6.18.7, 2.6.19, 2.6.19-rc1 s39, 2.6.19.1, 2.6.19.2, 2.6.19.3, 2.6.19.4, 2.6.19.5, 2.6.19.6, 2.6.19.7, 2.6.20.1, 2.6.20.2, 2.6.20.3, 2.6.20.4, 2.6.20.5, 2.6.20.6, 2.6.20.7, 2.6.20.8, 2.6.20.9, 2.6.20.11, 2.6.20.12, 2.6.20.13, 2.6.20.14, 2.6.20.15, 2.6.20.16, 2.6.20.17, 2.6.20.18, 2.6.20.19, 2.6.20.21, 2.6.21, 2.6.21 Rc4, 2.6.21-rc3, 2.6.21.1, 2.6.21.2, 2.6.21.3, 2.6.21.5, 2.6.21.6, 2.6.21.7, 2.6.22, 2.6.22.1, 2.6.22.2, 2.6.22.3, 2.6.22.4, 2.6.22.5, 2.6.22.6, 2.6.22.7, 2.6.22.8, 2.6.22.9, 2.6.22.11, 2.6.22.12, 2.6.22.13, 2.6.22.14, 2.6.22.15, 2.6.22.16, 2.6.22.17, 2.6.22.18, 2.6.22.19, 2.6.22.21, 2.6.23, 2.6.23.1, 2.6.23.2, 2.6.23.3, 2.6.23.4, 2.6.23.5, 2.6.23.6, 2.6.23.7, 2.6.23.8, 2.6.23.9, 2.6.23.11, 2.6.23.12, 2.6.23.14, 2.6.24, 2.6.25, 2.6.25.1, 2.6.25.2, 2.6.25.3, 2.6.25.4, 2.6.25.5, 2.6.25.6, 2.6.25.7, 2.6.25.8, 2.6.25.9, 2.6.25.11, 2.6.25.12, 2.6.26, 2.6.26.2, 2.6.26.3, 2.6.26.5, 2.6.27, 2.6.27.1, 2.6.27.2, 2.6.27.3, 2.6.27.4, 2.6.27.5, 2.6.27.6, 2.6.27.7, 2.6.27.8, 2.6.27.9, 2.6.27.11, 2.6.27.12, 2.6.27.13, 2.6.27.14, 2.6.27.15, 2.6.27.16, 2.6.27.17, 2.6.27.18, 2.6.27.19, 2.6.27.21, 2.6.27.22, 2.6.27.23, 2.6.27.51, 2.6.28, 2.6.28-rc1, 2.6.28.1, 2.6.28.2, 2.6.28.3, 2.6.28.4, 2.6.28.5, 2.6.28.6, 2.6.28.7, 2.6.28.8, 2.6.28.9, 2.6.29, 2.6.29.1, 2.6.29.2, 2.6.29.3, 2.6.29.4, 2.6.29.5, 2.6.29.6, 2.6.29.rc1, 2.6.29.rc2, 2.6.29.rc2-git1, 2.6.30.1, 2.6.30.2, 2.6.30.3, 2.6.30.4, 2.6.30.5, 2.6.30.6, 2.6.30.7, 2.6.30.8, 2.6.30.9, 2.6.30.y, 2.6.31, 2.6.31-rc1, 2.6.31-rc2, 2.6.31-rc3, 2.6.31-rc4, 2.6.31-rc5, 2.6.31-rc6, 2.6.31-rc7, 2.6.31-rc8, 2.6.31-rc9, 2.6.32, 2.6.32-358, 2.6.32-504.12.2, 2.6.32.1, 2.6.32.2, 2.6.32.3, 2.6.32.4, 2.6.32.5, 2.6.32.6, 2.6.32.7, 2.6.32.8, 2.6.32.9, 2.6.32.11, 2.6.32.12, 2.6.32.13, 2.6.32.14, 2.6.32.15, 2.6.32.16, 2.6.32.17, 2.6.32.18, 2.6.32.51, 2.6.32.61, 2.6.32.63, 2.6.33, 2.6.33.1, 2.6.33.2, 2.6.33.3, 2.6.33.4, 2.6.33.5, 2.6.33.6, 2.6.33.7, 2.6.33.8, 2.6.33.9, 2.6.33.11, 2.6.33.12, 2.6.33.13, 2.6.33.14, 2.6.33.15, 2.6.33.16, 2.6.33.17, 2.6.33.18, 2.6.33.19, 2.6.34, 2.6.34.1, 2.6.34.2, 2.6.34.3, 2.6.34.14, 2.6.35, 2.6.35.1, 2.6.35.2, 2.6.35.3, 2.6.35.4, 2.6.35.5, 2.6.35.6, 2.6.35.7, 2.6.35.8, 2.6.35.9, 2.6.35.11, 2.6.35.12, 2.6.35.13, 2.6.36, 2.6.36.1, 2.6.36.2, 2.6.36.3, 2.6.36.4, 2.6.37, 2.6.37.1, 2.6.37.2, 2.6.37.3, 2.6.37.4, 2.6.37.5, 2.6.37.6, 2.6.38, 2.6.38.1, 2.6.38.2, 2.6.38.3, 2.6.38.4, 2.6.38.5, 2.6.38.6, 2.6.38.7, 2.6.38.8, 2.6.39, 2.6.39.1, 2.6.39.2, 2.6.39.3, 2.6_test9_cvs, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.12a, 2.13, 2.13.1, 2.13.1.1, 2.14, 2.15, 2.16, 3, 3.0, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.11, 3.0.12, 3.0.13, 3.0.14, 3.0.15, 3.0.16, 3.0.17, 3.0.18, 3.0.19, 3.0.21, 3.0.22, 3.0.23, 3.0.24, 3.0.25, 3.0.26, 3.0.27, 3.0.28, 3.0.29, 