Sambar Server Luki w zabezpieczeniach

Oś czasu

Wersja

6.12
4.2 beta 72

Przeciwdziałanie

Official Fix2
Temporary Fix0
Workaround0
Unavailable0
Not Defined2

Wykorzystywanie

High0
Functional0
Proof-of-Concept2
Unproven0
Not Defined2

Wektor dostępu

Not Defined0
Physical0
Local0
Adjacent0
Network4

Uwierzytelnianie

Not Defined0
High0
Low0
None4

Interakcja z użytkownikiem

Not Defined0
Required0
None4

C3BM Index

CVSSv3 Base

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤64
≤70
≤80
≤90
≤100

CVSSv3 Temp

≤10
≤20
≤30
≤40
≤52
≤62
≤70
≤80
≤90
≤100

VulDB

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤64
≤70
≤80
≤90
≤100

NVD

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

CNA

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Sprzedawca

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Research

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Exploit 0-day

<1k0
<2k0
<5k4
<10k0
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

Wykorzystaj dzisiaj

<1k4
<2k0
<5k0
<10k0
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

Wykorzystaj wielkość rynku

🔴 CTI Zajęcia

Affected Versions (3): 4.2 beta 7, 5.0 Beta 4, 6.1

Typ oprogramowania: File Transfer Software

Do you want to use VulDB in your project?

Use the official API to access entries easily!