Mingsoft MCMS till 5.2.9 /cms/category/list sqlWhere sql injektion

Det var en kritisksvag punkt upptäckts i Mingsoft MCMS till 5.2.9. Som påverkar en okänd funktion filen /cms/category/list. Manipulering av argumenten sqlWhere en okänd ingång leder till en sårbarhet klass sql injektion svag punkt. Den rådgivande finns tillgänglig för nedladdning på gitee.com. Denna svaga punkt behandlas som CVE-2022-4375. Attacken på nätet kan. Det finns tekniska detaljer känd. Han deklarerade proof-of-concept. Den exploit kan laddas ner från gitee.com. En uppgradering till den version 5.2.10 att åtgärda problemet. Som bläst uppdatera till den senaste versionen åtgärder rekommenderas. En möjlig åtgärd har utfärdats före och inte efter offentliggörandet.

Tidslinje

Användare

144

Fält

vulnerability_cvss3_meta_tempscore2
vulnerability_cvss3_meta_basescore2
vulnerability_cvss3_cna_basescore1
vulnerability_cvss3_nvd_basescore1
source_cve_cna1

Commit Conf

90%37
70%19
50%10

Approve Conf

90%37
70%19
80%10
IDEngageradAnvändareFältFörändraAnmärkningarAccepteradAnledningC
1346731502/01/2023VulD...cvss3_cna_basescore6.3see CVSS documentation02/01/2023accepterad
90
1346731402/01/2023VulD...cvss3_nvd_basescore9.8nist.gov02/01/2023accepterad
90
1346731302/01/2023VulD...cvss3_meta_tempscore7.3see CVSS documentation02/01/2023accepterad
90
1346731202/01/2023VulD...cvss3_meta_basescore7.5see CVSS documentation02/01/2023accepterad
90
1346731102/01/2023VulD...cve_cnaVulDBnvd.nist.gov02/01/2023accepterad
70
1346731002/01/2023VulD...cvss3_cna_aLnvd.nist.gov02/01/2023accepterad
70
1346730902/01/2023VulD...cvss3_cna_iLnvd.nist.gov02/01/2023accepterad
70
1346730802/01/2023VulD...cvss3_cna_cLnvd.nist.gov02/01/2023accepterad
70
1346730702/01/2023VulD...cvss3_cna_sUnvd.nist.gov02/01/2023accepterad
70
1346730602/01/2023VulD...cvss3_cna_uiNnvd.nist.gov02/01/2023accepterad
70
1346730502/01/2023VulD...cvss3_cna_prLnvd.nist.gov02/01/2023accepterad
70
1346730402/01/2023VulD...cvss3_cna_acLnvd.nist.gov02/01/2023accepterad
70
1346730302/01/2023VulD...cvss3_cna_avNnvd.nist.gov02/01/2023accepterad
70
1346730202/01/2023VulD...cvss3_nvd_aHnvd.nist.gov02/01/2023accepterad
70
1346730102/01/2023VulD...cvss3_nvd_iHnvd.nist.gov02/01/2023accepterad
70
1346730002/01/2023VulD...cvss3_nvd_cHnvd.nist.gov02/01/2023accepterad
70
1346729902/01/2023VulD...cvss3_nvd_sUnvd.nist.gov02/01/2023accepterad
70
1346729802/01/2023VulD...cvss3_nvd_uiNnvd.nist.gov02/01/2023accepterad
70
1346729702/01/2023VulD...cvss3_nvd_prNnvd.nist.gov02/01/2023accepterad
70
1346729602/01/2023VulD...cvss3_nvd_acLnvd.nist.gov02/01/2023accepterad
70

46 fler poster visas inte

Might our Artificial Intelligence support you?

Check our Alexa App!