3.0.31, 3.0.32, 3.0.33, 3.0.34, 3.0.36, 3.0.37, 3.0.62, 3.0.63, 3.0.94, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.11, 3.2.12, 3.2.13, 3.2.14, 3.2.15, 3.2.16, 3.2.17, 3.2.18, 3.2.19, 3.2.21, 3.2.22, 3.2.23, 3.2.24, 3.2.25, 3.2.26, 3.2.27, 3.2.28, 3.2.29, 3.2.31, 3.2.32, 3.2.33, 3.2.34, 3.2.35, 3.2.36, 3.2.37, 3.2.38, 3.2.39, 3.2.41, 3.2.42, 3.2.43, 3.2.44, 3.2.45, 3.2.46, 3.2.47, 3.2.48, 3.2.49, 3.2.53, 3.2.55, 3.2.57, 3.2.59, 3.2.101, 3.3, 3.3-rc1, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7-1, 3.3.7.1, 3.3.8, 3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9, 3.4.11, 3.4.12, 3.4.13, 3.4.14, 3.4.15, 3.4.16, 3.4.17, 3.4.18, 3.4.19, 3.4.21, 3.4.22, 3.4.23, 3.4.24, 3.4.25, 3.4.26, 3.4.27, 3.4.28, 3.4.29, 3.4.31, 3.4.32, 3.4.72, 3.4.74, 3.4.83, 3.4.88, 3.4.91, 3.4.96, 3.5, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, 3.6, 3.6 RC5, 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.6.6, 3.6.7, 3.6.8, 3.7, 3.7-rc1, 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3, 3.7.4, 3.7.5, 3.8, 3.8-rc1, 3.8-rc3, 3.8-rc7, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 3.8.4, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.7, 3.8.8, 3.8.9, 3.8.13, 3.9, 3.9-rc3, 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3, 3.9.4, 3.9.5, 3.9.6, 3.9.7, 3.9.8, 3.9.9, 3.9.11, 3.10, 3.10-rc5, 3.10.0-229.20.1.el7.x86_64, 3.10.1, 3.10.2, 3.10.3, 3.10.4, 3.10.5, 3.10.6, 3.10.7, 3.10.8, 3.10.9, 3.10.11, 3.10.12, 3.10.13, 3.10.14, 3.10.15, 3.10.16, 3.10.17, 3.10.18, 3.10.19, 3.10.22, 3.10.24, 3.10.26, 3.10.28, 3.10.33, 3.10.34, 3.10.38, 3.10.41, 3.10.44, 3.10.46, 3.10.77, 3.10rc1, 3.11, 3.11-4, 3.11-rc1, 3.11.1, 3.11.2, 3.11.3, 3.11.4, 3.11.5, 3.11.6, 3.11.7, 3.11.9, 3.12, 3.12.1, 3.12.2, 3.12.3, 3.12.4, 3.12.5, 3.12.6, 3.12.7, 3.12.8, 3.12.9, 3.12.11, 3.12.12, 3.12.13, 3.12.14, 3.12.15, 3.12.16, 3.12.18, 3.12.21, 3.13, 3.13.1, 3.13.2, 3.13.3, 3.13.4, 3.13.5, 3.13.6, 3.13.7, 3.13.8, 3.13.9, 3.13.11, 3.14, 3.14-rc, 3.14-rc7, 3.14.1, 3.14.2, 3.14.3, 3.14.4, 3.14.5, 3.14.6, 3.14.7, 3.14.8, 3.14.9, 3.14.11, 3.14.12, 3.14.13, 3.14.14, 3.14.15, 3.14.16, 3.14.17, 3.14.18, 3.14.19, 3.14.21, 3.14.22, 3.14.23, 3.14.24, 3.14.25, 3.14.26, 3.14.27, 3.14.28, 3.14.29, 3.14.31, 3.14.32, 3.14.33, 3.14.34, 3.14.35, 3.14.36, 3.14.37, 3.14.38, 3.14.39, 3.14.41, 3.14.42, 3.14.43, 3.14.44, 3.14.45, 3.14.46, 3.14.47, 3.14.48, 3.14.49, 3.14.51, 3.14.52, 3.14.53, 3.14.54, 3.14.55, 3.14.56, 3.14.57, 3.14.58, 3.14.59, 3.14.61, 3.14.62, 3.14.63, 3.14.64, 3.14.65, 3.14.66, 3.14.67, 3.14.68, 3.14.69, 3.14.71, 3.14.72, 3.14.73, 3.14.74, 3.14.75, 3.14.76, 3.14.77, 3.14.78, 3.14.79, 3.15, 3.15-rc3, 3.15.1, 3.15.2, 3.15.3, 3.15.4, 3.15.5, 3.15.6, 3.15.7, 3.15.8, 3.16, 3.16.1, 3.16.2, 3.16.3, 3.17, 3.17.1, 3.17.2, 3.17.3, 