libming till 0.4.8 util/listmp3.c printMP3Headers minneskorruption

CVSS Meta Temp poängNuvarande exploateringspris (≈)CTI intressepoäng
5.1$0-$5k0.00

Det var en kritiskt svag punkt upptäcktes i libming till 0.4.8 (Programming Tool Software). Som påverkar funktionen printMP3Headers filen util/listmp3.c. Manipulering en okänd ingång leder till en sårbarhet klass minneskorruption svag punkt.

Felet upptäcktes på 21/11/2017. Den svaga punkten är publicerad 20/11/2017 (GitHub Repository) (inte definierad). Den rådgivande finns tillgänglig för nedladdning på github.com. Denna svaga punkt är känd som CVE-2017-16898. Attacken på nätet kan. Ingen autentisering-krävs för användning. Det finns tekniska detaljer, men ingen exploit känd.

För vulnerability scanner Nessus en plugin har släppts med ID 105753 (Debian DLA-1240-1 : ming security update), så att sårbarheten kan testas.

En uppgradering att åtgärda problemet. En möjlig åtgärd har utfärdats 2 månader efter offentliggörandet.

Sårbarheten dokumenteras i databaser Tenable (105753).

Produktinfo

Typ

namn

Version

Licens

CPE 2.3info

CPE 2.2info

CVSSv4info

VulDB CVSS-B Score: 🔍
VulDB CVSS-BT Score: 🔍
VulDB Vektor: 🔍
VulDB Pålitlighet: 🔍

CVSSv3info

VulDB Meta Basscore: 5.4
VulDB Meta Temp poäng: 5.1

VulDB Baspoäng: 5.3
VulDB Temp Betyg: 4.7
VulDB Vektor: 🔍
VulDB Pålitlighet: 🔍

NVD Baspoäng: 5.5
NVD Vektor: 🔍

CVSSv2info

AVACAuCIA
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
VektorKomplexitetAutentiseringSekretessIntegritetTillgänglighet
låsa upplåsa upplåsa upplåsa upplåsa upplåsa upp
låsa upplåsa upplåsa upplåsa upplåsa upplåsa upp
låsa upplåsa upplåsa upplåsa upplåsa upplåsa upp

VulDB Baspoäng: 🔍
VulDB Temp Betyg: 🔍
VulDB Pålitlighet: 🔍

NVD Baspoäng: 🔍

Utnyttjarinfo

Klass: Minneskorruption
CWE: CWE-119
CAPEC: 🔍
ATT&CK: 🔍

Lokal: Nej
Avlägsen: Ja

Tillgänglighet: 🔍
Status: Inte definierad

EPSS Score: 🔍
EPSS Percentile: 🔍

Pris förutsägelse: 🔍
Nuvarande prisuppskattning: 🔍

0-Daylåsa upplåsa upplåsa upplåsa upp
I daglåsa upplåsa upplåsa upplåsa upp

Nessus ID: 105753
Nessus namn: Debian DLA-1240-1 : ming security update
Nessus Fil: 🔍
Nessus Risk: 🔍
Nessus Family: 🔍
Nessus Context: 🔍

OpenVAS ID: 54463
OpenVAS namn: Debian Lts Announce DLA 1240-1 ([SECURITY] [DLA 1240-1] ming security update)
OpenVAS Fil: 🔍
OpenVAS Family: 🔍

Qualys ID: 🔍
Qualys namn: 🔍

Hotinformationinfo

Intressera: 🔍
Aktiva skådespelare: 🔍
Aktiva APT-grupper: 🔍

Motåtgärderinfo

Rekommenderad: Upgrade
Status: 🔍

Reaktionstid: 🔍
0-dagars tid: 🔍
Exponeringstid: 🔍

Tidslinjeinfo

20/11/2017 🔍
20/11/2017 +0 dagar 🔍
20/11/2017 +0 dagar 🔍
21/11/2017 +1 dagar 🔍
21/11/2017 +0 dagar 🔍
11/01/2018 +51 dagar 🔍
12/01/2018 +1 dagar 🔍
11/01/2023 +1825 dagar 🔍

Källorinfo

Rådgivande: 75
Status: Inte definierad
Bekräftelse: 🔍

CVE: CVE-2017-16898 (🔍)

Inträdeinfo

Skapad: 21/11/2017 07:49
Uppdaterad: 11/01/2023 08:17
Ändringar: 21/11/2017 07:49 (72), 09/12/2019 08:49 (4), 11/01/2023 08:16 (4), 11/01/2023 08:17 (1)
Komplett: 🔍
Cache ID: 44:444:40

Diskussion

Inga kommentarer än. språk: sv + en.

Logga in för att kommentera.

Do you want to use VulDB in your project?

Use the official API to access entries easily!