Axiomatic Bento4 mp42hevc WriteSample minneskorruption

Det var en kritisksvag punkt upptäckts i Axiomatic Bento4. Som påverkar funktionen WriteSample av komponenten mp42hevc. Manipulering en okänd ingång leder till en sårbarhet klass minneskorruption svag punkt. Den rådgivande finns tillgänglig för nedladdning på github.com. Denna svaga punkt behandlas som CVE-2022-3670. Attacken på nätet kan. Det finns tekniska detaljer känd. Han deklarerade proof-of-concept. Den exploit kan laddas ner från github.com. En möjlig åtgärd har utfärdats före och inte bara efter offentliggörandet.

Tidslinje

Användare

126

Fält

source_cve_nvd_summary1
source_cve_assigned1
exploit_price_0day1
vulnerability_cvss3_meta_tempscore1
vulnerability_cvss3_meta_basescore1

Commit Conf

90%32
50%10
70%2
100%1

Approve Conf

90%32
80%10
70%2
100%1
IDEngageradAnvändareFältFörändraAnmärkningarAccepteradAnledningC
1328351019/11/2022VulD...cve_nvd_summaryA vulnerability was found in Axiomatic Bento4. It has been classified as critical. Affected is the function WriteSample of the component mp42hevc. The manipulation leads to heap-based buffer overflow. It is possible to launch the attack remotely. The exploit has been disclosed to the public and may be used. VDB-212010 is the identifier assigned to this vulnerability.cve.mitre.org19/11/2022accepterad
70
1328350919/11/2022VulD...cve_assigned1666389600 (22/10/2022)cve.mitre.org19/11/2022accepterad
70
1316904922/10/2022VulD...price_0day$0-$5ksee exploit price documentation22/10/2022accepterad
90
1316904822/10/2022VulD...cvss3_meta_tempscore6.6see CVSS documentation22/10/2022accepterad
90
1316904722/10/2022VulD...cvss3_meta_basescore7.3see CVSS documentation22/10/2022accepterad
90
1316904622/10/2022VulD...cvss3_vuldb_tempscore6.6see CVSS documentation22/10/2022accepterad
90
1316904522/10/2022VulD...cvss3_vuldb_basescore7.3see CVSS documentation22/10/2022accepterad
90
1316904422/10/2022VulD...cvss2_vuldb_tempscore6.4see CVSS documentation22/10/2022accepterad
90
1316904322/10/2022VulD...cvss2_vuldb_basescore7.5see CVSS documentation22/10/2022accepterad
90
1316904222/10/2022VulD...cvss3_vuldb_rlXderived from historical data22/10/2022accepterad
80
1316904122/10/2022VulD...cvss2_vuldb_rlNDderived from historical data22/10/2022accepterad
80
1316904022/10/2022VulD...cvss2_vuldb_rcURderived from vuldb v3 vector22/10/2022accepterad
80
1316903922/10/2022VulD...cvss2_vuldb_ePOCderived from vuldb v3 vector22/10/2022accepterad
80
1316903822/10/2022VulD...cvss2_vuldb_aiPderived from vuldb v3 vector22/10/2022accepterad
80
1316903722/10/2022VulD...cvss2_vuldb_iiPderived from vuldb v3 vector22/10/2022accepterad
80
1316903622/10/2022VulD...cvss2_vuldb_ciPderived from vuldb v3 vector22/10/2022accepterad
80
1316903522/10/2022VulD...cvss2_vuldb_auNderived from vuldb v3 vector22/10/2022accepterad
80
1316903422/10/2022VulD...cvss2_vuldb_acLderived from vuldb v3 vector22/10/2022accepterad
80
1316903322/10/2022VulD...cvss2_vuldb_avNderived from vuldb v3 vector22/10/2022accepterad
80
1316903222/10/2022VulD...typeMultimedia Player Software22/10/2022accepterad
90

25 fler poster visas inte

Interested in the pricing of exploits?

See the underground prices here!