3.18, 3.18 rc1, 3.18.1, 3.18.7, 3.18.9, 3.19, 3.19.1, 3.19.2, 3.19.8, 4, 4.0, 4.0-rc1, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9, 4.1.11, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.15, 4.1.16, 4.1.17, 4.1.18, 4.1.19, 4.1.21, 4.1.22, 4.1.23, 4.1.24, 4.1.25, 4.1.26, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.29, 4.1.31, 4.1.32, 4.1.33, 4.1.34, 4.1.35, 4.1.36, 4.1.37, 4.1.38, 4.1.39, 4.1.41, 4.1.42, 4.1.43, 4.1.44, 4.1.45, 4.1.46, 4.1.47, 4.1.48, 4.1.49, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.3, 4.3-rc1, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 4.4.13, 4.4.14, 4.4.15, 4.4.16, 4.4.17, 4.4.18, 4.4.19, 4.4.21, 4.4.22, 4.4.132, 4.4.181, 4.4.189, 4.4.194, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4, 4.7, 4.7-rc6, 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.4, 4.7.5, 4.7.6, 4.8, 4.8.1, 4.8.2, 4.8.3, 4.8.4, 4.8.5, 4.8.6, 4.8.7, 4.8.8, 4.8.9, 4.8.11, 4.8.12, 4.8.13, 4.8.14, 4.9, 4.9-rc1, 4.9.1, 4.9.2, 4.9.3, 4.9.4, 4.9.5, 4.9.6, 4.9.7, 4.9.8, 4.9.9, 4.9.11, 4.9.12, 4.9.13, 4.9.14, 4.9.15, 4.9.16, 4.9.17, 4.9.18, 4.9.19, 4.9.21, 4.9.22, 4.9.23, 4.9.24, 4.9.25, 4.9.26, 4.9.27, 4.9.28, 4.9.29, 4.9.31, 4.9.32, 4.9.33, 4.9.34, 4.9.35, 4.9.36, 4.9.37, 4.9.38, 4.9.39, 4.9.41, 4.9.42, 4.9.43, 4.9.44, 4.9.45, 4.9.46, 4.9.47, 4.9.48, 4.9.49, 4.9.51, 4.9.52, 4.9.53, 4.9.54, 4.9.55, 4.9.56, 4.9.57, 4.9.58, 4.9.59, 4.9.61, 4.9.62, 4.9.63, 4.9.64, 4.9.65, 4.9.66, 4.9.67, 4.9.68, 4.9.69, 4.9.71, 4.9.72, 4.9.73, 4.9.74, 4.9.75, 4.9.76, 4.9.77, 4.9.78, 4.9.79, 4.9.81, 4.9.82, 4.9.83, 4.9.84, 4.9.85, 4.9.86, 4.9.101, 4.9.134, 4.9.181, 4.9.189, 4.9.232, 4.10, 4.10.1, 4.10.2, 4.10.3, 4.10.4, 4.10.5, 4.10.6, 4.10.7, 4.10.8, 4.10.9, 4.10.11, 4.10.12, 4.10.13, 4.10.14, 4.10.15, 4.11, 4.11-rc7, 4.11-rc8, 4.11.1, 4.11.2, 4.11.3, 4.11.4, 4.11.5, 4.11.6, 4.11.7, 4.11.8, 4.11.9, 4.12, 4.12.1, 4.12.2, 4.12.3, 4.12.4, 4.12.5, 4.12.6, 4.12.7, 4.12.8, 4.12.9, 4.13, 4.13-rc1, 4.13-rc4, 4.13.1, 4.13.2, 4.13.3, 4.13.4, 4.13.5, 4.13.6, 4.13.7, 4.13.8, 4.13.9, 4.13.11, 4.13.12, 4.13.13, 4.14, 4.14.0-rc4, 4.14.1, 4.14.2, 4.14.3, 4.14.4, 4.14.5, 4.14.6, 4.14.7, 4.14.8, 4.14.9, 4.14.11, 4.14.12, 4.14.13, 4.14.14, 4.14.15, 4.14.16, 4.14.17, 4.14.18, 4.14.19, 4.14.21, 4.14.22, 4.14.23, 4.14.24, 4.14.25, 4.14.26, 4.14.27, 4.14.28, 4.14.29, 4.14.31, 4.14.32, 4.14.33, 4.14.34, 4.14.35, 4.14.36, 4.14.37, 4.14.38, 4.14.39, 4.14.41, 4.14.42, 4.14.43, 4.14.44, 4.14.45, 4.14.46, 4.14.47, 4.14.48, 4.14.49, 4.14.51, 4.14.52, 4.14.53, 4.14.54, 4.14.55, 4.14.56, 4.14.57, 4.14.58, 4.14.59, 4.14.61, 4.14.62, 4.14.63, 4.14.64, 4.14.65, 4.14.66, 4.14.67, 4.14.68, 4.14.69, 4.14.71, 4.14.72, 4.14.73, 4.14.74, 4.14.75, 4.14.76, 4.14.77, 4.14.78, 4.14.79, 4.14.81, 4.14.82, 4.14.83, 4.14.84, 4.14.85, 