Microsoft Azure Active Directory Connect Luki w zabezpieczeniach

Oś czasu

Wersja

1.6.4.01
2.0.3.01
1.3.20.01

Przeciwdziałanie

Official Fix2
Temporary Fix0
Workaround0
Unavailable0
Not Defined0

Wykorzystywanie

High0
Functional0
Proof-of-Concept1
Unproven0
Not Defined1

Wektor dostępu

Not Defined0
Physical0
Local0
Adjacent1
Network1

Uwierzytelnianie

Not Defined0
High0
Low2
None0

Interakcja z użytkownikiem

Not Defined0
Required0
None2

C3BM Index

CVSSv3 Base

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤61
≤70
≤81
≤90
≤100

CVSSv3 Temp

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤61
≤71
≤80
≤90
≤100

VulDB

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤71
≤81
≤90
≤100

NVD

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤61
≤70
≤80
≤90
≤100

CNA

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Sprzedawca

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤81
≤90
≤100

Research

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Exploit 0-day

<1k0
<2k0
<5k0
<10k1
<25k1
<50k0
<100k0
≥100k0

Wykorzystaj dzisiaj

<1k2
<2k0
<5k0
<10k0
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

Wykorzystaj wielkość rynku

🔴 CTI Zajęcia

Affected Versions (3): 1.3.2, 1.6.4, 2.0.3

Link to Product Website: https://www.microsoft.com/

Typ oprogramowania: Cloud Software

więcej wpisów autorstwa Microsoft

Do you want to use VulDB in your project?

Use the official API to access entries easily!