Intelbras RF 301K 1.1.2 förfalskning på begäran över webbplatsen

InträderedigeraHistoryDiffjsonxmlCTI

I Intelbras RF 301K 1.1.2 har en problematiskt svag punkt upptäckte. Som påverkar en okänd funktion. Det finns inga kända uppgifter om åtgärder. Användningen av en alternativ produkt är användbar.

Fält18/05/2021 09:2018/05/2021 09:2122/05/2021 10:46
vendorIntelbrasIntelbrasIntelbras
nameRF 301KRF 301KRF 301K
version1.1.21.1.21.1.2
cwe352 (förfalskning på begäran över webbplatsen)352 (förfalskning på begäran över webbplatsen)352 (förfalskning på begäran över webbplatsen)
risk111
cvss3_vuldb_avNNN
cvss3_vuldb_acLLL
cvss3_vuldb_uiRRR
cvss3_vuldb_sUUU
cvss3_vuldb_cNNN
cvss3_vuldb_iLLL
cvss3_vuldb_aNNN
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=X2cU9MBN2Yshttps://www.youtube.com/watch?v=X2cU9MBN2Yshttps://www.youtube.com/watch?v=X2cU9MBN2Ys
cveCVE-2021-32402CVE-2021-32402CVE-2021-32402
date1621288800 (18/05/2021)1621288800 (18/05/2021)1621288800 (18/05/2021)
cvss2_vuldb_avNNN
cvss2_vuldb_acLLL
cvss2_vuldb_ciNNN
cvss2_vuldb_iiPPP
cvss2_vuldb_aiNNN
cvss2_vuldb_auSSS
cvss2_vuldb_eNDNDND
cvss2_vuldb_rlNDNDND
cvss2_vuldb_rcNDNDND
cvss3_vuldb_prLLL
cvss3_vuldb_eXXX
cvss3_vuldb_rlXXX
cvss3_vuldb_rcXXX
cvss2_vuldb_basescore4.04.04.0
cvss2_vuldb_tempscore4.04.04.0
cvss3_vuldb_basescore3.53.53.5
cvss3_vuldb_tempscore3.53.53.5
cvss3_meta_basescore3.53.53.5
cvss3_meta_tempscore3.53.53.5
price_0day$0-$5k$0-$5k$0-$5k
videolinkhttps://www.youtube.com/watch?v=X2cU9MBN2Yshttps://www.youtube.com/watch?v=X2cU9MBN2Ys
cve_assigned1620338400
cve_nvd_summaryIntelbras Router RF 301K Firmware 1.1.2 is vulnerable to Cross Site Request Forgery (CSRF) due to lack of validation and insecure configurations in inputs and modules.

Are you interested in using VulDB?

Download the whitepaper to learn more about our service!