4.14.86, 4.14.87, 4.14.88, 4.14.89, 4.14.126, 4.14.165, 4.14.177, 4.14.193, 4.15, 4.15-rc3, 4.15-rc7, 4.15.1, 4.15.2, 4.15.3, 4.15.4, 4.15.5, 4.15.6, 4.15.7, 4.15.8, 4.15.9, 4.15.11, 4.15.12, 4.15.13, 4.15.14, 4.15.15, 4.16, 4.16-rc6, 4.16.1, 4.16.2, 4.16.3, 4.16.4, 4.16.4rc4, 4.16.5, 4.16.6, 4.16.7, 4.16.8, 4.16.9, 4.16.11, 4.16.12, 4.17, 4.17.1, 4.17.2, 4.17.3, 4.17.4, 4.17.5, 4.17.6, 4.17.7, 4.17.8, 4.17.9, 4.17.11, 4.18, 4.18.0-193.el7, 4.18.1, 4.18.2, 4.18.3, 4.18.4, 4.18.5, 4.18.6, 4.18.7, 4.18.8, 4.18.9, 4.18.11, 4.18.12, 4.18.13, 4.18.14, 4.18.15, 4.19, 4.19-rc1, 4.19.1, 4.19.2, 4.19.3, 4.19.4, 4.19.5, 4.19.6, 4.19.7, 4.19.8, 4.19.9, 4.19.11, 4.19.12, 4.19.13, 4.19.14, 4.19.15, 4.19.16, 4.19.17, 4.19.18, 4.19.19, 4.19.21, 4.19.22, 4.19.23, 4.19.24, 4.19.25, 4.19.26, 4.19.27, 4.19.28, 4.19.29, 4.19.31, 4.19.32, 4.19.33, 4.19.34, 4.19.35, 4.19.36, 4.19.37, 4.19.38, 4.19.39, 4.19.41, 4.19.42, 4.19.43, 4.19.44, 4.19.45, 4.19.46, 4.19.47, 4.19.48, 4.19.49, 4.19.51, 4.19.52, 4.19.53, 4.19.54, 4.19.55, 4.19.56, 4.19.57, 4.19.58, 4.19.59, 4.19.61, 4.19.62, 4.19.63, 4.19.64, 4.19.65, 4.19.66, 4.19.67, 4.19.68, 4.19.69, 4.19.71, 4.19.72, 4.19.73, 4.19.74, 4.19.75, 4.19.76, 4.19.77, 4.19.78, 4.19.79, 4.19.81, 4.19.82, 4.19.83, 4.19.84, 4.19.85, 4.19.86, 4.19.87, 4.19.88, 4.19.89, 4.19.91, 4.19.92, 4.19.93, 4.19.94, 4.19.95, 4.19.96, 4.19.118, 4.19.139, 4.20, 4.20.1, 4.20.2, 4.20.3, 4.20.4, 4.20.5, 4.20.6, 4.20.7, 4.20.8, 4.20.9, 4.20.11, 4.20.12, 4.20.13, 4.20.14, 5, 5.0, 5.0.0-rc7, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6, 5.0.7, 5.0.8, 5.0.9, 5.0.11, 5.0.12, 5.0.13, 5.0.14, 5.0.15, 5.0.16, 5.0.17, 5.0.18, 5.0.21, 5.1, 5.1-rc4, 5.1-rc6, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.11, 5.1.12, 5.1.13, 5.1.14, 5.1.15, 5.1.16, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.11, 5.2.12, 5.2.13, 5.2.14, 5.2.15, 5.2.16, 5.2.17, 5.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9, 5.3.11, 5.3.12, 5.3.13, 5.4, 5.4.0-rc2, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.7, 5.4.8, 5.4.9, 5.4.11, 5.4.12, 5.4.13, 5.4.14, 5.4.15, 5.4.16, 5.4.17, 5.4.18, 5.4.19, 5.4.21, 5.4.22, 5.4.23, 5.4.24, 5.4.25, 5.4.26, 5.4.27, 5.4.28, 5.4.29, 5.4.31, 5.4.32, 5.4.33, 5.4.34, 5.4.35, 5.4.36, 5.4.37, 5.4.38, 5.4.39, 5.4.41, 5.4.42, 5.4.43, 5.4.44, 5.4.45, 5.4.46, 5.4.47, 5.4.48, 5.4.49, 5.4.51, 5.4.52, 5.4.53, 5.4.54, 5.4.55, 5.4.56, 5.4.57, 5.4.58, 5.4.59, 5.4.61, 5.4.62, 5.4.63, 5.4.64, 5.4.65, 5.4.66, 5.4.67, 5.4.68, 5.4.69, 5.4.71, 5.4.72, 5.4.73, 5.4.74, 5.4.75, 5.4.76, 5.4.77, 5.4.78, 5.4.79, 5.4.81, 5.4.82, 5.4.83, 5.4.84, 5.4.85, 5.4.86, 5.4.87, 5.4.88, 5.4.89, 5.4.91, 5.5, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4, 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7, 5.5.8, 