Cipplanner Luki w zabezpieczeniach

Rodzaj

Produkt

CIPPlanner CIPAce14

Przeciwdziałanie

Official Fix0
Temporary Fix0
Workaround0
Unavailable0
Not Defined14

Wykorzystywanie

High0
Functional0
Proof-of-Concept0
Unproven0
Not Defined14

Wektor dostępu

Not Defined0
Physical0
Local0
Adjacent0
Network14

Uwierzytelnianie

Not Defined0
High0
Low0
None14

Interakcja z użytkownikiem

Not Defined0
Required0
None14

CVSSv3 Base

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤64
≤76
≤80
≤94
≤100

CVSSv3 Temp

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤64
≤76
≤80
≤94
≤100

VulDB

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤610
≤70
≤84
≤90
≤100

NVD

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤64
≤70
≤86
≤90
≤104

CNA

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Sprzedawca

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Research

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Exploit 0-day

<1k0
<2k10
<5k4
<10k0
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

Wykorzystaj dzisiaj

<1k14
<2k0
<5k0
<10k0
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

🔴 CTI Zajęcia

Affected Products (1): CIPAce (14)

4 więcej wpisów nie jest pokazywanych

Want to stay up to date on a daily basis?

Enable the mail alert feature now!