Horner Automation Luki w zabezpieczeniach

Oś czasu

Rodzaj

Produkt

Horner Automation Cscape5
Horner Automation Cscape Csfont4
Horner Automation RCC 9723
Horner Automation Cscape EnvisionRV1

Przeciwdziałanie

Official Fix4
Temporary Fix0
Workaround0
Unavailable0
Not Defined9

Wykorzystywanie

High0
Functional0
Proof-of-Concept0
Unproven0
Not Defined13

Wektor dostępu

Not Defined0
Physical0
Local1
Adjacent0
Network12

Uwierzytelnianie

Not Defined0
High0
Low1
None12

Interakcja z użytkownikiem

Not Defined0
Required9
None4

C3BM Index

CVSSv3 Base

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤710
≤82
≤90
≤101

CVSSv3 Temp

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤62
≤78
≤82
≤90
≤101

VulDB

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤63
≤77
≤82
≤90
≤101

NVD

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤82
≤90
≤100

CNA

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤88
≤90
≤101

Sprzedawca

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Research

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Exploit 0-day

<1k0
<2k6
<5k7
<10k0
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

Wykorzystaj dzisiaj

<1k6
<2k5
<5k2
<10k0
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

Wykorzystaj wielkość rynku

🔴 CTI Zajęcia

Affected Products (4): Cscape (5), Cscape Csfont (4), Cscape EnvisionRV (1), RCC 972 (3)

3 więcej wpisów nie jest pokazywanych

Might our Artificial Intelligence support you?

Check our Alexa App!