VDB-124857 · CVE-2018-0464 · BID 105159

Cisco Data Center Network Manager 11.0(1) Management Interface kataloggenomgång

Det var en kritiskt svag punkt upptäcktes i Cisco Data Center Network Manager 11.0(1). Som påverkar en okänd funktion av komponenten Management Interface. En uppgradering att åtgärda problemet. En möjlig åtgärd har utfärdats före och inte efter offentliggörandet.

Tidslinje

Användare

160
013

Fält

source_securityfocus_class1
source_securityfocus_date1
vulnerability_discoverydate1
vulnerability_cvss3_nvd_basescore1
vulnerability_cvss3_vuldb_rc1

Commit Conf

100%66
90%7

Approve Conf

100%66
90%7
IDEngageradAnvändareFältFörändraAnmärkningarAccepteradAnledningC
834867230/03/2020VulD...securityfocus_classInput Validation Errorsecurityfocus.com30/03/2020accepterad
100
834867130/03/2020VulD...securityfocus_date1535414400 (28/08/2018)securityfocus.com30/03/2020accepterad
100
834862130/03/2020VulD...discoverydate153541440030/03/2020accepterad
100
834868906/10/2018VulD...cvss3_nvd_basescore8.1nist.gov06/10/2018accepterad
90
834868806/10/2018VulD...cvss3_vuldb_rcCsee CVSS documentation06/10/2018accepterad
90
834868706/10/2018VulD...cvss3_vuldb_rlOsee CVSS documentation06/10/2018accepterad
90
834868606/10/2018VulD...cvss3_vuldb_eXsee CVSS documentation06/10/2018accepterad
90
834868506/10/2018VulD...cvss2_vuldb_rcCsee CVSS documentation06/10/2018accepterad
90
834868406/10/2018VulD...cvss2_vuldb_rlOFsee CVSS documentation06/10/2018accepterad
90
834868306/10/2018VulD...cvss2_vuldb_eNDsee CVSS documentation06/10/2018accepterad
90
834868206/10/2018VulD...qualys_titleCisco Data Center Network Manager Path Traversal Vulnerabilityqualys.com06/10/2018accepterad
100
834868106/10/2018VulD...qualys_id87347qualys.com06/10/2018accepterad
100
834868006/10/2018VulD...nessus_date1534809600 (21/08/2018)tenable.com06/10/2018accepterad
100
834867906/10/2018VulD...nessus_typeremotetenable.com06/10/2018accepterad
100
834867806/10/2018VulD...nessus_familyCISCOtenable.com06/10/2018accepterad
100
834867706/10/2018VulD...nessus_riskMediumtenable.com06/10/2018accepterad
100
834867606/10/2018VulD...nessus_filenamecisco_dcnm_download_servlet_path_traversal.nasltenable.com06/10/2018accepterad
100
834867506/10/2018VulD...nessus_nameCisco Prime Data Center Network Manager < 11.0(1) Download Servlet Path Traversal Vulnerabilitytenable.com06/10/2018accepterad
100
834867406/10/2018VulD...nessus_id112019tenable.com06/10/2018accepterad
100
834867306/10/2018VulD...securityfocus_titleCisco Data Center Network Manager CVE-2018-0464 Directory Traversal Vulnerabilitysecurityfocus.com06/10/2018accepterad
100

53 fler poster visas inte

Do you need the next level of professionalism?

Upgrade your account now!