Simple Art Gallery Luki w zabezpieczeniach

Oś czasu

Wersja

1.04

Przeciwdziałanie

Official Fix0
Temporary Fix0
Workaround0
Unavailable0
Not Defined4

Wykorzystywanie

High0
Functional0
Proof-of-Concept3
Unproven0
Not Defined1

Wektor dostępu

Not Defined0
Physical0
Local0
Adjacent0
Network4

Uwierzytelnianie

Not Defined0
High0
Low4
None0

Interakcja z użytkownikiem

Not Defined0
Required1
None3

C3BM Index

Ostatni rok

CVSSv3 Base

≤10
≤20
≤30
≤40
≤51
≤60
≤70
≤83
≤90
≤100

CVSSv3 Temp

≤10
≤20
≤30
≤40
≤51
≤60
≤70
≤83
≤90
≤100

VulDB

≤10
≤20
≤30
≤41
≤50
≤60
≤73
≤80
≤90
≤100

NVD

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤71
≤80
≤91
≤102

CNA

≤10
≤20
≤30
≤41
≤50
≤60
≤73
≤80
≤90
≤100

Sprzedawca

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Research

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Exploit 0-day

<1k0
<2k4
<5k0
<10k0
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

Wykorzystaj dzisiaj

<1k3
<2k1
<5k0
<10k0
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

Wykorzystaj wielkość rynku

Ostatni rok

🔴 CTI Zajęcia

Affected Versions (1): 1.0

Typ oprogramowania: Photo Gallery Software

Might our Artificial Intelligence support you?

Check our Alexa App!