Intel CSME till 11.8.75/11.12.76/11.22.76 Hash svag kryptering

inträdeeditHistoryDiffjsonxmlCTI

I Intel CSME till 11.8.75/11.12.76/11.22.76 har en kritiskt svag punkt upptäckte. Som påverkar en okänd funktion. En uppgradering till den version 11.8.76, 11.12.77 eller 11.22.77 att åtgärda problemet.

Tidslinje

Användare

Fält

Commit Conf

Approve Conf

IDEngageradAnvändareFältFörändraAnmärkningarModereradAnledningC
1055379424/10/2020VulD...confirm_urlhttps://security.netapp.com/advisory/ntap-20200611-0006/cve.mitre.org24/10/2020accepterad70
1017083916/06/2020VulD...cve_nvd_summaryReversible one-way hash in Intel(R) CSME versions before 11.8.76, 11.12.77 and 11.22.77 may allow a privileged user to potentially enable escalation of privilege, denial of service or information disclosure via local access.mitre.org16/06/2020accepterad100
1017083816/06/2020VulD...cve_assigned1572220800mitre.org16/06/2020accepterad100
1017083016/06/2020VulD...cvss3_nvd_aHnist.gov16/06/2020accepterad100
1017082916/06/2020VulD...cvss3_nvd_iHnist.gov16/06/2020accepterad100
1017082816/06/2020VulD...cvss3_nvd_cHnist.gov16/06/2020accepterad100
1017082716/06/2020VulD...cvss3_nvd_sUnist.gov16/06/2020accepterad100
1017082616/06/2020VulD...cvss3_nvd_uiNnist.gov16/06/2020accepterad100
1017082516/06/2020VulD...cvss3_nvd_prHnist.gov16/06/2020accepterad100
1017082416/06/2020VulD...cvss3_nvd_acLnist.gov16/06/2020accepterad100
1017082316/06/2020VulD...cvss3_nvd_avLnist.gov16/06/2020accepterad100
1017081016/06/2020VulD...cvss2_nvd_aiPnist.gov16/06/2020accepterad100
1017080916/06/2020VulD...cvss2_nvd_iiPnist.gov16/06/2020accepterad100
1017080816/06/2020VulD...cvss2_nvd_ciPnist.gov16/06/2020accepterad100
1017080716/06/2020VulD...cvss2_nvd_auNnist.gov16/06/2020accepterad100
1017080616/06/2020VulD...cvss2_nvd_acLnist.gov16/06/2020accepterad100
1017080516/06/2020VulD...cvss2_nvd_avLnist.gov16/06/2020accepterad100
1017079416/06/2020VulD...cwe916 (svag kryptering)16/06/2020accepterad100
1017084816/06/2020VulD...cvss3_nvd_basescore6.7nist.gov16/06/2020accepterad90
1017084716/06/2020VulD...cvss3_vuldb_rcX16/06/2020accepterad90

Want to stay up to date on a daily basis?

Enable the mail alert feature now!