VDB-3581 · CVE-2007-3676 · BID 27596

IBM DB2 Universal Database till 8.2 FP16 JAR File Administration förnekande av tjänsten

CVSS Meta Temp poängNuvarande exploateringspris (≈)CTI intressepoäng
9.4$0-$5k0.00

En kritiskt svag punkt identifierades i IBM DB2 Universal Database till 8.2 FP16 (Database Software). Som påverkar en okänd funktion av komponenten JAR File Administration. Manipulering en okänd ingång leder till en sårbarhet klass förnekande av tjänsten svag punkt.

Den svaga punkten är publicerad 04/02/2008 av IBM (Website) (bekräftad). Den rådgivande finns tillgänglig för nedladdning på www-1.ibm.com. Denna svaga punkt är känd som CVE-2007-3676. Attacken på nätet kan. Ingen autentisering-krävs för användning. Det finns inga tekniska detaljer fortfarande en exploit kända.

För vulnerability scanner Nessus en plugin har släppts med ID 28227 (IBM DB2 < 9 Fix Pack 4 Multiple Vulnerabilities), så att sårbarheten kan testas.

En uppgradering att åtgärda problemet. Genom att installera en lapp, kan problemet lösas. Plåstret kan laddas ner från www-1.ibm.com. Som bläst uppdatera till den senaste versionen åtgärder rekommenderas.

Sårbarheten dokumenteras i databaser SecurityTracker (ID 1019318) och Tenable (28227).

Produktinforedigera

Typ

Säljare

namn

CPE 2.3inforedigera

CPE 2.2inforedigera

CVSSv3inforedigera

VulDB Meta Basscore: 9.8
VulDB Meta Temp poäng: 9.4

VulDB Baspoäng: 9.8
VulDB Temp Betyg: 9.4
VulDB Vektor: 🔍
VulDB Pålitlighet: 🔍

CVSSv2inforedigera

AVACAuCIA
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
VektorKomplexitetAutentiseringSekretessIntegritetTillgänglighet
låsa upplåsa upplåsa upplåsa upplåsa upplåsa upp
låsa upplåsa upplåsa upplåsa upplåsa upplåsa upp
låsa upplåsa upplåsa upplåsa upplåsa upplåsa upp

VulDB Baspoäng: 🔍
VulDB Temp Betyg: 🔍
VulDB Pålitlighet: 🔍

NVD Baspoäng: 🔍

Utnyttjarinforedigera

Klass: Förnekande av tjänsten
CWE: CWE-399
ATT&CK: Okänd

Lokal: Nej
Avlägsen: Ja

Tillgänglighet: 🔍
Status: Inte definierad
Pris förutsägelse: 🔍
Nuvarande prisuppskattning: 🔍

0-Daylåsa upplåsa upplåsa upplåsa upp
I daglåsa upplåsa upplåsa upplåsa upp

Nessus ID: 28227
Nessus namn: IBM DB2 < 9 Fix Pack 4 Multiple Vulnerabilities
Nessus Fil: 🔍
Nessus Risk: 🔍
Nessus Family: 🔍
Nessus Context: 🔍

Hotinformationinforedigera

Intressera: 🔍
Aktiva skådespelare: 🔍
Aktiva APT-grupper: 🔍

Motåtgärderinforedigera

Rekommenderad: Upgrade
Status: 🔍

0-dagars tid: 🔍

Upgrade: www-1.ibm.com
Lappa: www-1.ibm.com

Tidslinjeinforedigera

10/07/2007 🔍
16/11/2007 +129 dagar 🔍
04/02/2008 +80 dagar 🔍
04/02/2008 +0 dagar 🔍
04/02/2008 +0 dagar 🔍
08/02/2008 +4 dagar 🔍
12/02/2008 +4 dagar 🔍
18/02/2008 +6 dagar 🔍
29/04/2019 +4088 dagar 🔍

Källorinforedigera

Säljare: ibm.com

Rådgivande: www-1.ibm.com
Organisation: IBM
Status: Bekräftad

CVE: CVE-2007-3676 (🔍)
SecurityTracker: 1019318
SecurityFocus: 27596 - IBM DB2 Universal Database Server 8.2 Prior To Fixpak 16 Multiple Local Vulnerabilities
Secunia: 28771 - IBM DB2 UDB Multiple Vulnerabilities, Moderately Critical

Se även: 🔍

Inträdeinforedigera

Skapad: 18/02/2008 09:57
Uppdaterad: 29/04/2019 08:56
Ändringar: (10) vulnerability_cvss3_vuldb_av vulnerability_cvss3_vuldb_ac vulnerability_cvss3_vuldb_pr vulnerability_cvss3_vuldb_ui vulnerability_cvss3_vuldb_s vulnerability_cvss3_vuldb_c vulnerability_cvss3_vuldb_i vulnerability_cvss3_vuldb_a source_securityfocus_date source_securityfocus_class
Komplett: 🔍

Kommentarer

Inga kommentarer än. språk: sv + en.

Logga in för att kommentera.

Might our Artificial Intelligence support you?

Check our Alexa App!