Victorferraresi Luki w zabezpieczeniach

Rodzaj

Produkt

VictorFerraresi pokemon-database-php1

Przeciwdziałanie

Official Fix1
Temporary Fix0
Workaround0
Unavailable0
Not Defined0

Wykorzystywanie

High0
Functional0
Proof-of-Concept0
Unproven0
Not Defined1

Wektor dostępu

Not Defined0
Physical0
Local0
Adjacent1
Network0

Uwierzytelnianie

Not Defined0
High0
Low1
None0

Interakcja z użytkownikiem

Not Defined0
Required0
None1

CVSSv3 Base

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤71
≤80
≤90
≤100

CVSSv3 Temp

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤71
≤80
≤90
≤100

VulDB

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤61
≤70
≤80
≤90
≤100

NVD

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤101

CNA

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤61
≤70
≤80
≤90
≤100

Sprzedawca

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Research

≤10
≤20
≤30
≤40
≤50
≤60
≤70
≤80
≤90
≤100

Exploit 0-day

<1k0
<2k1
<5k0
<10k0
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

Wykorzystaj dzisiaj

<1k1
<2k0
<5k0
<10k0
<25k0
<50k0
<100k0
≥100k0

🔴 CTI Zajęcia

Affected Products (1): pokemon-database-php (1)

Do you know our Splunk app?

Download it now for free!