Elastic Luki w zabezpieczeniach

Oś czasu

Rodzaj

Produkt

Elastic Cloud Enterprise5
Elastic Kibana4
Elastic Endpoint Security4
Elastic Enterprise Search2
Elastic Enterprise Search App2

Przeciwdziałanie

Official Fix15
Temporary Fix0
Workaround0
Unavailable0
Not Defined9

Wykorzystywanie

High0
Functional0
Proof-of-Concept0
Unproven0
Not Defined24

Wektor dostępu

Not Defined0
Physical0
Local2
Adjacent9
Network13

Uwierzytelnianie

Not Defined0
High1
Low21
None2

Interakcja z użytkownikiem

Not Defined0
Required2
None22

C3BM Index

CVSSv3 Base

≤10
≤20
≤32
≤41
≤53
≤69
≤74
≤81
≤94
≤100

CVSSv3 Temp

≤10
≤20
≤32
≤41
≤54
≤68
≤74
≤81
≤94
≤100

VulDB

≤10
≤20
≤32
≤44
≤56
≤66
≤71
≤81
≤94
≤100

NVD

≤10
≤20
≤30
≤40
≤51
≤63
≤74
≤87
≤92
≤100

CNA

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Sprzedawca

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤71
≤80
≤90
≤100

Research

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Exploit 0-day

<1k5
<2k13
<5k6
<10k0
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

Wykorzystaj dzisiaj

<1k20
<2k3
<5k1
<10k0
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

Wykorzystaj wielkość rynku

🔴 CTI Zajęcia

Affected Products (12): APM Agent (1), APM Java Agent (1), Cloud Enterprise (5), Code (1), Endgame (1), Endpoint Security (4), Enterprise Search (2), Enterprise Search App (2), Filebeat (1), Kibana (4), Stack (1), X-Pack Security (2)

14 więcej wpisów nie jest pokazywanych

Do you know our Splunk app?

Download it now for free!