VDB-23610 · CVE-2004-2745 · BID 9461

Anteco Visual Technologies OwnServer 1.0 kataloggenomgång

CVSS Meta Temp poängNuvarande exploateringspris (≈)CTI intressepoäng
7.5$0-$5k0.00

Det var en kritiskt svag punkt som finns i Anteco Visual Technologies OwnServer 1.0. Som påverkar en okänd funktion. Manipulering en okänd ingång leder till en sårbarhet klass kataloggenomgång svag punkt.

Den svaga punkten är publicerad 31/12/2004 av Rafel Ivgi (Website) (inte definierad). Den rådgivande finns tillgänglig för nedladdning på securitytracker.com. Denna svaga punkt behandlas som CVE-2004-2745. De kan lätt utnyttjas. Attacken på nätet kan. Ingen autentisering-krävs för användning. Det finns inga tekniska detaljer fortfarande en exploit kända.

Det finns inga kända uppgifter om åtgärder. Användningen av en alternativ produkt är användbar.

Sårbarheten dokumenteras i databaser SecurityTracker (ID 1008800).

Produktinforedigera

Säljare

namn

CPE 2.3inforedigera

CPE 2.2inforedigera

CVSSv3inforedigera

VulDB Meta Basscore: 7.5
VulDB Meta Temp poäng: 7.5

VulDB Baspoäng: 7.5
VulDB Temp Betyg: 7.5
VulDB Vektor: 🔍
VulDB Pålitlighet: 🔍

CVSSv2inforedigera

AVACAuCIA
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
VektorKomplexitetAutentiseringSekretessIntegritetTillgänglighet
låsa upplåsa upplåsa upplåsa upplåsa upplåsa upp
låsa upplåsa upplåsa upplåsa upplåsa upplåsa upp
låsa upplåsa upplåsa upplåsa upplåsa upplåsa upp

VulDB Baspoäng: 🔍
VulDB Temp Betyg: 🔍
VulDB Pålitlighet: 🔍

NVD Baspoäng: 🔍

Utnyttjarinforedigera

Klass: Kataloggenomgång
CWE: CWE-22
ATT&CK: Okänd

Lokal: Nej
Avlägsen: Ja

Tillgänglighet: 🔍
Status: Inte definierad

EPSS Score: 🔍
EPSS Percentile: 🔍

Pris förutsägelse: 🔍
Nuvarande prisuppskattning: 🔍

0-Daylåsa upplåsa upplåsa upplåsa upp
I daglåsa upplåsa upplåsa upplåsa upp

Hotinformationinforedigera

Intressera: 🔍
Aktiva skådespelare: 🔍
Aktiva APT-grupper: 🔍

Motåtgärderinforedigera

Rekommenderad: ingen lindring känd
Status: 🔍

0-dagars tid: 🔍

Tidslinjeinforedigera

20/01/2004 🔍
21/01/2004 +1 dagar 🔍
31/12/2004 +345 dagar 🔍
31/12/2004 +0 dagar 🔍
31/10/2007 +1034 dagar 🔍
10/03/2015 +2687 dagar 🔍
30/06/2018 +1208 dagar 🔍

Källorinforedigera

Rådgivande: securitytracker.com
Forskare: Rafel Ivgi
Status: Inte definierad

CVE: CVE-2004-2745 (🔍)
SecurityTracker: 1008800
SecurityFocus: 9461 - Anteco Visual Technologies OwnServer Directory Traversal Vulnerability

Inträdeinforedigera

Skapad: 10/03/2015 12:14
Uppdaterad: 30/06/2018 09:19
Ändringar: (6) vulnerability_cvss2_nvd_av vulnerability_cvss2_nvd_ac vulnerability_cvss2_nvd_au vulnerability_cvss2_nvd_ci vulnerability_cvss2_nvd_ii vulnerability_cvss2_nvd_ai
Komplett: 🔍

Kommentarer

Inga kommentarer än. språk: sv + en.

Logga in för att kommentera.

Might our Artificial Intelligence support you?

Check our Alexa App!