Netscape Enterprise Server Luki w zabezpieczeniach

Oś czasu

Wersja

3.610
4.14
3.54
3.02
4.02

Przeciwdziałanie

Official Fix16
Temporary Fix0
Workaround4
Unavailable0
Not Defined10

Wykorzystywanie

High0
Functional0
Proof-of-Concept0
Unproven0
Not Defined30

Wektor dostępu

Not Defined0
Physical0
Local12
Adjacent0
Network18

Uwierzytelnianie

Not Defined0
High0
Low12
None18

Interakcja z użytkownikiem

Not Defined0
Required0
None30

C3BM Index

CVSSv3 Base

≤10
≤20
≤30
≤410
≤50
≤612
≤72
≤82
≤90
≤104

CVSSv3 Temp

≤10
≤20
≤30
≤410
≤50
≤612
≤72
≤82
≤90
≤104

VulDB

≤10
≤20
≤30
≤410
≤50
≤612
≤72
≤82
≤90
≤104

NVD

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

CNA

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Sprzedawca

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Research

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Exploit 0-day

<1k0
<2k22
<5k8
<10k0
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

Wykorzystaj dzisiaj

<1k30
<2k0
<5k0
<10k0
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

Wykorzystaj wielkość rynku

🔴 CTI Zajęcia

Affected Versions (11): 2.0, 3.0, 3.01, 3.5, 3.5.1, 3.6, 3.51, 4.0, 4.1, 5.0, 5.1

Link to Product Website: https://www.netscape.com/

Typ oprogramowania: Web Server

19 więcej wpisów nie jest pokazywanych

więcej wpisów autorstwa Netscape

Do you want to use VulDB in your project?

Use the official API to access entries easily!