Xpdf 4.02 SplashOutputDev.cc endType3Char minneskorruption

CVSS Meta Temp poängNuvarande exploateringspris (≈)CTI intressepoäng
5.4$0-$5k0.00

I Xpdf 4.02 (Document Reader Software) var ett kritiskt svag punkt identifieras. Som påverkar funktionen SplashOutputDev::endType3Char filen SplashOutputDev.cc. Manipulering en okänd ingång leder till en sårbarhet klass minneskorruption svag punkt.

Den svaga punkten är publicerad 21/11/2020 (inte definierad). Den rådgivande finns tillgänglig för nedladdning på bugzilla.redhat.com. Denna svaga punkt är känd som CVE-2020-25725. De kan lätt utnyttjas. Attacken måsste köras lokalt. För en enkel autentisering utnyttjats krävs. Det finns tekniska detaljer, men ingen exploit känd.

Det finns inga kända uppgifter om åtgärder. Användningen av en alternativ produkt är användbar.

Produktinforedigera

Typ

namn

CPE 2.3inforedigera

CPE 2.2inforedigera

CVSSv3inforedigera

VulDB Meta Basscore: 5.4
VulDB Meta Temp poäng: 5.4

VulDB Baspoäng: 5.3
VulDB Temp Betyg: 5.3
VulDB Vektor: 🔍
VulDB Pålitlighet: 🔍

NVD Baspoäng: 5.5
NVD Vektor: 🔍

CVSSv2inforedigera

AVACAuCIA
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
VektorKomplexitetAutentiseringSekretessIntegritetTillgänglighet
låsa upplåsa upplåsa upplåsa upplåsa upplåsa upp
låsa upplåsa upplåsa upplåsa upplåsa upplåsa upp
låsa upplåsa upplåsa upplåsa upplåsa upplåsa upp

VulDB Baspoäng: 🔍
VulDB Temp Betyg: 🔍
VulDB Pålitlighet: 🔍

NVD Baspoäng: 🔍

Utnyttjarinforedigera

Klass: Minneskorruption
CWE: CWE-416
ATT&CK: Okänd

Lokal: Ja
Avlägsen: Nej

Tillgänglighet: 🔍
Status: Inte definierad

EPSS Score: 🔍
EPSS Percentile: 🔍

Pris förutsägelse: 🔍
Nuvarande prisuppskattning: 🔍

0-Daylåsa upplåsa upplåsa upplåsa upp
I daglåsa upplåsa upplåsa upplåsa upp

Hotinformationinforedigera

Intressera: 🔍
Aktiva skådespelare: 🔍
Aktiva APT-grupper: 🔍

Motåtgärderinforedigera

Rekommenderad: ingen lindring känd
Status: 🔍

0-dagars tid: 🔍

Tidslinjeinforedigera

16/09/2020 🔍
21/11/2020 +66 dagar 🔍
21/11/2020 +0 dagar 🔍
09/12/2020 +18 dagar 🔍

Källorinforedigera

Rådgivande: bugzilla.redhat.com
Status: Inte definierad
Bekräftelse: 🔍

CVE: CVE-2020-25725 (🔍)

Inträdeinforedigera

Skapad: 21/11/2020 17:07
Uppdaterad: 09/12/2020 19:32
Ändringar: (19) vulnerability_cvss2_nvd_basescore vulnerability_cvss2_nvd_av vulnerability_cvss2_nvd_ac vulnerability_cvss2_nvd_au vulnerability_cvss2_nvd_ci vulnerability_cvss2_nvd_ii vulnerability_cvss2_nvd_ai vulnerability_cvss3_meta_basescore vulnerability_cvss3_meta_tempscore vulnerability_cvss3_nvd_basescore vulnerability_cvss3_nvd_av vulnerability_cvss3_nvd_ac vulnerability_cvss3_nvd_pr vulnerability_cvss3_nvd_ui vulnerability_cvss3_nvd_s vulnerability_cvss3_nvd_c vulnerability_cvss3_nvd_i vulnerability_cvss3_nvd_a source_cve_cna
Komplett: 🔍

Kommentarer

Inga kommentarer än. språk: sv + en.

Logga in för att kommentera.

Do you need the next level of professionalism?

Upgrade your account now!