Mattermost Server till 5.7.x Robots File informationsgivning

inträdeeditHistoryDiffjsonxmlCTI

I Mattermost Server till 5.7.x har en kritiskt svag punkt upptäckte. Som påverkar en okänd funktion av komponenten Robots File Handler. En uppgradering till den version 5.8.0 att åtgärda problemet.

Fält20/06/2020 08:0220/06/2020 08:0725/10/2020 19:17
nameMattermost ServerMattermost ServerMattermost Server
version<=5.7.x<=5.7.x<=5.7.x
componentRobots File HandlerRobots File HandlerRobots File Handler
risk222
cvss2_vuldb_basescore6.86.86.8
cvss2_vuldb_tempscore5.95.95.9
cvss2_vuldb_avNNN
cvss2_vuldb_acMMM
cvss2_vuldb_auNNN
cvss2_vuldb_ciPPP
cvss2_vuldb_iiPPP
cvss2_vuldb_aiPPP
cvss3_meta_basescore7.47.47.4
cvss3_meta_tempscore7.17.17.1
cvss3_vuldb_basescore7.37.37.3
cvss3_vuldb_tempscore7.07.07.0
cvss3_vuldb_avNNN
cvss3_vuldb_acLLL
cvss3_vuldb_prNNN
cvss3_vuldb_uiNNN
cvss3_vuldb_sUUU
cvss3_vuldb_cLLL
cvss3_vuldb_iLLL
cvss3_vuldb_aLLL
date1592524800 (19/06/2020)1592524800 (19/06/2020)1592524800 (19/06/2020)
urlhttps://mattermost.com/security-updates/https://mattermost.com/security-updates/https://mattermost.com/security-updates/
price_0day$0-$5k$0-$5k$0-$5k
nameUpgradeUpgradeUpgrade
upgrade_version5.8.05.8.05.8.0
cveCVE-2019-20885CVE-2019-20885CVE-2019-20885
seealso156956 156957 156958 156959 156960 156961 156962 156963 156964 156965 156966 156967 156968 156969 156970 156971 156972 156973 156974 156975 156976 156977 156978 156979 156980 156981 156982 156983 156984 156985156956 156957 156958 156959 156960 156961 156962 156963 156964 156965 156966 156967 156968 156969 156970 156971 156972 156973 156974 156975 156976 156977 156978 156979 156980 156981 156982 156983 156984 156985156956 156957 156958 156959 156960 156961 156962 156963 156964 156965 156966 156967 156968 156969 156970 156971 156972 156973 156974 156975 156976 156977 156978 156979 156980 156981 156982 156983 156984 156985
locationWebsiteWebsiteWebsite
cvss2_vuldb_eNDNDND
cvss2_vuldb_rlOFOFOF
cvss2_vuldb_rcNDNDND
cvss3_vuldb_eXXX
cvss3_vuldb_rlOOO
cvss3_vuldb_rcXXX
cvss3_nvd_basescore7.57.57.5
cwe0200 (informationsgivning)200 (informationsgivning)
cvss2_nvd_avNN
cvss2_nvd_acLL
cvss2_nvd_auNN
cvss2_nvd_ciPP
cvss2_nvd_iiNN
cvss2_nvd_aiNN
cvss3_nvd_avNN
cvss3_nvd_acLL
cvss3_nvd_prNN
cvss3_nvd_uiNN
cvss3_nvd_sUU
cvss3_nvd_cHH
cvss3_nvd_iNN
cvss3_nvd_aNN
cve_assigned15925248001592524800
cve_nvd_summaryAn issue was discovered in Mattermost Server before 5.8.0. It does not always generate a robots.txt file.An issue was discovered in Mattermost Server before 5.8.0. It does not always generate a robots.txt file.
confirm_urlhttps://mattermost.com/security-updates/

Want to stay up to date on a daily basis?

Enable the mail alert feature now!