Mattermost Server till 5.21.x Markdown Renderer förnekande av tjänsten

inträdeeditHistoryDiffjsonxmlCTI

Det var en problematiskt svag punkt som finns i Mattermost Server till 5.21.x. Som påverkar en okänd funktion av komponenten Markdown Renderer. En uppgradering till den version 5.22.0 att åtgärda problemet.

Fält20/06/2020 08:07 AM20/06/2020 08:12 AM25/10/2020 08:19 PM
cvss3_vuldb_basescore5.35.35.3
cvss3_vuldb_tempscore5.15.15.1
cvss3_vuldb_avNNN
cvss3_vuldb_acLLL
cvss3_vuldb_prNNN
cvss3_vuldb_uiNNN
cvss3_vuldb_sUUU
cvss3_vuldb_cNNN
cvss3_vuldb_iNNN
cvss3_vuldb_aLLL
date1592524800 (19/06/2020)1592524800 (19/06/2020)1592524800 (19/06/2020)
urlhttps://mattermost.com/security-updates/https://mattermost.com/security-updates/https://mattermost.com/security-updates/
price_0day$0-$5k$0-$5k$0-$5k
nameUpgradeUpgradeUpgrade
upgrade_version5.22.05.22.05.22.0
cveCVE-2020-14450CVE-2020-14450CVE-2020-14450
seealso156956 156957 156958 156959 156960 156961 156962 156963 156964 156965 156966 156967 156968 156969 156970 156971 156972 156973 156974 156975 156976 156977 156978 156979 156980 156981 156982 156983 156984 156985156956 156957 156958 156959 156960 156961 156962 156963 156964 156965 156966 156967 156968 156969 156970 156971 156972 156973 156974 156975 156976 156977 156978 156979 156980 156981 156982 156983 156984 156985156956 156957 156958 156959 156960 156961 156962 156963 156964 156965 156966 156967 156968 156969 156970 156971 156972 156973 156974 156975 156976 156977 156978 156979 156980 156981 156982 156983 156984 156985
locationWebsiteWebsiteWebsite
cvss2_vuldb_eNDNDND
cvss2_vuldb_rlOFOFOF
cvss2_vuldb_rcNDNDND
cvss3_vuldb_eXXX
cvss3_vuldb_rlOOO
cvss3_vuldb_rcXXX
cvss3_nvd_basescore7.57.57.5
nameMattermost ServerMattermost ServerMattermost Server
version<=5.21.x<=5.21.x<=5.21.x
componentMarkdown RendererMarkdown RendererMarkdown Renderer
risk111
cvss2_vuldb_basescore5.05.05.0
cvss2_vuldb_tempscore4.44.44.4
cvss2_vuldb_avNNN
cvss2_vuldb_acLLL
cvss2_vuldb_auNNN
cvss2_vuldb_ciNNN
cvss2_vuldb_iiNNN
cvss2_vuldb_aiPPP
cvss3_meta_basescore6.46.46.4
cvss3_meta_tempscore6.16.16.1
cvss3_nvd_avNN
cvss3_nvd_acLL
cvss3_nvd_prNN
cvss3_nvd_uiNN
cvss3_nvd_sUU
cvss3_nvd_cNN
cvss3_nvd_iNN
cvss3_nvd_aHH
cve_assigned15925248001592524800
cve_nvd_summaryAn issue was discovered in Mattermost Server before 5.22.0. The markdown renderer allows attackers to cause a denial of service (client-side), aka MMSA-2020-0017.An issue was discovered in Mattermost Server before 5.22.0. The markdown renderer allows attackers to cause a denial of service (client-side), aka MMSA-2020-0017.
cwe0404 (förnekande av tjänsten)404 (förnekande av tjänsten)
cvss2_nvd_avNN
cvss2_nvd_acLL
cvss2_nvd_auNN
cvss2_nvd_ciNN
cvss2_nvd_iiNN
cvss2_nvd_aiPP
confirm_urlhttps://mattermost.com/security-updates/

Do you know our Splunk app?

Download it now for free!