5.5.9, 5.5.11, 5.5.12, 5.5.13, 5.6, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.6.4, 5.6.5, 5.6.6, 5.6.7, 5.6.8, 5.6.9, 5.6.11, 5.6.12, 5.6.13, 5.7, 5.7-rc6, 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.7.4, 5.7.5, 5.7.6, 5.7.7, 5.7.8, 5.7.9, 5.7.11, 5.8, 5.8-rc5, 5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 5.8.4, 5.8.5, 5.8.6, 5.8.7, 5.8.8, 5.8.9, 5.8.11, 5.8.12, 5.8.13, 5.8.14, 5.9, 5.9-rc1, 5.9-rc3, 5.9-rc6, 5.9.1, 5.9.2, 5.9.3, 5.9.4, 5.9.5, 5.9.6, 5.9.7, 5.9.8, 5.9.9, 5.9.11, 5.9.12, 5.9.13, 5.9.rc4, 5.10, 5.10-rc1, 5.10-rc4, 5.10-rc5, 5.10.1, 5.10.2, 5.10.3, 5.10.4, 5.10.5, 5.10.6, 5.10.7, 5.10.8, 5.10.9, 5.10.11, 5.10.12, 5.10.13, 5.10.14, 5.10.15, 5.10.16, 5.10.17, 5.10.18, 5.10.19, 5.10.21, 5.10.22, 5.10.23, 5.10.24, 5.10.25, 5.10.26, 5.10.27, 5.10.28, 5.10.29, 5.10.31, 5.10.32, 5.10.33, 5.10.34, 5.10.35, 5.10.36, 5.11, 5.11.1, 5.11.2, 5.11.3, 5.11.4, 5.11.5, 5.11.6, 5.11.7, 5.11.8, 5.11.9, 5.11.11, 5.11.12, 5.11.13, 5.11.14, 5.11.15, 5.11.16, 5.11.17, 5.11.18, 5.11.19, 5.12, 5.12-rc5, 5.12-rc7, 5.12.0-rc3, 5.12.1, 5.12.2, 5.12.3, 5.12.4, 5.12.5, 5.12.6, 5.12.7, 5.12.8, 5.12.9, 5.13-rc3, 6.0, 6.1, 18.04 LTS

Link to Product Website: https://www.kernel.org/

Typ oprogramowania: Operating System

OpublikowanoBaseTempSłaby punkt0dayTodayExpPrzCTICVE
2021-06-154.34.3Linux Kernel Data Structure bcm.c information disclosure$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix3.18CVE-2021-34693
2021-06-095.55.5Linux Kernel HCI Device Initialization Subsystem memory corruption$5k-$25k$5k-$25kNot DefinedNot Defined0.06CVE-2021-3564
2021-06-085.55.3Linux Kernel io_uring.c io_async_task_func memory corruption$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.19CVE-2020-36387
2021-06-083.53.4Linux Kernel Bluetooth hci_event.c hci_extended_inquiry_result_evt information disclosure$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.18CVE-2020-36386
2021-06-085.55.3Linux Kernel XFRM Subsystem xfrm_state_fini memory corruption$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.06CVE-2019-25045
2021-06-085.55.3Linux Kernel socket.c memory corruption$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.35CVE-2018-25015
2021-06-075.55.3Linux Kernel ucma.c ucma_migrate_id memory corruption$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.12CVE-2020-36385
2021-06-047.57.2Linux Kernel eBPF RINGBUF bpf_ringbuf_reserve memory corruption$5k-$25k$5k-$25kNot DefinedOfficial Fix0.10CVE-2021-3489
2021-06-047.57.2Linux Kernel io_uring Subsystem mem memory corruption$5k-$25k$5k-$25kNot DefinedOfficial Fix0.00CVE-2021-3491
2021-06-047.57.2Linux Kernel eBPF ALU32 Bounds Tracking information disclosure$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.06CVE-2021-3490
