Oracle PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.56/8.57/8.58 Rich Text Editor cross site scripting

Det var en kritiskt svag punkt som finns i Oracle PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.56/8.57/8.58 (Enterprise Resource Planning Software). Som påverkar en okänd funktion av komponenten Rich Text Editor. En uppgradering att åtgärda problemet. En möjlig åtgärd har utfärdats omedelbart efter offentliggörandet.

Tidslinje

Användare

139
024

Fält

exploit_price_0day2
vulnerability_cvss3_meta_tempscore2
vulnerability_cvss3_vuldb_tempscore2
vulnerability_cvss2_vuldb_tempscore2
vulnerability_cvss3_nvd_basescore1

Commit Conf

90%35
70%18
50%10

Approve Conf

90%35
70%18
80%10
IDEngageradAnvändareFältFörändraAnmärkningarAccepteradAnledningC
1118340926/04/2021VulD...cvss3_nvd_basescore6.1nist.gov26/04/2021accepterad
90
1118340826/04/2021VulD...cvss2_nvd_basescore4.3nist.gov26/04/2021accepterad
90
1118340726/04/2021VulD...price_0day$5k-$25ksee exploit price documentation26/04/2021accepterad
90
1118340626/04/2021VulD...cvss2_nvd_aiNnvd.nist.gov26/04/2021accepterad
70
1118340526/04/2021VulD...cvss2_nvd_iiPnvd.nist.gov26/04/2021accepterad
70
1118340426/04/2021VulD...cvss2_nvd_ciNnvd.nist.gov26/04/2021accepterad
70
1118340326/04/2021VulD...cvss2_nvd_auNnvd.nist.gov26/04/2021accepterad
70
1118340226/04/2021VulD...cvss2_nvd_acMnvd.nist.gov26/04/2021accepterad
70
1118340126/04/2021VulD...cvss2_nvd_avNnvd.nist.gov26/04/2021accepterad
70
1118340026/04/2021VulD...cvss3_nvd_aNnvd.nist.gov26/04/2021accepterad
70
1118339926/04/2021VulD...cvss3_nvd_iLnvd.nist.gov26/04/2021accepterad
70
1118339826/04/2021VulD...cvss3_nvd_cLnvd.nist.gov26/04/2021accepterad
70
1118339726/04/2021VulD...cvss3_nvd_sCnvd.nist.gov26/04/2021accepterad
70
1118339626/04/2021VulD...cvss3_nvd_uiRnvd.nist.gov26/04/2021accepterad
70
1118339526/04/2021VulD...cvss3_nvd_prNnvd.nist.gov26/04/2021accepterad
70
1118339426/04/2021VulD...cvss3_nvd_acLnvd.nist.gov26/04/2021accepterad
70
1118339326/04/2021VulD...cvss3_nvd_avNnvd.nist.gov26/04/2021accepterad
70
1118339226/04/2021VulD...cwe79 (cross site scripting)nvd.nist.gov26/04/2021accepterad
70
1118339126/04/2021VulD...cvss3_meta_tempscore5.8see CVSS documentation26/04/2021accepterad
90
1118339026/04/2021VulD...cvss3_vuldb_tempscore5.8see CVSS documentation26/04/2021accepterad
90

43 fler poster visas inte

Do you need the next level of professionalism?

Upgrade your account now!