Otrs Luki w zabezpieczeniach

Oś czasu

Ostatni rok

Wersja »

Przeciwdziałanie »

Wykorzystywanie »

Wektor dostępu »

Uwierzytelnianie »

Interakcja z użytkownikiem »

C3BM Index »

Ostatni rok »

CVSSv3 Base »

CVSSv3 Temp »

VulDB »

NVD »

Sprzedawca »

Research »

Exploit 0-day »

Wykorzystaj dzisiaj »

Wykorzystaj wielkość rynku »

Ostatni rok »

🔴 CTI Zajęcia »

Affected Versions (221): 0.5, 0.9.1, 0.9.2, 0.9.3, 0.9.4, 0.9.5, 0.9.6, 1, 1.0.1, 1.0.2, 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 2, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.4, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.11, 2.4.12, 2.4.13, 3, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.11, 3.0.12, 3.0.13, 3.0.14, 3.0.15, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.11, 3.1.13, 3.1.14, 3.1.15, 3.1.16, 3.1.17, 3.1.18, 3.1.19, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.11, 3.2.12, 3.2.13, 3.2.14, 3.2.15, 3.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 5, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6, 5.0.7, 5.0.8, 5.0.9, 5.0.11, 5.0.12, 5.0.13, 5.0.14, 5.0.15, 5.0.16, 5.0.17, 5.0.18, 5.0.19, 5.0.21, 5.0.22, 5.0.23, 5.0.24, 5.0.25, 5.0.26, 5.0.27, 5.0.28, 5.0.29, 5.0.31, 5.0.32, 5.0.33, 5.0.34, 5.0.35, 5.0.36, 5.0.37, 5.0.38, 5.0.39, 5.0.41, 5.0.42, 6, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.11, 6.0.12, 6.0.13, 6.0.14, 6.0.15, 6.0.16, 6.0.17, 6.0.18, 6.0.19, 6.0.21, 6.0.22, 6.0.23, 6.0.24, 6.0.25, 6.0.26, 6.0.27, 7, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5, 7.0.6, 7.0.7, 7.0.8, 7.0.9, 7.0.11, 7.0.12, 7.0.13, 7.0.14, 7.0.15, 7.0.16, 7.0.17, 7.0.18, 7.0.19, 7.0.21, 7.0.22, 7.0.23, 7.0.24, 8, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7, 8.0.8, 8.0.9

Typ oprogramowania: Service Management Software

Do you need the next level of professionalism?

Upgrade your account now!