2021-06-026.86.8Linux Kernel Direct IO Write memory corruption$5k-$25k$5k-$25kNot DefinedNot Defined0.06CVE-2020-10742
2021-06-024.34.3Linux Kernel Nitro Enclaves Driver denial of service$0-$5k$0-$5kNot DefinedNot Defined0.10CVE-2021-3543
2021-05-284.34.1Linux Kernel BPF information disclosure$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.06CVE-2021-20239
2021-05-287.26.9Linux Kernel Nouveau DRM Subsystem nouveau_sgdma.c nouveau_sgdma_create_ttm memory corruption$5k-$25k$5k-$25kNot DefinedOfficial Fix0.13CVE-2021-20292
2021-05-284.34.1Linux Kernel sysctl Subsystem rh_features information disclosure$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.15CVE-2020-10774
2021-05-278.88.8Linux Kernel verifier.c alu_limit memory corruption$25k-$100k$5k-$25kNot DefinedNot Defined0.12CVE-2021-33200
2021-05-275.75.5Linux Kernel Packet information disclosure$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.05CVE-2021-20177
2021-05-267.67.3Linux Kernel JFS Filesystem memory corruption$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.06CVE-2020-27815
2021-05-265.55.0Linux Kernel KVM memory corruption$5k-$25k$0-$5kProof-of-ConceptOfficial Fix0.25CVE-2021-22543
2021-05-264.84.8Linux Kernel Sockets llcp_sock_connect denial of service$0-$5k$0-$5kNot DefinedNot Defined0.07CVE-2020-25673
2021-05-265.55.5Linux Kernel llcp_sock_connect memory corruption$5k-$25k$5k-$25kNot DefinedNot Defined0.13CVE-2020-25671
2021-05-265.55.5Linux Kernel llcp_sock_bind memory corruption$5k-$25k$5k-$25kNot DefinedNot Defined0.19CVE-2020-25670
2021-05-265.55.3Linux Kernel Global Variable con_font_op memory corruption$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.06CVE-2020-25668
2021-05-265.55.3Linux Kernel sunkbd_reinit memory corruption$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.05CVE-2020-25669
2021-05-263.53.4Linux Kernel llcp_sock_connect denial of service$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.00CVE-2020-25672
2021-05-218.88.4Linux Kernel eBPF Incorrect Calculation$25k-$100k$5k-$25kNot DefinedOfficial Fix0.00CVE-2021-31440
2021-05-185.55.3Linux Kernel Nosy Driver memory corruption$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.16CVE-2021-3483
2021-05-155.55.3Linux Kernel Bluetooth hci_event.c memory corruption$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.06CVE-2021-33034
2021-05-155.55.3Linux Kernel DOI Definition cipso_ipv4.c cipso_v4_genopt memory corruption$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.08CVE-2021-33033
2021-05-158.88.4Linux Kernel Block Subsystem blk_cleanup_queue memory corruption$25k-$100k$5k-$25kNot DefinedOfficial Fix0.39CVE-2019-25044
2021-05-133.53.5Linux Kernel spk_ttyio_receive_buf2 denial of service$0-$5k$0-$5kNot DefinedNot Defined0.07CVE-2020-27830
