Google Android 20200335 sss_ice_util.c copy_from_mbox minneskorruption

CVSS Meta Temp poängNuvarande exploateringspris (≈)CTI intressepoäng
4.0$5k-$25k0.00

Översikt

I Google Android 20200335 var ett kritisksvag punkt identifieras. Som påverkar funktionen copy_from_mbox filen sss_ice_util.c. Manipulering en okänd ingång leder till en sårbarhet klass minneskorruption svag punkt. Den rådgivande finns tillgänglig för nedladdning på source.android.com. Denna svaga punkt är känd som CVE-2021-39683. Attacken måsste köras lokalt. Det finns tekniska detaljer känd. Han deklarerade inte definierad. Som bläst import av motsvarande fläckar åtgärder rekommenderas. En möjlig åtgärd har utfärdats före och inte bara efter offentliggörandet. [Detaljer]

Aktiviteter

Aktiviteter

IOC - Indicator of Compromise (4)

These indicators of compromise highlight associated network ranges which are known to be part of research and attack activities.

IOA - Indicator of Attack (1)

These indicators of attack list the potential fragments used for technical activities like reconnaissance, exploitation, privilege escalation, and exfiltration. This data is unique as it uses our predictive model for actor profiling.

IDKlassIndicatorTypFörtroende
1Filesss_ice_util.cpredictiveHög

Do you want to use VulDB in your project?

Use the official API to access entries easily!