Veritas Netbackup Flex Scale Luki w zabezpieczeniach

Wersja

3.02

Przeciwdziałanie

Official Fix0
Temporary Fix0
Workaround0
Unavailable0
Not Defined5

Wykorzystywanie

High0
Functional0
Proof-of-Concept0
Unproven0
Not Defined5

Wektor dostępu

Not Defined0
Physical0
Local0
Adjacent0
Network5

Uwierzytelnianie

Not Defined0
High0
Low4
None1

Interakcja z użytkownikiem

Not Defined0
Required0
None5

CVSSv3 Base

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤94
≤101

CVSSv3 Temp

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤94
≤101

VulDB

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤94
≤101

NVD

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

CNA

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤94
≤101

Sprzedawca

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Research

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Exploit 0-day

<1k0
<2k0
<5k5
<10k0
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

Wykorzystaj dzisiaj

<1k0
<2k3
<5k2
<10k0
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

🔴 CTI Zajęcia

Affected Versions (1): 3.0

Typ oprogramowania: Backup Software

więcej wpisów autorstwa Veritas

Do you know our Splunk app?

Download it now for free!