VDB-94873 · OSVDB 634

BSD på VAX passwd förnekande av tjänsten

InträderedigeraHistoryDiffjsonxmlCTI

I BSD på VAX var en problematiskt svag punkt finns. Som påverkar en okänd funktion av komponenten passwd. På grund av den extra autentisering med problem kan lösas.

Fält02/01/2017 17:1713/07/2020 11:17
nameBSDBSD
platformVAXVAX
componentpasswdpasswd
risk11
cvss2_vuldb_basescore1.51.5
cvss2_vuldb_tempscore1.31.3
cvss2_vuldb_ciNN
cvss2_vuldb_iiNN
cvss2_vuldb_aiPP
cvss3_meta_basescore3.33.3
cvss3_meta_tempscore3.13.1
cvss3_vuldb_basescore3.33.3
cvss3_vuldb_tempscore3.13.1
cvss3_vuldb_cNN
cvss3_vuldb_iNN
cvss3_vuldb_aLL
date520128000 (26/06/1986)520128000 (26/06/1986)
urlhttp://securitydigest.org/unix/archive/024http://securitydigest.org/unix/archive/024
person_nameAndrew FindlayAndrew Findlay
availability11
date520128000 (26/06/1986)520128000 (26/06/1986)
price_0day$0-$5k$0-$5k
osvdb634634
osvdb_create10318213271031821327
osvdb_titleBSD on VAX passwd Lockfile File Size Limit Local DoSBSD on VAX passwd Lockfile File Size Limit Local DoS
seealso94866 94868 94869 94870 94871 94872 9487494866 94868 94869 94870 94871 94872 94874
cwe404 (förnekande av tjänsten)404 (förnekande av tjänsten)
locationWebsiteWebsite
cvss2_vuldb_ePOCPOC
cvss2_vuldb_rlWW
cvss2_vuldb_rcNDND
cvss3_vuldb_ePP
cvss3_vuldb_rlWW
cvss3_vuldb_rcXX
cvss2_vuldb_avLL
cvss2_vuldb_acMM
cvss2_vuldb_auSS
cvss3_vuldb_avLL
cvss3_vuldb_acLL
cvss3_vuldb_prLL
cvss3_vuldb_uiNN
cvss3_vuldb_sUU
nameAuthentication

Are you interested in using VulDB?

Download the whitepaper to learn more about our service!