2021-05-137.87.5Linux Kernel NFC Socket memory corruption$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.39CVE-2021-23134
2021-05-128.88.8Linux Kernel isotp.c isotp_setsockopt memory corruption$25k-$100k$5k-$25kProof-of-ConceptNot Defined0.19CVE-2021-32606
2021-05-124.34.3Linux Kernel WEP/WPA/WPA2/WPA3 privilege escalation$5k-$25k$5k-$25kNot DefinedNot Defined0.00CVE-2020-26147
2021-05-114.64.4Linux Kernel HCI Controller hci_request.c race condition$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.31CVE-2021-32399
2021-05-114.33.9Linux Kernel syscall information disclosure$5k-$25k$0-$5kProof-of-ConceptOfficial Fix0.00CVE-2020-28588
2021-05-077.17.1Linux Kernel af_x25.c x25_bind information disclosure$5k-$25k$5k-$25kNot DefinedNot Defined0.13CVE-2020-35519
2021-05-076.36.0Linux Kernel Multi-device Driver Module dm-ioctl.c list_devices memory corruption$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.07CVE-2021-31916
2021-05-072.62.5Linux Kernel BPF Stack verifier.c information disclosure$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.12CVE-2021-31829
2021-05-065.55.3Linux Kernel KVM API memory corruption$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.05CVE-2021-3501
2021-04-237.97.6Linux Kernel SCTP Socket socket.c sctp_destroy_sock race condition$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.18CVE-2021-23133
2021-04-224.03.6Linux Kernel Spectre Mitigation verifier.c information disclosure$0-$5k$0-$5kProof-of-ConceptOfficial Fix0.05CVE-2021-29155
2021-04-207.16.8Linux Kernel f2fs module node.c information disclosure$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.00CVE-2021-3506
2021-04-145.75.5Linux Kernel Filesystem fuse_do_getattr denial of service$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.07CVE-2020-36322
2021-04-098.87.9Linux Kernel BPF JIT Compiler Remote Privilege Escalation$25k-$100k$5k-$25kProof-of-ConceptOfficial Fix0.13CVE-2021-29154
2021-04-073.53.4Linux Kernel SynIC Hyper-V hyperv.c synic_get denial of service$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.09CVE-2021-30178
2021-04-075.55.3Linux Kernel KVM Subsystem kvm-s390.c nieznana luka$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.09CVE-2020-36313
2021-04-073.53.4Linux Kernel kvm_main.c kvm_io_bus_unregister_dev denial of service$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.10CVE-2020-36312
2021-04-073.53.4Linux Kernel SEV VM sev.c denial of service$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.09CVE-2020-36311
2021-04-073.53.4Linux Kernel svm.c set_memory_region_test denial of service$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.06CVE-2020-36310

więcej wpisów autorstwa Linux

Might our Artificial Intelligence support you?

Check our Alexa App!