Mattermost Server till 5.7.x Domain Request privilegier eskalering

inträdeeditHistoryDiffjsonxmlCTI

I Mattermost Server till 5.7.x var ett kritiskt svag punkt identifieras. Som påverkar en okänd funktion av komponenten Domain Handler. En uppgradering till den version 5.8.0 att åtgärda problemet.

Tidslinje

Användare

Fält

Commit Conf

Approve Conf

IDEngageradAnvändareFältFörändraAnmärkningarModereradAnledningC
1056118125/10/2020VulD...confirm_urlhttps://mattermost.com/security-updates/cve.mitre.org25/10/2020accepterad70
1018727620/06/2020VulD...cve_nvd_summaryAn issue was discovered in Mattermost Server before 5.8.0. It does not honor the domain requirement when processing a join request for an open team.mitre.org20/06/2020accepterad100
1018727520/06/2020VulD...cve_assigned1592524800mitre.org20/06/2020accepterad100
1018726820/06/2020VulD...cvss3_nvd_aNnist.gov20/06/2020accepterad100
1018726720/06/2020VulD...cvss3_nvd_iLnist.gov20/06/2020accepterad100
1018726620/06/2020VulD...cvss3_nvd_cNnist.gov20/06/2020accepterad100
1018726520/06/2020VulD...cvss3_nvd_sUnist.gov20/06/2020accepterad100
1018726420/06/2020VulD...cvss3_nvd_uiNnist.gov20/06/2020accepterad100
1018726320/06/2020VulD...cvss3_nvd_prNnist.gov20/06/2020accepterad100
1018726220/06/2020VulD...cvss3_nvd_acLnist.gov20/06/2020accepterad100
1018726120/06/2020VulD...cvss3_nvd_avNnist.gov20/06/2020accepterad100
1018724820/06/2020VulD...cvss2_nvd_aiNnist.gov20/06/2020accepterad100
1018724720/06/2020VulD...cvss2_nvd_iiPnist.gov20/06/2020accepterad100
1018724620/06/2020VulD...cvss2_nvd_ciNnist.gov20/06/2020accepterad100
1018724520/06/2020VulD...cvss2_nvd_auNnist.gov20/06/2020accepterad100
1018724420/06/2020VulD...cvss2_nvd_acLnist.gov20/06/2020accepterad100
1018724320/06/2020VulD...cvss2_nvd_avNnist.gov20/06/2020accepterad100
1018723320/06/2020VulD...cwe276 (privilegier eskalering)20/06/2020accepterad100
1018728520/06/2020VulD...cvss3_nvd_basescore5.3nist.gov20/06/2020accepterad90
1018728420/06/2020VulD...cvss3_vuldb_rcX20/06/2020accepterad90

Might our Artificial Intelligence support you?

Check our Alexa App!